24.01.2017

ІНФОРМАЦІЯ про виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.09.2013 року № 400 «Про заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки» протягом 2016 року

З метою  забезпечення належного виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.08.2013 року № 786/А-2013 «Про заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки», було видано відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.09.2013 року № 400, а також організовано вивчення положень Закону України «Про запобігання корупції», що стосуються даної проблематики. 

На семінарах-навчаннях працівників райдержадміністрації було розглянуто п’ять  питань, що стосуються різних аспектів упередження корупційних правопорушень, серед них - і з питань мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

У структурних підрозділах райдержадміністрації проведено навчання з державними службовцями, на яких вивчались основні положення та вимоги законів України «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки», «Про запобігання корупції», Кодексу законів про працю України, законодавчих актів щодо порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в частині  щодо недопущення конфлікту інтересів.

Відділом організаційно-кадрової роботи (з травня 2016 року – відділом управління персоналом) апарату райдержадміністрації  здійснювався постійний контроль за дотриманням працівниками райдержадміністрації Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65 у частині, що стосується врегулювання конфлікту інтересів. 

Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації  з  питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про державну службу та Закону України «Про запобігання корупції», серед яких  -  проведення окремих  занять з  питань  запобігання конфлікту інтересів та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, - було передбачено у планах роботи на 2016 рік та здійснювалось згідно з планами. 

З метою недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед працівників райдержадміністрації до кожного з них доведено вимогу невідкладно повідомляти в письмовій формі про таку ситуацію, у разі її виникнення, свого безпосереднього керівника та термінового вжиття заходів щодо усунення таких обставин. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів не більше, ніж протягом одного робочого дня, - відділом організаційно-кадрової роботи (з 01.05.2016 року – відділом управління персоналом) апарату райдержадміністрації передбачено вжиття заходів по здійсненню контролю за рішеннями, що приймаються державним службовцем. На даний час протягом 2016 року такі ситуації не виникали.

У поточному році у терміни, встановлені законодавством, проведено подання декларацій всіма державними службовцями до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації. Згодом, у вересні-жовтні 2016 року, було забезпечено своєчасне здійснення е-декларування відповідної категорії працівників райдержадміністрації.

Працівниками юридичного сектору апарату райдержадміністрації ведеться робота щодо виявлення  фактів  наявності конфлікту інтересів у посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району, які   причетні  до  передачі  земельних  ділянок,  використання  бюджетних  коштів, організації  державних  закупівель,  надання  чи  отримання документів дозвільного характеру,  кадрових рішень,  реалізації контрольних або наглядових повноважень, регуляторної діяльності. Станом на теперішній час таких правопорушень не виявлено. 

З метою створення умов для отримання інформації від населення про наявність конфлікту інтересів серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави,  утворено «гарячу лінію» райдержадміністрації, номер «телефону довіри» опубліковано в районній газеті «Наше время» . 

Відділом комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації посилено роз’яснювальну роботу з громадськістю щодо запобігання та протидії конфлікту інтересів серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також на виконання представницьких функцій, зокрема, дані питання розглядались на засіданні громадської ради, крім того, – на семінарі з бібліотекарями та керівниками інформаційних центрів району, що діють при райдержадміністрації, й до участі в яких залучені широкі кола громадськості. 

На засіданні колегії райдержадміністрації у січні п.р., а також на двох семінарах-навчаннях міських та сільських голів району розглядались різні аспекти антикорупційного законодавства та порядок їх правозастосування у практичній діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Начальник відділу

взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації                                                                                                          В.В. Бойченко