Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу освіти та молодіжної політики Кілійської районної державної адміністрації

 (68300,  Одеська область, м. Кілія, вул. Миру,44)

 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

 

1. Здійснює контроль за організацією роботи загальноосвітніх навчальних закладів району, контролює стан дотримання державного стандарту.

2. Планує роботу відділу освіти та молодіжної політики  нарад директорів,           колегії відділу освіти та  молодіжної політики.

3. Контролює розслідування нещасних випадків у навчальних закладах.

4. Організовує проведення розслідування нещасних випадків зі смертельним        наслідком у навчальних закладах.

5. Інспектує навчальні заклади відповідно до своїх повноважень

6. Відповідає за виконання чинного законодавства в галузі освіти

закладами освіти, їх керівниками. Готує аналітичні довідки та        управлінські рішення за результатами перевірки цих закладів.

7. Відповідає за роботу з питань всеобучу:  забезпечення загальної середньої        освіти, індивідуального навчання дітей, використання засобів Всеобучу.

 8. Здійснює разом з економістами аналіз  та узагальнення мережі    загальноосвітніх навчальних закладів ( далі – ЗНЗ ), прогнозує потребу  у    ЗНЗ,  заснованих  на комунальній    формі   власності,   та   подає пропозиції   щодо удосконалення їх  мережі відповідно  до  соціально-економічних  і культурно-освітніх      потреб     за     наявності  необхідної матеріально-технічної, науково-методичної   бази,                 педагогічних кадрів.   

         9.  Координує діяльність ЗНЗ району по реалізації права громадян на                  здобуття загальної середньої освіти закладів освіти. Здійснює                  організаційний супровід    запровадження різних  форм навчання  для                  повного охоплення ними дітей шкільного віку.

                         10. Забезпечує проведення державної атестації ЗНЗ району (не  рідше ніж      один   раз   на   10 років)   щодо   реалізації   освітньої   діяльності   та                  відповідності    освітніх    послуг    державним    стандартам    освіти.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3200  грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну

службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина

України.

2. Письмова заява про участь

у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається

резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа

повідомляє , що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України  «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка

встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

7. Електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

8. Копію військового квитка (за наявності).

9.Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів – 16

календарних днів з дня оприлюднення оголошення

про проведення конкурсу.

Документи приймаються до 15.45 до 21 липня  за адресою:  Одеська область, м.Кілія, вул. Миру, 44,  каб. 6

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведений 25 липня 2017 року  о 09.00, за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Миру,44, каб.6

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Богомазова Ірина Олександрівна, тел.(04843)41501,

E-mail:  kiliya_kadry@ukr.net

Вимоги до професійної компетенції

Загальні вимоги

Освіта

Вища гуманітарна  освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державної мовою

Спеціальні вимоги

Освіта

Вища гуманітарна  освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра 

Знання законодавства

Конституція України; Закон України «Про місцеві державні

адміністрації»; Закон України

«Про державну службу»; Закон України «Про запобігання

корупції»; Закон України «Про очищення влади», накази Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації;

акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

Професійні та технічні знання

1) знання порядку обліку та зберігання документів, які містять службову інформацію;

2) знання сучасних засобів комунікацій та зв’язку.

Спеціальний досвід роботи

Не потребує

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та

офісну техніку (серед них – і засоби механічного друку). Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет 

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність

в роботі;

3) уважність до деталей;

4)наполегливість;

5)ініціативність;

6)орієнтація на саморозвиток;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях. 

_______________________________________

 

 

Дата розміщення: 06.07.2017