15.04.2019

Інформація про соціально-економічне становище Кілійського району за січень-лютий 2019 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 У січні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 81,6 млн.грн (1,7% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області), що більше ніж у січні 2018 року на 40,3 млн. грн., темп росту складає 197,6%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив 1592,1 грн. Частка переробної промисловості у загальному обсязі реалізованої промислової продукції склала 75,5% та у порівнянні з січнем 2018р. збільшилась на 34,8 в.п. Збільшення відбулося за рахунок збільшення частки обсягів реалізації у виробництві харчових продуктів, напоїв – на 42,1 в.п.

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 Тваринництво. У січні-лютому 2019р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) становили 121 ц (менше на 96 ц, або на 44,2% порівняно з січнем-лютим 2018р.), молока – 1355 ц (більше на 214 ц, або на 18,8%), яєць – 227,9 тис.шт (більше на 97,1 тис.шт, або на 74,2%).

На 1 березня 2019р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) кількість великої рогатої худоби становила 1200 голів (більше на 133 голови, або на 12,5% порівняно з 1 березня 2018р.), у тому числі корів – 344 голови (більше на 18 голів, або на 5,5%), овець та кіз – 5608 голів (менше на 17 голів, або на 0,3%), птиці свійської – 12197 голів (менше на 2145 голів, або на 15,0%).

За січень-лютий 2019 року обсяги реалізації основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами розподілились наступним чином:

 

 

Обсяг реалізованої продукції

т

у % до січня–лютого 2018р.

Культури зернові та зернобобові у тому числі

7025,0

98,0

пшениця

2227,5

88,3

кукурудза на зерно

182,8

21,2

ячмінь

254,7

28,4

Насіння соняшнику

771,0

125,6

Тварини сільськогосподарські живі у тому числі

6,9

53,5

велика рогата худоба

1,7

154,5

Молоко

94,3

116,7

Яйця, тис.шт

203,0

267,1

 Загальна наявність зернових культур в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням станом на 1 березня 2019 року становить 17199,3 т., що становить 67,6% до 1 березня 2018 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року наявність зернових культур зменшилась на 35885 т., або на 32,4%.

ТРАНСПОРТ

У січні-лютому 2019р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 60,9 тис. пасажирів що на 40,0% більше, ніж у січні–лютому 2018р. Пасажирооборот збільшився на 37,7% і становив 0,4 млн.пас.км.

 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 У січні 2019р населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи борги попередніх періодів, 929,2 тис.грн, що становило 83,9% нарахованих за цей період сум. Рівень сплати більший за торішній на 5,1 в.п.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг (без газопостачання) на кінець січня 2019р. становила 2900,0 тис.грн., яка збільшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 691,6 тис.грн., або на 31,3%.

Крім того у січні 2019р. населенням сплачено за постачання електричної енергії 9028,0 тис.грн. що на 2687,1 тис.грн., або на 42,4% більше ніж за січень 2018р.

Заборгованість з оплати постачання електричної енергії на кінець січня 2019р. становила 13973,1 тис.грн., яка збільшилась на 3659,2 тис.грн., або на 35,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

ПІДПРИЄМНИЦТВО

У І кврталі 2019 року державним реєстратором зареєстровано 13 юридичних осіб та 60 фізичних осіб – підприємців. За цей же період припинило діяльність 7 юридичних осіб та 108 приватних підприємців. Станом на 1 квітня 2019 року у Кілійському районі на обліку перебуває 2837 осіб, у тому числі 828 юридичних осіб та 2009 фізичних осіб-підприємців. Загальна кількість зареєстрованих осіб у порівнянні з початком року зменшилась на 41 особу, або на 1,4%. Юридичних осіб стало більше на 7 осіб (на 1%), а фізичних осіб менше на 48 осіб (2,3%).

 ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

 За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних у районі на кінець лютого 2019р. становила 557 осіб В порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник збільшився на 11 осіб, або на 2,0%, із них допомогу по безробіттю отримували 91,4%, що більше на 1,5 в.п. ніж на кінець лютого 2018 року.

Кількість вакансій у лютому 2019р. порівняно з січнем п.р. збільшилася у 3,4 раза та на кінець місяця становила 152 одиниці.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець лютого 2019р. спостерігалася серед робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (46,1% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – технічних службовців (1,3%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець лютого 2019р. становило в середньому 4 особи.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у лютому 2019р. становила 519 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3661 грн, що дорівнює 87,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств Кілійського району станом на 1 лютого 2019р. відсутня

Середня заробітна плата діючих підприємств Кілійського району за лютий 2019 року становила 5381 грн., що більше середньої заробітної плати за лютий 2018 року на 686грн., або на 14,6%

 ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 На 1 лютого 2019р. у Кілійському районі, за оцінкою, проживало 50981 особа, у тому числі у міських поселеннях – 27522 особи (зокрема в м. Кілія – 19527, а в м. Вилкове – 7995) сільській місцевості – 23459 осіб. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість наявного населення зменшилась на 504 особи, або на 2%.

Упродовж січня 2019р. у Кілійському районі народилося 38 дітей, та померло 79 мешканців. Природне скорочення становило 41 особа. Міграційний приріст становив 1 особа.

Природний рух населення в січні 2019р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 48 живонароджених.

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 У січні 2018р. по району призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 63 домогосподарствам (звернулось 65), що більше як у 2 рази ніж торік. Сума призначених субсидій склала 38,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 606,3 грн. (по області – 715,8 грн.).

Відділ економічного розвитку,

торгівлі і туризму райдержадміністрації