05.12.2018

Питання, які виникають під час оформлення субсидії

Запитання щодо призначення субсидій з урахуванням фактично проживаючих осіб

     

У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням комісії:

- соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за даною адресою членів домогосподарства;

 - доходи членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично за даною адресою не проживають, в сукупний дохід домогосподарства не враховуються.

Таке рішення не застосовується щодо членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства (абзац 7 пункту 9 з посиланням на абзац 3 пункту 9).

Таке рішення не може бути прийняте також щодо тих зареєстрованих членів домогосподарства, у яких (або у членів їх сімей) протягом періоду, за який враховуються доходи (за винятком деяких категорій громадян, визначених абзацами 5-7 підпункту 3 пункту 6 Положення):

- були відсутні доходи, 

 - або середньомісячний дохід був менший за розмір мінімальної заробітної плати,

- та / або не був сплачений ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців,

- і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи (не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами).

В інших випадках (коли право на призначення субсидії не розглядається в залежності від перебування осіб за кордоном) рішення щодо призначення субсидії на фактично проживаючих осіб приймає комісія виходячи з конкретних обставин, що склалися в домогосподарстві, з урахуванням наявності документів, що підтверджують непроживання особи зі складу зареєстрованих у домогосподарстві, а також акту обстеження матеріально - побутових умов.

Як виявити реальний склад домогосподарства, якщо законодавчо не визначено порядок отримання інформації про членів сім’ї? Наприклад, якщо за адресою зареєстрована одна особа похилого віку, а фактично ще проживає онук із сім’єю, то яким чином повинні соціальні інспектори при складанні акту обстеження матеріально-побутових умов виявити кількісний склад домогосподарства?

Пунктом 9 Положення визначено, що для призначення субсидії до складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні (будинку).

Факт проживання у житловому приміщенні родичів, не зареєстрованих за даною адресою, зафіксований в акті обстеження, може бути врахований комісією при визначенні права домогосподарства на призначення субсидії (якщо це комісійна справа, наприклад, при розгляді питання призначення субсидії на понаднормову площу).

Як призначити житлову субсидію у разі коли до складу зареєстрованих в домогосподарстві осіб входить повнолітня дитина, яка навчається у військовій академії та перебуває на повному державному забезпеченні?

Оскільки факт проживання особи зі складу домогосподарства за іншою адресою підтверджено документально, домогосподарство може звернутися на комісію для розгляду питання призначення субсидії без урахування зазначеної особи. Якщо комісія прийме позитивне рішення, доходи такої особи не враховуватимуться, і соціальні нормативи на неї не розраховуватимуться при розрахунку розміру житлової субсидії.

Якщо домогосподарство не звернеться до комісії, субсидія розраховуватиметься на загальних підставах. Доходи курсанта, який зареєстрований у домогосподарстві, враховуються відповідно до пункту 12 Положення.

В квартирі зареєстровані бабуся-пенсіонерка та її повнолітня онука, що не проживає від 2015 року, оскільки навчається у вищому навчальному закладі за кордоном на стаціонарі. В минулому субсидія надавалася лише на  бабусю-пенсіонерку, тому що фактично проживає лише вона. Чи достатньо буде для отримання субсидії з травня 2018 року на одну фактично проживаючу особу (бабусю-пенсіонерку) довідки з університету про навчання внучки?

Оскільки перебування онуки за кордоном пов’язане з навчанням, і це підтверджено документально, комісія може розглянути можливість призначення субсидії з урахуванням осіб, які фактично проживають.

У складі домогосподарства зареєстровано особу працездатного віку, яка тривалий час перебуває за кордоном на постійному місці проживання. Чи можна за рішенням комісії по призначенню субсидії виключити таку особу зі складу домогосподарства як таку, що фактично не проживає?

Якщо перебування за кордоном такої особи (яка не є членом сім’ї – чоловіком або дружиною) пов’язане із службовим відрядженням, лікуванням або навчанням, що підтверджується відповідними документами, комісія може розглянути можливість призначення субсидії з урахуванням осіб, які фактично проживають. 

Якщо ж зазначена особа, перебуваючи за кордоном протягом періоду, за який враховуються доходи, не мала доходів, або мала дохід менший за мінімальну заробітну плату, та/або не сплатила ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців, комісія не може розглядати рішення про призначення субсидії на фактично проживаючих осіб.

Чи має право комісія розглянути питання призначення субсидії на фактично проживаючих осіб у разі, коли зареєстрована у домогосподарстві особа не є членом сім’ї, отримує пенсію по інвалідності, та фактично проживає за кордоном і здійснює там догляд за іншою особою (наприклад: онук зареєстрований з бабусею, але фактично проживає за кордоном і здійснює там догляд за матір’ю)?

Оскільки у наведеному випадку особа  отримує пенсію, її перебування за кордоном не впливає на право комісії розглянути можливість призначення субсидії на фактично проживаючих осіб.

У разі позитивного рішення комісії щодо призначення субсидії на фактично проживаючих осіб чи є підстави не враховувати для визначення права на призначення житлової субсидії майновий стан члена домогосподарства, який зареєстрований, але фактично не проживає? 

У такому випадку майновий стан члена домогосподарства, який зареєстрований, але фактично не проживає, не впливає на право на призначення субсидії.

В житловому приміщенні зареєстровані: подружжя - 2 непрацюючих пенсіонера та повнолітня донька, яка працює, отримує заробітну плату більше мінімальної, ЄСВ сплачує, дітей немає (фактично проживає окремо від батьків). Чоловік доньки не працює, за кордоном перебував більше 60 днів, за даною адресою не зареєстрований. За яких обставин може бути вилучена донька з складу зареєстрованих за рішенням комісії?

Оскільки член сім’ї особи зі складу зареєстрованих протягом періоду, за який враховуються доходи, більше 60 днів перебував за кордоном за відсутності доходів, комісія не може розглядати можливість призначення субсидії на фактично проживаючих осіб. (абзац 7 пункту 9 Положення).

Чи можна виключити зі складу сім’ї особу, яка користується пільгою за іншою адресою ( в одній і тій ж адміністративно-територіальній одиниці по сусідству) ?

Положення не забороняє розглядати можливість призначення субсидії на фактично зареєстрованих осіб у разі коли особа, щодо якої приймається рішення про виключення зі складу домогосподарства, фактично проживає у тому самому населеному пункті.

Рішення в наведеному випадку приймає комісія з урахуванням усіх обставин, що склалися.

Якими документами може бути підтверджений факт непроживання за місцем реєстрації?

Чи достатньо акту обстеження матеріально - побутових умов домогосподарства, складеного соціальним інспектором зі свідченнями сусідів, для підтвердження непроживання осіб з числа зареєстрованих, коли відсутні інші підтверджуючі документи?

Положення не містить конкретного переліку документів, які можуть бути документальним підтвердженням факту непроживання особи за місцем реєстрації.

Повноту та достатність підтверджуючих документів визначає комісія під час розгляду питання про призначення субсидії.

Обов’язковим документом при розгляді питання комісією є акт обстеження матеріально-побутових умов проживання домогосподарства, складений соціальним інспектором.