15.03.2019

Інформація про використання коштів місцевих бюджетів по Кілійському району з 01 березня по 13 березня 2019 року

Бюджет району

За період з 01 березня  по 13 березня  2019 року надійшло доходів  - 17 199,7 тис. грн. в т.ч.:

 Доходи без трансфертів – 620,4 тис. грн.;

 Отримано з державного  та з місцевого бюджетів трансфертів у сумі –  16 579,3 тис. грн., з них:

-  базова дотація  -  343,1 тис.грн;

-  освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам– 2 132,1 тис.грн;

 -  медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 742,2 тис. грн.; 

-  дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 591,4 тис.грн;

  - субвенція з  місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають право на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  -  6 208,9 тис. грн;

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –  73,3 тис .грн.;

-  субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я  за рахунок коштів медичної субвенції – 1 523,0 тис.грн.;

-   субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 146,6 тис.грн.;

-    інші субвенції з місцевого - 935,1 тис.грн;

-  субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 3 883,6 тис.грн;

 Проведено фінансування видатків у сумі 11 963,1 тис. грн., (загальний фонд – 11 925,2 тис. грн., спеціальний фонд – 37,9 тис. грн.), з них профінансовано на:

- виплату заробітної плати – 3 621,1 тис. грн.;

харчування – 245,4 тис. грн.;

оплата енергоносіїв - 51,2 тис. грн.;

інші виплати населенню –  6 406,6 тис. грн.;

утримання закладів охорони здоров’я – 1 500,0 тис. грн.;

інші – 128,8 тис. грн.

капітальні видатки – 10,0  тис.грн.

      Капітальні видатки та вкладення, інвестиційні проекти – 10,0  тис грн., з них профінансовано на :

       -  придбання ноутбука для Дмитрівського будинку культури – 10,0 тис.грн.

Начальник

фінансового управління

                                          Т. В. Хлопіна