24.01.2017

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність районної державної адміністрації, спрямовану на запобігання та протидію корупції у Кілійському районі протягом 2016 року

На протязі  2016 року робота у даному  напрямку велась з урахуванням вимог розпоряджень голови райдержадміністрації від 21 січня 2016 року   № 28 “Про порядок здійснення роботи щодо запобігання та протидії корупції в  районній державній адміністрації у 2016 році ”, а також від 27 січня 2016 року № 29  «Про підсумки роботи щодо виконання законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» та  «Про запобігання корупції» в районі протягом  2015 року».

У ході виконання даних розпорядчих документів у грудні 2015-січні 2016 років структурними підрозділами райдержадміністрації здійснено планування роботи щодо запобігання та протидії корупції на наступний рік, копії планів надано до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації. З урахуванням їх змісту сплановано роботу щодо запобігання та протидії корупції на 2016 рік райдержадміністрації в цілому. Переглянуто та уточнено перелік посадових осіб, відповідальних за  координацію, а  також за організацію роботи з питань запобігання корупції в районній державній адміністрації в цілому та її окремих структурних підрозділах; всю цю інформацію узагальнено та надано до управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення  корупції апарату облдержадміністрації. Підсумки роботи з протидії корупції, проведеної протягом 2016 року, було розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації у січні 2017 року, з урахуванням її результатів – внесено необхідні корективи у її здійснення на 2017 рік.

Моніторинг виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції структурними підрозділами райдержадміністрації здійснювався щоквартально, підсумки її проведення в райдержадміністрації в цілому узагальнювались щопівріччя, відповідна інформація розглядались на навчаннях працівників райдержадміністрації.         

Цілеспрямовано   велась робота щодо запобігання порушенням фінансової дисципліни та нецільового використання бюджетних коштів. Завдяки її проведенню, таких правопорушень у підпорядкованих структурним підрозділам райдержадміністрації установах і організаціях, а також органах місцевого самоврядування району - не сталося. 

Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації здійснювався постійний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо заборони держслужбовцям займатися підприємницькою діяльністю.

У  березні 2016 року  на семінарі–навчанні працівників райдержадміністрації було всебічно розглянуто питання щодо дотримання державними службовцями Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року №65, зокрема, - і щодо неухильного виконання ними антикорупційних вимог, у т.ч., - порядку оформлення та подання декларацій про доходи, цінні папери, нерухоме майно та вклади у банках держслужбовців та осіб, уповноваженими на виконання функцій держави. Завдяки виконаній роз’яснювальній та організаційній роботі подання  зазначених документів було здійснено своєчасно, до 1 квітня 2016 року, і в повному обсязі. Згодом, у вересні- жовтні 2016 року, було забезпечено своєчасне здійснення е-декларування відповідної категорії працівників райдержадміністрації.

Посилено контроль за недопущенням отримання структурними підрозділами та працівниками райдержадміністрації від фізичних і юридичних осіб безоплатно послуг та майна, а також виникнення конфлікту інтересів, виконання вимог законодавства стосовно обмеження роботи близьких осіб. Порушень подібного роду протягом звітного періоду допущено не було.

Крім того, у 2016 році на семінарах–навчаннях працівників райдержадміністрації розглядались п’ять питань стосовно  різних аспектів антикорупційного законодавства; завдяки проведеній на протязі цього періоду роз’яснювальній роботі жодних його порушень державними службовцями райдержадміністрації скоєно не було.

На двох  семінарах–навчаннях для міських та сільських голів району було здійснено розгляд питань щодо упередження порушень антикорупційного законодавства; на додаток до цього, на протязі року здійснювалось їх поточне інформування щодо стану дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також  протидії корупції на території району.  

Загалом, у ході здійснення правоохоронної діяльності з протидії проявам  корупції  у  районі, за підсумками 2016  року за корупційні вчинки не було притягнуто до відповідальності жодну посадову особу місцевого самоврядування.

Підсумки роботи в цілому щодо запобігання та протидії корупції в  районній державній адміністрації у 2016 році розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації у січні 2017 року з ухваленням відповідного розпорядження за підсумками його розгляду.

 

 

Начальник відділу взаємодії

з правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної роботи          

апарату райдержадміністрації                                                                                                            В.В.Бойченко