28.05.2014

Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі

У К Р А Ї Н А

 

КІЛІЙСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

«___»___________ 2014 р.                                                                                № _____

 

 

 

Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі

 

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 7, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пунктів 4, 10, 12, 40, 60 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081, з метою забезпечення прозорості проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень та забезпечення необхідного рівня та якості пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху:

 

1.   Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі (додаються).

2.    Затвердити перелік об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі (додаток).

3.    Розпорядження набирає чинності з дня опублікування в газеті «Наше время».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Горбенка О.І.

 

`    Голова районної

державної адміністрації                                                        М.О. Кашин

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної державної адміністрації

«___»___________2014р.

№____________________

 

 

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі

 

1. Ці Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі (далі – Умови) розроблено відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт»,  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176, зі змінами та доповненнями, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями, і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники та застосовуються для визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі.

 

2.       Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі, є Кілійська районна державна адміністрація (далі – Організатор).

 

3. Конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі, проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування та інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.

 

4. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

 

5.       Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників в Кілійському районі та перевізників-претендентів.

 

6.       Об'єктом конкурсу є перелік маршрутів (рейсів) приміського автобусного сполучення загального користування з визначеними режимами руху (додаток).

 

7.       Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на приміських автобусних маршрутах загального користування, має відповідати таким критеріям :

 

7.1. Рухомий склад повинен відповідати вимогам чинного законодавства за класом, технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю. Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень мешканців Кілійського району, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані, мати двигуни, які відповідають нормам Євро-2 або вище по викидах в атмосферу шкідливих речовин.

 

7.2.        Перевізник при здійсненні пасажирських перевезень повинен забезпечувати автобуси категорії М 2 та М 3,  класу А, В, I, ІІ або IIІ, які мають не менш як 18 місць для сидіння. Забороняється виставлення одного й того ж автобусу на всі об’єкти конкурсу та використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

 

8.   Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.                                                                                                                             

9.   Для участі у конкурсі з перевезення  пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі, перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка відповідно становить 10 відсотків для автобусів приміського сполучення.                   

10.        Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути аналогічними за показниками категорії, класу, комфортності основним автотранспортним засобам, які пропонуються для обслуговування маршруту.                                                                                 

11.        До додаткових Умов належить обладнання перевізником в термін, обумовлений договором про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі та їх маршрутів, заявлених транспортних засобів GPS-системами для здійснення контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту. Перевізники-претенденти мають забезпечити диспетчерський контроль та управління перевезеннями самостійно або із залученням підприємства автобусних станцій (за договором).                                                         

12.        На кожному об'єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вказаний спеціальний транспорт має виконувати не менше одного рейсу на кожному приміському маршруті в усі дні роботи транспорту.                                                                                                                 

13.        Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів відповідно до чинного законодавства.

 

14.        Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування на п’ять  років, у разі відсутності у перевізника автотранспортних засобів, що відповідають Умовам – на один рік.

 

15.        До участі в конкурсі не допускаються автомобільний перевізник, якіий :

 

15.1. подав до участі  в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

 

15.2 визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура  санації), або який перебуває у стадії ліквідації;            
    

15.3 не відповідає вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";         


15.4 не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень,  які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для 
виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського, приміського сполучення та 20 відсотків для міжміського сполучення;        

15.5 має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу); 
 
15.6 подав конкурсну пропозицію, що 
не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт" 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                  В.П. Трясцина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток

до розпорядження районної

державної адміністрації

«___»____________2014 р.

№____________________

 

 

 

Перелік об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі

       № з/п

 

Назва маршруту (початковий та кінцевий пункт призначення)

 

Траса слідування (населені пункти)

Довжина маршруту, км

Кількість оборотних рейсів, од. у режимі руху

Режим роботи

Структура парку

 

Щоденний

По днях тижня

Сезонний

Мінімальна кількість одиниць рухомого складу

Мінімална кількість місць для сидіння в автобусі

Наявність резерву (необхідна кількість) од.

Наявність рухомого складу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями

 

Звичайний

Маршрутного таксі

Експресний

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

1.

«Кілія АС – Вилкове АС ч/з Ліски»

Кілія – Ліски – Вилкове

32

1

-

-

1

-

-

1

18

1

1

 

2.

«Новоселівка – Кілія АС ч/з Фурманівку, Червоний Яр»

Новоселівка – Фурманівка – Червоний Яр - Кілія

30

2

-

-

2

-

-

1

18

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.

«Кілія АС – Трудове»

Трудове – Дмитрівка – Шевченкове – Кілія 

30

1

-

-

1

-

-

 

1

18

1

1

4.

«Старі Трояни – Кілія АС»

Старі Трояни – Ст. Дзинилор – Приозерне – Червоний Яр – Василівка – Кілія

35

1

-

-

1

-

-

1

18

1

1

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                                                                                            В.П. Трясцина