10.09.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про спосіб формування складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації та її кількісний склад

Одеська обласна державна адміністрація, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Положенням про громадську раду при Одеській обласній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2017 року № 949/А-2017 (зі змінами), розпочинає роботу з формування нового складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації (далі – громадська рада).

Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 21 серпня 2020 року № 568/од-2020 «Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації» способом формування складу громадської ради є рейтингове голосування на установчих зборах.

Установчі збори з метою формування нового складу громадської ради (далі – установчі збори) орієнтовно відбудуться 26 жовтня 2020 року о 14:00 в адміністративній будівлі № 2 Одеської обласної ради за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, поверх 2, актова зала.

Кількісний склад громадської ради, визначений ініціативною групою, становить 35 членів (протокол засідання ініціативної групи від 28 серпня 2020 року № 1).

Формування громадської ради на установчих зборах відбуватиметься шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується облдержадміністрацією.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники таких інститутів громадянського суспільства: громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, засоби масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради при облдержадміністрації можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення облдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території Одеської області.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення облдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення облдержадміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється 25 вересня 2020 року.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради:

Сенча Сергій Анатолійович

-

начальник відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації, голова ініціативної групи;

Головко Валерій Якович

-

голова громадської організації «Правозахисне товариство «Співдружність» (за згодою), секретар ініціативної групи;

Владов Юрій Васильович

-

член громадської спілки «Асоціація експертів в системі ціноутворення» (за згодою);

Герега Олена Сергіївна

-

головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації;

Жукова Анжеліка Борисівна

-

голова Одеської обласної громадської організації «Об’єднання творчої інтелігенції «Асамблея»» (за згодою);

Максимович Володимир Ярославович

-

голова громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, голова громадської організації «Асоціація сприяння розвитку муніципальних реформ» (за згодою);

Сич Андрій Юрійович

-

головний спеціаліст-юрисконсульт управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації;

Химич Ростислав Вікторович

-

провідний інспектор відділу інформаційної діяльності та безпеки управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації.

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 заяви інститутів громадянського суспільства та делегованих ними представників, а також інші документи подаються тільки в електронному вигляді на електронну пошту:inicgr2020@gmail.comу форматах PDF, DOC, DOCX, JPEG.

З метою полегшення подачі заяв для участі в установчих зборах пропонуємо після 11 вересня 2020 року скористатися прикладами заяв за посиланням:https://drive.google.com/drive/folders/1svhsLiRFtD3FqKspoUc-Rig0H_UhGHYd?usp=sharing. Зазначаємо, що інститути громадянського суспільства та делеговані ними представники можуть подавати заяви у будь-якій іншій довільній формі із зазначенням інформації, визначеної у повідомленні про спосіб формування складу громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації та її кількісний склад.

Відповідальна особа за приймання заяв – Головко Валерій Якович, електрона адреса:inicgr2020@gmail.com, номер телефону: (067) 484-26-22.

Надання консультацій представникам інститутів громадянського суспільства з технічних питань за телефоном (048) 718-93-06;