07.07.2015

ІНФОРМАЦІЯ про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 15 січня 2013 року № 15 “Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки у Кілійському районі” протягом І півріччя 2015 року

      На протязі І півріччя п.р. робота у даному  напрямку велась з урахуванням вимог, доведених розпорядженням голови обласної державної адміністрації  від 27.11.2012 року №1276/А-2012   “Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки» та вимог розпорядження голови райдержадміністрації від 30 січня 2013 року № 29  “Про підсумки роботи щодо виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в районі   протягом  2013 року».

       У ході виконання даних розпорядчих документів у грудні 2014-січні 2015 років структурними підрозділами райдержадміністрації здійснено планування роботи щодо запобігання та протидії корупції на наступний рік, копії планів надано до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації. З урахуванням їх змісту сплановано роботу щодо запобігання та протидії корупції на 2015 рік райдержадміністрації в цілому (копію плану надіслано до управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації). Переглянуто та уточнено перелік посадових осіб, відповідальних за  координацію, а  також за організацію роботи з питань запобігання корупції в районній державній адміністрації в цілому та її окремих структурних підрозділах; всю цю інформацію узагальнено та надано до управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення  корупції апарату облдержадміністрації. Підсумки роботи з протидії корупції, проведеної протягом 2014 року, було розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації у січні п.р., з урахуванням її результатів – внесено необхідні корективи у її здійснення на 2015 рік.

        Моніторинг виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції структурними підрозділами райдержадміністрації здійснювався щомісячно, відповідна інформація своєчасно надавалась до облдержадміністрації; питання щодо вдосконалення даної роботи систематично розглядались на навчаннях працівників райдержадміністрації.

         Відділом комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації посилено роз’яснювальну роботу з громадськістю щодо запобігання та протидії корупції, зокрема, протягом   І півріччя 2015 року  дані питання тричі розглядались на засіданні громадської ради, два рази – на семінарі з бібліотекарями та керівниками інформаційних центрів району, а також один раз - на засіданні комісії з питань дотримання законодавства про свободу совісті та релігійні організації, що діють при райдержадміністрації; крім того, вони періодично заслуховувались на засіданнях «круглих столів».

         Постійну роботу щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, а також аналізу стану ведення роботи щодо дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» здійснювали також структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ освіти; культури; економічного розвитку і торгівлі; управління соціального захисту населення; служба у справах дітей райдержадміністрації.    

          З метою створення умов для отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів утворено «гарячу лінію» райдержадміністрації, номер «телефону довіри» опубліковано в районній газеті «Наше время» .

         Вжито заходи щодо посилення контролю за реєстрацією та розглядом інформацій про корупційні діяння та пов”язані з ними правопорушення і злочини правоохоронними та контролюючими органами району. Райвідділом внутрішніх справ та Кілійським відділенням Ізмаїльської ОДПІ з цією метою утворено гарячі лінії, до районних  засобів масової інформації надано три  публікації щодо порядку реалізації громадянами можливості інформування правоохоронців про факти корупції, тиску та вимагання.

          У ході перевірки нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування працівниками юридичного сектору апарату райдерж-адміністрації особлива увага зверталась на дотримання вимог чинного законодавства при оформленні прав на земельні ділянки, визначенні їх вартості, розмірів орендної плати тощо; фактів корупційних правопорушень виявлено не було.

         Цілеспрямовано   велась робота щодо запобігання порушенням фінансової дисципліни та нецільового використання бюджетних коштів. Завдяки її проведенню таких правопорушень у підпорядкованих структурним підрозділам райдержадміністрації установах і організаціях, а також органах місцевого самоврядування району - не сталося.   

          Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації здійснювався постійний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо заборони держслужбовцям займатися підприємницькою діяльністю,  здійснено  спец- перевірки 1 особи, яка була  кандидатами на посаду державного службовця. У  лютому 2015 року  на семінарі–навчанні працівників райдержадміністрації було всебічно розглянуто питання щодо дотримання державними службовцями Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головдержслужби України від 04.08.2010 року № 214, зокрема, - і щодо неухильного виконання ними антикорупційних вимог, у т.ч., - порядку оформлення та подання декларацій про доходи, цінні папери, нерухоме майно та вклади у банках держслужбовців та осіб, уповноваженими на виконання функцій держави. Завдяки виконаній роз”яснювальній та організаційній роботі подання  зазначених документів було здійснено своєчасно і в повному обсязі. Посилено контроль за недопущенням отримання структурними підрозділами та працівниками райдержадміністрації від фізичних і юридичних осіб безоплатно послуг та майна, а також виникнення конфлікту інтересів, виконання вимог законодавства стосовно обмеження роботи близьких осіб. Порушень подібного роду протягом звітного періоду допущено не було.

          Крім того, у І півріччі 2015 року на семінарах–навчаннях працівників райдержадміністрації розглядались чотири питання стосовно  різних аспектів антикорупційного законодавства; завдяки проведеній на протязі цього періоду роз’яснювальній роботі жодних його порушень державними службовцями райдержадміністрації скоєно не було.

             На двох  семінарах–навчаннях для міських та сільських голів району було здійснено розгляд питань щодо упередження порушень антикорупційного законодавства; на додаток до цього, на протязі півріччя здійснювалось їх поточне інформування щодо стану дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також  протидії корупції на території району.      

          Разом з тим, у ході здійснення роботи  щодо запобігання та протидії корупції мали місце й певні недоліки. Зокрема, не надавалась взагалі щомісячна інформація стосовно ведення цієї роботи архівним відділом (Патлатюк Є.М.), із порушенням термінів надання – відділом комунікацій з громадськістю (Якименко Л.О.).

          Загалом, у ході здійснення правоохоронної діяльності з протидії проявам  корупції  у  районі за підсумками  першого півріччя 2015  року за корупційні вчинки Кілійським районним судом не було притягнуто до відповідальності жодну посадову особу місцевого самоврядування й жодного державного службовця.         

 

Начальник відділу взаємодії

з правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної роботи     

апарату райдержадміністрації                                                                                                                                                   В.В.Бойченко