07.07.2015

ІНФОРМАЦІЯ про хід виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.09.2013 року № 400 «Про заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки» протягом І півріччя 2015 року

З метою  забезпечення належного виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.08.2013 року № 786/А-2013 «Про заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки», було видано відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.09.2013 р. № 400, а також організовано вивчення положень Закону України «Про засади запобігання і виявлення корупції» зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», що стосуються даної проблематики.

На семінарах-навчаннях працівників райдержадміністрації у першому півріччі 2915 року було розглянуто чотири питання, що стосуються різних аспектів упередження корупційних правопорушень, серед них - і з питань мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

 У структурних підрозділах райдержадміністрації проведено навчання з державними службовцями, на яких вивчались основні положення та вимоги законів України «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» щодо недопущення конфлікту інтересів.

Відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації здійснювався постійний контроль за дотриманням працівниками райдержадміністрації Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214 у частині врегулювання конфлікту інтересів.

Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації  з  питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про державну службу та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», серед яких  -  проведення окремих  занять з  питань  запобігання конфлікту інтересів та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, - передбачено у плані роботи на 2015 рік та здійснюється згідно з планом.

З метою недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед працівників райдержадміністрації до кожного з них доведено вимогу невідкладно повідомляти в письмовій формі про таку ситуацію, у разі її виникнення, свого безпосереднього керівника та термінового вжиття заходів щодо усунення таких обставин. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів не більше, ніж протягом одного робочого дня, - відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації вживатимуться заходи по здійсненню контролю за рішеннями, що приймаються державним службовцем. На даний час такі ситуації не виникали.

У поточному році у терміни, встановлені законодавством, проведено подання декларацій всіма державними службовцями до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Працівниками юридичного сектору апарату райдержадміністрації ведеться робота щодо виявлення  фактів  наявності конфлікту інтересів у посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району, які   причетні  до  передачі  земельних  ділянок,  використання  бюджетних  коштів, організації  державних  закупівель,  надання  чи  отримання документів дозвільного характеру,  кадрових рішень,  реалізації контрольних або наглядових повноважень, регуляторної діяльності. Станом на теперішній час таких правопорушень не виявлено.

 З метою створення умов для отримання інформації від населення про наявність конфлікту інтересів серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави,  утворено «гарячу лінію» райдержадміністрації, номер «телефону довіри» опубліковано в районній газеті «Наше время» .

Відділом комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації посилено роз’яснювальну роботу з громадськістю щодо запобігання та протидії конфлікту інтересів серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави, зокрема, двічі дані питання розглядались на засіданні громадської ради, крім того, три рази – на семінарі з бібліотекарями та керівниками інформаційних центрів району, а також один раз - на засіданні комісії з питань дотримання законодавства про свободу совісті та релігійні організації, що діють при райдержадміністрації, й до участі в яких залучені широкі кола громадськості.

На засіданні колегії райдержадміністрації у січні п.р., а також на двох семінарах-навчаннях міських та сільських голів району розглядались різні аспекти антикорупційного законодавства та порядок їх правозастосування у практичній діяльності державних службовців та  посадових осіб місцевого самоврядування.

Загалом, позитивним підсумком здійснення діяльності з питань  запобігання конфлікту інтересів та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення за підсумками  першого півріччя 2015  року було те, що корупційних правопорушень даного виду скоєно не було та, як наслідок цього, - не було притягнуто до відповідальності жодну посадову особу місцевого самоврядування й жодного державного службовця за такіправопорушення.

 

 

 

Начальник відділу

взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації                                                                                                            В.В. Бойченко