09.10.2019

Інформація про соціально-економічне становище Кілійського району за січень-серпень 2019 року

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 На 1 серпня 2019р. у Кілійському районі, за оцінкою, проживало 50731 осіб, у тому числі у міських поселеннях – 27412 особи (зокрема в м. Кілія – 19442, а в м. Вилкове – 7970) сільській місцевості – 23319 осіб.

Упродовж липня 2019р. чисельність наявного населення району зменшилась на 15 осіб, а з початку року зменшилась на 290 осіб. За січень-липень у Кілійському районі народилося 258 дітей, та померло 444 мешканця. Природне скорочення становило 186 осіб.

Природний рух населення в січні-липні 2019р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 58 живонароджених.

 ПРОМИСЛОВІСТЬ

 У січні-липні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 641,4 млн.грн (1,8% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області). що більше ніж у січні-липні 2018 року на 10,8 млн. грн., або на 1,7%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив 12507,3грн., за звітний місяць даний показник збільшився на 20,6% Частка переробної промисловості у загальному обсязі реалізованої промислової продукції склала 40,3% та у порівнянні з січнем-липнем 2018р. зменшилась на 0,6 в.п. При цьому виробництво харчових продуктів та напоїв збільшилось на 34901,6 тис.грн. та складає 35,6% до всієї реалізованої продукції.

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 Тваринництво. У січні-серпні 2019р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) становили 1243 ц (в 2,6 рази менше ніж за січень-липень 2018р.), молока – 5909 ц (менше на 150 ц), яєць – 713,7 тис.шт. (більше на 182,3 тис.шт, або на 34,3%).

На 1 вересня 2019р. порівняно з 1 вересня 2018 року у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) кількість великої рогатої худоби становила 1043 голови (менше на 117 голів, або на 10,1%), у тому числі корів – 296 голів (менше на 49 голів, або на 9,9%), овець та кіз – 4898 голів (менше на 54 голови, або на 1,1%), птиці свійської – 12606 голови (менше на 7925 голів, або на 38,6%).

Рослинництво. Станом на 1 вересня 2019р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) району скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 20,7 тис.га. Із зібраної площі одержано 429,0 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 259,9 тис.ц., або на 37,7% менше ніж на початок серпня 2018р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 20,7 ц зерна проти 31,7 ц торік, менше на 34,7%.  

Станом на 1 вересня 2019р. сільськогосподарськими підприємствами району (крім малих) зібрано 31,7 тис.ц. насіння соняшнику, що на 1,6 тис.ц., або на 4,8% менше, ніж на початок вересня 2018р. У середньому з 1 га одержано 9,2 ц насіння соняшнику проти 22,5 ц торік. 

За січень-серпень 2019 року обсяги реалізації основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами розподілились наступним чином:

 

 

Обсяг реалізованої продукції

т

у % до січня–травня 2018р.

Культури зернові та зернобобові у тому числі

37875,9

80,6

пшениця

14374,2

77,7

кукурудза на зерно

1240,0

67,8

ячмінь

9827,9

73,4

Насіння соняшнику

2606,7

93,4

Тварини сільськогосподарські живі у тому числі

109,9

40,4

велика рогата худоба

80,7

304,5

Молоко

431,3

98,3

Яйця, тис.шт.

590,0

163,9

 Загальна наявність зернових культур в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням станом на 1 вересня 2019 року становить 23636,4 т., що становить 65,7% до 1 вересня 2018 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року наявність зернових культур зменшилась на 12329,0 т., або на 34,3%.

 ТРАНСПОРТ

 У січні–серпні 2019р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 213,7 тис пасажирів, що на 31,8% більше, ніж у січні–серпні 2018р. Пасажирооборот збільшився на 36,9% і становив 1,3 млн пас.км.

 ПІДПРИЄМНИЦТВО

 За січень-вересень 2019 року державним реєстратором зареєстровано 23 юридичні особи та 254 фізичних осіб – підприємців. За цей же період припинило діяльність 21 юридична особа та 372 приватних підприємця. Станом на 1 жовтня 2019 року у Кілійському районі на обліку перебуває 2709 осіб, з них 826 юридичних осіб та 1883 фізичних осіб-підприємців. Загальна кількість зареєстрованих осіб у порівнянні з початком року зменшилась на 169 осіб, або на 5,9%. Юридичних осіб стало більше на 5 особи (на 0,6%), а фізичних осіб менше на 174 осіб (8,5%).

