10.08.2016

Порядок отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області інформує стосовно порядку отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

Регулювання відносин, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у тому числі щодо надання інформації про зареєстровані речові права та їх обтяження з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав), здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» (далі – Закон).

Відповідно до статті 32 Закону інформація про зареєстровані речові права та їх обтяження на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України  за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі державним реєстратором.

Крім того, інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених Законом.

Порядок отримання такої інформації регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (далі - Порядок).

Послуги з надання інформації з Державного реєстру прав здійснюються наступними суб’єктами: виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, акредитовані суб’єкти, нотаріуси.

Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна у паперовій або електронній формі, що має однакову юридичну силу, та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.

Звертаємо увагу, що інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається на аркушах паперу форматом А4 без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в ньому, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а за бажанням запитувача - відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.

Згідно з статтею 23 Закону, за заявою власника чи іншого правоволодільця державний реєстратор надає інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, що їм належить, та обтяження таких прав.

За надання інформації у паперовій формі справляється плата - 0,025 розміру мінімальної заробітної плати (34 грн); в електронній формі - 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати (17 грн).

Заявник для отримання інформації у паперовій формі подає суб’єкту державної реєстрації заяву про отримання інформації, квитанцію про сплату адміністративного збору, якщо особа не звільнена від сплати адміністративного збору та пред’являє документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює). Уразі подання заяви уповноваженою особою додатково пред’являється документ, що підтверджує його повноваження.

Інформація у паперовій формі надається у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви.

Інформацію у електронній формі можна отримати через офіційний веб – сайт - https://kap.minjust.gov.ua.

 

 

 

Інформує заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області А.Й. Іванський