12.06.2019

Підсумки соціально-економічного становища Кілійського району у січні-квітні 2019 року

У результаті загального скорочення у січні–березні 2019р. кількість населення району зменшилась на 117 осіб і, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 50904 особи.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у І кварталі 2019р. склала 5428 осіб, що на 1,5% меньше, ніж у І кварталі 2018р.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у І кварталі 2019р. становила 5670 грн, що на 17,5% більше, ніж у І кварталі 2018р.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 квітня 2019р. відсутня.

У січні–березні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 209 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 67,2 тис.грн.

Крім того, у січні–-березні 2019р. 128 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 457,0 тис.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у І кварталі 2019р. становив 9520,1 тис.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 3353,6 тис.грн.

У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 20580 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 0,6% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 392,2 грн.

У січні–квітні 2019р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 476 ц, молока – 2767 ц, яєць – 486,1 тис. штук.

За оперативними даними, на 1 травня 2019р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах становила 1137 голів, у тому числі корів – 333 голови. Кількість овець та кіз становила – 5786 голів, птиці – 18,4 тис. голів.

У січні–березні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 242,4 млн.грн, що складає 1,6% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 4727,0 грн.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 124,0 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 762,3 тис.пас.км, що відповідно на 40,1% та на 41,2% більше, ніж у січні–квітні 2018р.

У січні–березні 2019р. обсяг експорту товарів становив 1837,8 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 380,6 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне у розмірі 1457,2 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку району на 1 квітня 2019р. становив 24,9 млн.дол. США.

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Начальник 

                                                                         Л. КОТВИЦЬКА