16.09.2019

Підсумки соціально-економічного становища Кілійського району у січні-червні 2019 року

У результаті загального скорочення у січні–червні 2019р. кількість населення району зменшилась на 275 осіб і, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 50746 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІІ кварталі 2019р. становила 5212 осіб, що на 10,6% менше, ніж у ІІ кварталі 2018р.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у ІІ кварталі 2019р. становила 6504 грн, що на 20,5% більше, ніж у ІІ кварталі 2018р.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 липня 2019р. відсутня.

У січні–червні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2309 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 255,8 тис.грн.

Крім того, у січні–червні 2019р. 1607 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 5627,7 тис.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІІ кварталі 2019р. становив 16,2 млн.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 9,9 млн.грн.

У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 28,4 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,4% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 541,1 грн.

На 1 серпня 2019р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 427,7 тис.ц зерна. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано зернових та зернобобових культур 20,8 ц.

У січні–липні 2019р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили
1140 ц, молока – 5175 ц, яєць – 685,0 тис. штук.

За оперативними даними, на 1 серпня 2019р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах становила 1070 голів, у тому числі корів – 311 голів. Кількість овець та кіз становила 4954 голови, птиці – 14,9 тис. голів.

У січні–червні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 531,9 млн.грн, що становить 1,8% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив
10,4 тис. грн.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 194,2 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 1210,9 тис.пас.км, що відповідно на 33,8% та на 39,0% більше, ніж у січні–липні 2018р.

У січні–червні 2019р. обсяг експорту товарів становив 2316,8 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 637,1 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне у розмірі 1679,7 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку району на 1 липня 2019р. становив 24,3 млн.дол. США. 

 Виконувач обов’язків начальника 

                О. ФЕДОТОВА