04.07.2016

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність районної державної адміністрації, спрямовану на запобігання та протидію корупції у Кілійському районі протягом І півріччя 2016 року

На протязі І півріччя п.р. робота у даному  напрямку велась у відповідності до положень Закону України «Про запобігання корупції» та з урахуванням  вимог, доведених розпорядженнями голови райдержадміністрації від 21 січня 2016 року   № 28 “Про порядок здійснення роботи щодо запобігання та протидії корупції в  районній державній адміністрації у 2016 році”, а також від 27 січня 2016 року №29  “Про підсумки роботи щодо виконання законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про запобігання корупції»  в районі   протягом  2015 року».

У ході виконання даної роботи у грудні 2015-січні 2016 років структурними підрозділами райдержадміністрації здійснено планування роботи щодо запобігання та протидії корупції на наступний рік, копії планів надано до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації. З урахуванням їх змісту сплановано роботу щодо запобігання та протидії корупції на 2016 рік райдержадміністрації в цілому (копію плану надіслано до обласної державної адміністрації). Переглянуто та уточнено перелік посадових осіб, відповідальних за  координацію, а  також за організацію роботи з питань запобігання корупції в районній державній адміністрації в цілому та її окремих структурних підрозділах; всю цю інформацію також узагальнено та надано до облдержадміністрації.

Моніторинг виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції структурними підрозділами райдержадміністрації здійснюється щоквартально, відповідна інформація надається до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації; питання щодо вдосконалення даної роботи розглядались на семінарах-навчаннях працівників райдержадміністрації.

Відділом комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації посилено роз’яснювальну роботу з громадськістю щодо запобігання та протидії корупції, зокрема, протягом І півріччя 2016 року дані питання тричі розглядались на засіданні громадської ради, крім того, вони періодично заслуховувались на засіданнях «круглих столів».

Постійну роботу щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, а також аналізу стану ведення роботи щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» здійснювали також структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ освіти; культури; комунікацій з громадськістю; економічного розвитку і торгівлі; управління соціального захисту населення; служба у справах дітей райдержадміністрації. 

З метою створення умов для отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів утворено «гарячу лінію» райдержадміністрації, номер «телефону довіри» опубліковано в районній газеті «Наше время» .

Вжито заходи щодо посилення контролю за реєстрацією та розглядом інформацій про корупційні діяння та пов”язані з ними правопорушення і злочини правоохоронними та контролюючими органами району. Райвідділом внутрішніх справ та Кілійським відділенням Ізмаїльської ОДПІ з цією метою утворено гарячі лінії, до районних  засобів масової інформації надано чотири  публікації щодо порядку реалізації громадянами можливості інформування правоохоронців про факти корупції, тиску та вимагання.

У ході перевірки нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування працівниками юридичного сектору апарату райдерж-адміністрації особлива увага зверталась на дотримання вимог чинного законодавства при оформленні прав на земельні ділянки, визначенні їх вартості, розмірів орендної плати тощо; фактів корупційних правопорушень виявлено не було.

Цілеспрямовано   велась робота щодо запобігання порушенням фінансової дисципліни та нецільового використання бюджетних коштів. Завдяки її проведенню таких правопорушень у підпорядкованих структурним підрозділам райдержадміністрації установах і організаціях, а також органах місцевого самоврядування району - не сталося.   

Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації здійснювався постійний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо заборони держслужбовцям займатися підприємницькою діяльністю. У січні та березні 2016 року  на семінарах–навчаннях працівників райдержадміністрації було всебічно розглянуто питання щодо дотримання державними службовцями Правил етичної поведінки державного службовця, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №65, зокрема, - і щодо неухильного виконання ними антикорупційних вимог, у т.ч., - порядку оформлення та подання декларацій про доходи, цінні папери, нерухоме майно та вклади у банках держслужбовців та осіб, уповноваженими на виконання функцій держави. Завдяки виконаній роз’яснювальній та організаційній роботі подання  зазначених документів було здійснено своєчасно і в повному обсязі. Здійснено посилення контролю щодо недопущення отримання структурними підрозділами та працівниками райдержадміністрації від фізичних і юридичних осіб безоплатно послуг та майна, а також виникнення конфлікту інтересів, виконання вимог законодавства стосовно обмеження роботи близьких осіб. Порушень подібного роду протягом звітного періоду допущено не було.

Крім того, у І півріччі 2016 року на двох семінарах–навчаннях працівників райдержадміністрації розглядались різні аспекти антикорупційного законодавства; завдяки проведеній на протязі цього періоду роз’яснювальній роботі жодних його порушень державними службовцями райдержадміністрації скоєно не було.

На  семінарах–навчаннях для міських та сільських голів району було здійснено розгляд питань щодо упередження порушень антикорупційного законодавства; на додаток до цього, на протязі півріччя здійснювалось їх поточне інформування щодо стану дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також  протидії корупції на території району.     

Разом з тим, у ході здійснення роботи  щодо запобігання та протидії корупції мали місце й певні недоліки. Зокрема, не надавалась взагалі щомісячна інформація стосовно ведення цієї роботи архівним відділом (Патлатюк Є.М.).

Загалом, у ході здійснення правоохоронної діяльності з протидії проявам  корупції на території Кілійського району за підсумками  першого півріччя 2016  року корупційних проявів серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  не було встановлено.

 

Начальник відділу взаємодії

з правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної роботи          

апарату райдержадміністрації                                                                                                                                                                          В.В.Бойченко