 РИНОК ПРАЦІ, ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

 За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних у районі на кінець серпня 2019р. становила 264 особи. В порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник збільшився на 11 осіб, або на 4,3%. Допомогу по безробіттю отримували 89,4% зареєстрованих безробітних, що більше ніж минулого року на 10,7 в.п.

Кількість вакансій у серпні 2019р. порівняно з липнем п.р. збільшилася на 51,7% та на кінець місяця становила 132 одиниці.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець серпня 2019р. спостерігалася серед працівників, професії яких передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних, гуманітарних наук (38,6% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства та кваліфікованих робітників з інструментом (по 1,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець серпня 2019р. становило в середньому 2 особи.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у серпні 2019р. становила 230 осіб, що більше ніж в попередньому місяці на 30 осіб, або на 15,0% та більше ніж у липні 2018 року майже у 2 рази. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2369 грн., що дорівнює 56,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн.) та у порівнянні з попереднім місяцем зменшився на 242 грн., або на 9,3%.

 ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств Кілійського району станом на 1 жовтня 2019р. відсутня.

За попередніми даними Ізмаїльської ГУ ДФС в Одеській області середня заробітна плата по Кілійському району за серпень 2019 року склала 5267 грн. У порівнянні з попереднім місяцем поточного року спостерігається зменшення на 1012 грн., або на 16,1 %. А у порівнянні з початком року середня заробітна плата зменшилась на 1128 грн., або на 17,6%. Середня заробітна плата по Кілійському району за червень перевищує мінімальну на 20,8/%.

Кількість підприємств, які відзвітували в серпні 2019 року (481), у порівнянні з липнем зменшилась на 4 підприємства, а у порівнянні з початком року, збільшилось на 38 підприємств.

Кількість застрахованих осіб в серпні місяці поточного року складала 7567 осіб, у порівнянні з липнем збільшилась на 254 особи, а у порівнянні з початком року, збільшилась на 88 осіб.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 У січні-липні 2019р. по району призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 2530 домогосподарствам (звернулось 2532), що на 4,5% більше ніж торік. Сума призначених субсидій у січні–липні 2019р. становила 271,2 тис.грн., що більше ніж за січень-липень 2018 року на 13,5 тис.грн. темп росту складає 105,2%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2019р. становив 69,7 грн. (по області – 98,8 грн.), складає 86,9% від минулорічного показника.

Крім того, у січні–липні 2019р. 1811 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що менше ніж у січні-липні 2018 року на 14,3%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2019р. становив 3353,4 грн. (по області – 3120,3 грн.), у порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник майже не змінився, зменшився лише на 28,8 грн., або на 0,9 %. За січень–липень 2019р. сума призначених субсидій становила 6311,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року сума призначених субсидій зменшилась на 1109,7 тис.грн., або на 15,0%. Сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 5159,8 тис.грн.

У січні–липні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 6077,9 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник зменшився на 4525,5 тис.грн., або на 42,7%.

У січні–липні 2019р. населенням району сплачено (без газопостачання) за житлово-комунальні послуги 88,1% нарахованих за цей період сум (по області – 98,6%), що менше показника минулого року на 3,2 в.п.

 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

 

Січень–червень 2019р.

у %

до січня–червня 2018р.

Роздрібна торгівля

Товарооборот торгової мережі, тис.грн

102329,3

162,4

Продовольчі товари

63184,9

138,3

Непродовольчі товари

39144,4

226,0

Питома вага продовольчих товарів у обсязі товарообороту торгової мережі, у %

61,7

85,1

Товарооборот торгової мережі у розрахунку

на 1 особу населення, грн

2006,5

164,0

Продовольчі товари

1238,9

139,7

Непродовольчі товари

767,6

228,2

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, у % до відповідного періоду минулого року

151,7

174,0

Продовольчі товари

126,4

113,8

Непродовольчі товари

214,4

378,8

Питома вага продажу товарів,

що вироблені на території України, %

68,4

98,8

Продовольчі товари

85,2

100,6

Непродовольчі товари

41,1

145,2

Оптова торгівля

Оптовий товарооборот – усього

(без ПДВ і акцизу), млн.грн

50,6

96,6

Продовольчі товари

-

Непродовольчі товари

50,6

96,6

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

100,0

Продовольчі товари

-0

Непродовольчі товари

100,0

100,0

Питома вага продажу товарів,

що вироблені на території України, %

20,5

147,5

Продовольчі товари

-

Непродовольчі товари

20,5

147,5

 Відділ економічного розвитку,

торгівлі і туризму

районної державної адміністрації