03.07.2017

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність районної державної адміністрації, спрямовану на запобігання та протидію корупції у Кілійському районі протягом І півріччя 2017 року

      На протязі  І півріччя 2017 року робота у даному  напрямку велась з урахуванням вимог розпоряджень голови райдержадміністрації від 05 січня 2017 року   № 02 “Про порядок здійснення роботи щодо запобігання та протидії корупції в  районній державній адміністрації у 2017 році ”, а також від 31 січня 2017 року № 65  «Про підсумки роботи щодо виконання Закону України  «Про запобігання корупції» в районі протягом  2016 року».

      У ході виконання даних розпорядчих документів у грудні 2016 - січні 2017 року структурними підрозділами райдержадміністрації здійснено планування роботи щодо запобігання та протидії корупції на наступний рік, копії планів надано до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації. З урахуванням їх змісту сплановано роботу щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік райдержадміністрації в цілому. Переглянуто та уточнено перелік посадових осіб, відповідальних за  координацію, а  також за організацію роботи з питань запобігання корупції в районній державній адміністрації в цілому та її окремих структурних підрозділах; всю цю інформацію узагальнено та надано до сектору запобігання та виявлення  корупції облдержадміністрації. Підсумки роботи з протидії корупції, проведеної протягом 2016 року, було розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації у січні 2017 року, з урахуванням її результатів – внесено необхідні корективи у її здійснення на 2017 рік.

       Моніторинг виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції структурними підрозділами райдержадміністрації здійснюються щоквартально, підсумки її проведення в райдержадміністрації в цілому узагальнюються щопівріччя, відповідна інформація розглядається на навчаннях працівників райдержадміністрації.

         Протягом звітного періоду цілеспрямовано   велась робота щодо запобігання порушенням фінансової дисципліни та нецільового використання бюджетних коштів. Завдяки її проведенню таких правопорушень у структурних підрозділах райдержадміністрації, підпорядкованих їм установах і організаціях, а також органах місцевого самоврядування району - не сталося. 

         Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації здійснювався постійний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо заборони держслужбовцям займатися підприємницькою діяльністю.

         На протязі  І півріччя 2017 року  на семінарах–навчаннях працівників райдержадміністрації було всебічно розглянуто питання: про терміни та порядок здійснення е-декларування; щодо дотримання державними службовцями вимог антикорупційного законодавства стосовно отримання подарунків; про запобігання виникнення ситуації конфлікту інтересів та порядок дій у разі її виникнення; про неухильне дотримання Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року №65, зокрема, - і щодо неухильного виконання ними антикорупційних вимог, у т.ч., - в частині декларування й оприлюднення інформації про доходи, цінні папери, нерухоме майно та вклади у банках держслужбовців та осіб, уповноваженими на виконання функцій держави. Завдяки виконаній роз’яснювальній та організаційній роботі, протягом січня - квітня 2017 року е-декларування відповідних категорій працівників райдержадміністрації було здійснено своєчасно і в повному обсязі.

          Посилено контроль за недопущенням отримання структурними підрозділами та працівниками райдержадміністрації від фізичних і юридичних осіб безоплатно послуг та майна, а також виникнення конфлікту інтересів, виконання вимог законодавства стосовно обмеження роботи близьких осіб. Порушень подібного роду протягом звітного періоду допущено не було.

           На двох  семінарах–навчаннях для міських та сільських голів району було здійснено розгляд питань щодо упередження порушень антикорупційного законодавства; на додаток до цього, на протязі року здійснювалось їх поточне інформування щодо стану дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також  протидії корупції на території району.  

         Загалом, у ході здійснення правоохоронної діяльності з протидії проявам  корупції  у  районі за підсумками І півріччя 2017 року за корупційні вчинки не було притягнуто до відповідальності жодну посадову особу місцевого самоврядування.

            Підсумки роботи в цілому щодо запобігання та протидії корупції в  районній державній адміністрації за 2016 рік розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації у січні 2017 року з ухваленням відповідного розпорядження за підсумками його розгляду.

 

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами,оборонної та мобілізаційної роботи  апарату райдержадміністрації     В.В.Бойченко