04.12.2018

Питання, які виникають під час оформлення субсидії

Запитання щодо обмеження права на субсидію через володіння майном

     

Відповідно до підпункту 4 пункту 6 Положення житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному у пункті 5 Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень.

Чи повинні громадяни надавати довідку про оціночну вартість земельної ділянки у разі набуття права власності або у разі приватизації?

Як визначити вартість успадкованого майна родичами першої лінії споріднення, а також рідними братами, сестрами, онуками, враховуючи те, що при оформленні спадщини даними категоріями осіб нотаріусом не вимагається оцінка майна (в зв’язку із відсутністю податку)?

Як визначається право сім’ї на субсидію у разі набуття права власності членом домогосподарства іншим законним способом (спадщина), якщо в документі про право на спадщину зазначено, що об’єкт спадщини не підлягає оцінці.

Як визначати вартість земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів. отриманих особою в дар, спадщину або набутих у право власності іншим законним способом?

Якщо громадяни отримали у власність земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), інше майно в дар, спадщину або в інший законний спосіб, при якому не проводилася вартісна оцінка набутого у власність майна,  цей факт не впливає на право домогосподарства на призначення житлової субсидії.

Якщо ж при отриманні у власність майна проводилась згідно із законодавством вартісна оцінка майна, і відповідно до неї вартість набутого майна перевищує 50 тис. гривень, домогосподарство не має права на призначення субсидії на загальних підставах. Вартість набутого майна  відображається у документах, що підтверджують право власності на майно.

Чи матиме право на призначення субсидії сім’я у разі придбання перед зверненням за призначенням субсидії земельної ділянки та житлового будинку за окремими договорами  купівлі - продажу, укладеними в один день (вартість земельної ділянки за договором купівлі-продажу – 20 тис. тис., житлового будинку – 40 тис. грн.)?

Право на призначення субсидії обмежено у разі здійснення одноразової купівлі, оплати послуг, набуття права власності.

Ураховуючи, що у наведеному випадку домогосподарством здійснено дві покупки, і сума кожної з них не перевищує 50 тис. гривень, домогосподарство має право на призначення субсидії на загальних підставах.