28.05.2014

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Кілійської районної державної адміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»

1. Проблеми, які передбачається розв’язати

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» Кілійською районною державною адміністрацією розроблено проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу» з метою визначення підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників в Кілійському району.

 

2. Цілі державного регулювання

Необхідність розроблення проекту розпорядження голови райдержадміністрації полягає у забезпеченні виконання вимог діючого законодавства в частині підготовки матеріалів до засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників, проведенні конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.

Метою розроблення проекту розпорядження є визначення робочого органу по підготовці матеріалів для проведення конкурсу серед перевізників та розробці паспортів автобусних маршрутів.

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Альтернативними способами досягнення цілі є:

- не приймати запропонований регуляторний акт.

В цьому випадку з причини відсутності робочого органу не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та проведення конкурсу, що значною мірою ускладнить прийняття обєктивних рішень конкурсним комітетом при визначенні перевізників-переможців.

Обраний спосіб – прийняття даного розпорядження має наступні переваги: розвязує існуючу проблему та відповідає Закону України «Про автомобільний транспорт» і постанові Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008року №1081.

 

4. Механізм і заходи для вирішення проблем

З метою визначення на конкурсних умовах підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників в Кілійському районі, утворено комітет з визначення робочого органу, розроблено умови проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників, форми заяви щодо участі у конкурсі.

В умовах чітко визначено хто може брати участь у конкурсі, а також критерії відбору переможця (має відповідних фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень).

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» підготовка та проведення конкурсу здійснюється організатором перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Зовнішні чинники, що можуть вплинути на дію регуляторного акта:

-          зміна чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

-          зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;

-          зміна конюктури ринку перевезень.

Буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених чинників.

Прийняття запропонованого нормативно-правового акта підвищить поінформованість перевізників щодо умов проведення конкурсу на здійснення перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, а також вимог до претендентів на участь у конкурсі.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Прийняття рішення виконавчого комітету дозволить забезпечити на належному рівні роботу конкурсного комітету по визначенню робочого органу (підприємства, організації) та роботу конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників

 

ТАБЛИЦЯ

очікуваних вигод та витрат

 

Вигоди

Витрати

Субєкти підприємства, які здійснюють організацію пасажирських перевезень:

-             можливість одержання додаткових видів робіт;

-             збільшення прибутків після отримання права надавати послуги з організації конкурсів на перевезення пасажирів

- на підготовку пакету документів для участі в конкурсі.

Органи влади:

-             створення нових робочих місць;

-             встановлена відповідність чинному законодавству на теперішній час;

-             прозорість та доступність до участі в економічній конкуренції усіх субєктів підприємницької діяльності

-   на оприлюднення регуляторного акту та документів до нього

Населення: 

Отримання якісних послуг з пасажироперевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах району

Відсутні.

 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» щодо якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні основні показники результативності:

8.1. Розмір надходжень до бюджетів, пов’язаних із дією акта, не зміниться;

8.2 Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту:

- близько 5 підприємств (організацій), що спроможні забезпечити належну організацію при проведенні конкурсного комітету з визначення перевізників.

8.3 Розмір коштів та час, що витрачатимуться підприємствами (організаціями):

- фінансові витрати з боку підприємств (організацій) не передбачені;

- час проведення конкурсу становить приблизно 1 годину.

 

Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання про розпорядження голови районної державної адміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в засобах масової інформації та доведення до відома через органи місцевого самоврядування.

Крім того, суб’єкти господарювання мають вільний доступ до нормативно-правової бази Кілійської районної державної адміністрації, акти якої розміщуються на сайті     (http:// kiliya -rda.odessa.gov.ua/).

 

9.       Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Цільовою групою з відстеження результативності регуляторного акта є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень та населення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відділом регіонального розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Кілійської районної державної адміністрації шляхом збору та аналізу інформації заінтересованих підприємств (організацій), зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації. 

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту протягом.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено у строки, визначені ст. 10 Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                                     О.І. Горбенко