31.01.2018

ІНФОРМАЦІЯ про підсумки роботи щодо виконання Закону України «Про запобігання корупції» в районі протягом 2017 року

 

            На протязі  2017 року робота щодо виконання Закону України «Про запобігання корупції» в  районі велась згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 05 січня 2017 року   №02 «Про порядок здійснення роботи щодо запобігання та виявлення корупції в  районній державній адміністрації у 2017 році», з урахуванням завдань, визначених у розпорядженні голови райдержадміністрації від 31 січня 2017 року № 65  «Про підсумки роботи щодо виконання Закону України «Про запобігання корупції» в районі протягом  2016 року» .

      У ході виконання даних розпорядчих документів у січні 2017 року структурними підрозділами райдержадміністрації здійснено планування роботи щодо запобігання та виявлення корупції на наступний рік, копії планів надано до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації. З урахуванням їх змісту сплановано роботу щодо запобігання та виявлення корупції на 2017 рік райдержадміністрації в цілому. Переглянуто та уточнено перелік посадових осіб, відповідальних за  координацію, а  також за організацію роботи з питань запобігання корупції в районній державній адміністрації в цілому та її окремих структурних підрозділах; всю цю інформацію узагальнено та надано до обласної державної адміністрації. Підсумки роботи з протидії корупції, проведеної протягом 2017 року, було розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації у січні 2018 року, з урахуванням її результатів – внесено необхідні корективи у її здійснення на 2018 рік.

       Моніторинг виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції структурними підрозділами райдержадміністрації здійснювався щоквартально, підсумки її проведення в райдержадміністрації в цілому аналізувались відділом взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, відповідна інформація розглядались на навчаннях працівників райдержадміністрації.

         Цілеспрямовано   велась робота щодо запобігання порушенням фінансової дисципліни та нецільового використання бюджетних коштів. Завдяки її проведенню, таких правопорушень у підпорядкованих структурним підрозділам райдержадміністрації установах і організаціях, а також органах місцевого самоврядування району - не сталося. 

         Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації здійснювався постійний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо заборони держслужбовцям займатися підприємницькою діяльністю.  

          У  січні - березні 2017 року  на семінарах–навчаннях працівників райдержадміністрації було всебічно розглянуто питання щодо дотримання державними службовцями Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року №158, зокрема, - і щодо неухильного виконання ними антикорупційних вимог, у т.ч., - порядку оформлення та подання декларацій про доходи, цінні папери, нерухоме майно та вклади у банках держслужбовців та осіб, уповноваженими на виконання функцій держави.

         Завдяки виконаній роз’яснювальній та організаційній роботі подання  зазначених документів в нововизначеному, електронному їх форматі, було здійснено своєчасно, у встановлені терміни, і в повному обсязі.

 

        Посилено контроль за недопущенням отримання структурними підрозділами та працівниками райдержадміністрації від фізичних і юридичних осіб безоплатно послуг та майна, а також виникнення конфлікту інтересів, виконання вимог законодавства стосовно обмеження роботи близьких осіб. Ці питання були предметом розгляду на семінарах-навчаннях працівників райдержадміністрації. Порушень подібного роду протягом звітного періоду допущено не було.

         Загалом, у 2017 році питання стосовно неухильного  дотримання різних аспектів антикорупційного законодавства розглядались на п’яти  семінарах–навчаннях працівників райдержадміністрації.

            На трьох  семінарах–навчаннях міських та сільських голів району було здійснено розгляд питань щодо упередження порушень антикорупційного законодавства; на додаток до цього, на протязі року здійснювалось неодноразове їх поточне інформування щодо стану дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також  протидії корупції на території району.  

         Загалом, у ході здійснення правоохоронної діяльності з протидії проявам  корупції  у  районі за підсумками 2017  року за корупційні вчинки не було притягнуто до відповідальності жодну посадову особу місцевого самоврядування.

            Разом з тим, правоохоронними органами було здійснено затримання голови райдержадміністрації Грєкова В.В. та головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Волкової Т.В. з наступним оголошенням їм підозри в неправомірній вигоді, отриманій в ході незаконних латентних (прихованих) дій. Станом на теперішній час Грєкова В.В. звільнено згідно з поданою ним заявою, порушена стосовно вищевказаних осіб кримінальна справа перебуває у стадії досудового розгляду.

            Підсумки роботи в цілому щодо запобігання та виявлення корупції в  районній державній адміністрації у 2017 році було розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації 24 січня 2018 року з наступним ухваленням відповідного розпорядження від 25.01.2018 року №23.

 

 

            Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи  апарату райдержадміністрації                                                                     В.В.Бойченко