10.09.2019

Інформація про соціально-економічне становище Кілійського району за січень-липень 2019 року

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 На 1 липня 2019р. у Кілійському районі, за оцінкою, проживало 50746 осіб, у тому числі у міських поселеннях – 27408 особи (зокрема в м. Кілія – 19449, а в м. Вилкове – 7963) сільській місцевості – 23338 осіб.

Упродовж січня–червня 2019р. чисельність наявного населення зменшилась на 275 осіб. В зазначений період у Кілійському районі народилося 206 дітей, та померло 382 мешканця. Природне скорочення становило 176 осіб.

Природний рух населення в січні-червні 2019р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 54 живонароджених.

 ПРОМИСЛОВІСТЬ

 У січні–червні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 531,9 млн.грн (1,8% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області). що менше ніж у січні-червні 2018 року на 1,8 млн. грн., або на 0,3%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив 10372,3грн. Частка переробної промисловості у загальному обсязі реалізованої промислової продукції склала 40,9% та у порівнянні з січнем-червнем 2018р. збільшилась на 0,4 в.п. Збільшення відбулося за рахунок збільшення частки обсягів реалізації у виробництві харчових продуктів, напоїв – на 7,2 в.п.

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 Тваринництво. У січні-липні 2019р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) становили 1140 ц (менше на 1724 ц, або на 60,2% порівняно з січнем-липнем 2018р.), молока – 5175 ц (більше на 2 ц), яєць – 685,0 тис.шт. (більше на 181,6 тис.шт, або на 36,1%).

На 1 серпня 2019р. порівняно з 1 серпня 2018 року у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) кількість великої рогатої худоби становила 1070 голів (менше на 85 голів, або на 7,4%), у тому числі корів – 311 голів (менше на 34 голови, або на 9,9%), овець та кіз – 4954 голови (менше на 116 голів, або на 2,3%), птиці свійської – 14892 голови (менше на 7785 голів, або на 34,3%).

Рослинництво. Станом на 1 серпня 2019р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) району скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 20,6 тис.га. Із зібраної площі одержано 427,7 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 257,9 тис.ц., або на 37,6% менше ніж на початок серпня 2018р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 20,8 ц зерна проти 31,8 ц торік, менше на 34,6%.  

Станом на 1 серпня 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) району зібрано 5,4 тис.ц. насіння ріпаку озимого, що на 4,3 тис.ц., або на 44,3% менше, ніж на початок серпня 2018р. У середньому з 1 га одержано 9,1 ц насіння ріпаку проти 14,5 ц торік. 

За січень-червень 2019 року обсяги реалізації основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами розподілились наступним чином:

 

 

Обсяг реалізованої продукції

т

у % до січня–травня 2018р.

Культури зернові та зернобобові у тому числі

29230,0

83,2

пшениця

9585,6

93,1

кукурудза на зерно

1237,5

67,8

ячмінь

6695,7

67,5

Насіння соняшнику

2040,4

90,1

Тварини сільськогосподарські живі у тому числі

93,6

38,0

велика рогата худоба

67,7

262,4

Молоко

375,9

102,0

Яйця, тис.шт.

553,0

175,0

 

Загальна наявність зернових культур в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням станом на 1 серпня 2019 року становить 26999,5 т., що становить 58,1% до 1 серпня 2018 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року наявність зернових культур зменшилась на 19435,5 т., або на 41,9%.

 ТРАНСПОРТ

 У січні–липні 2019р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 194,2 тис пасажирів, що на 33,8% більше, ніж у січні–липні 2018р. Пасажирооборот збільшився на 39,0% і становив 1,2 млн.пас.км.

 ПІДПРИЄМНИЦТВО

 За січень-липень 2019 року державним реєстратором зареєстровано 22 юридичну особу та 225 фізичних осіб – підприємців. За цей же період припинило діяльність 21 юридична особа та 316 приватних підприємців. Станом на 1 серпня 2019 року у Кілійському районі на обліку перебуває 2736 особи, з них 825 юридичні особи та 1911 фізична особа-підприємець. Загальна кількість зареєстрованих осіб у порівнянні з початком року зменшилась на 142 особи, або на 4,9%. Юридичних осіб стало більше на 4 особи (на 0,5%), а фізичних осіб менше на 146 осіб (7,1%).

 РИНОК ПРАЦІ, ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

 За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних у районі на кінець липня 2019р. становила 262 особи. В порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник збільшився на 10 осіб, або на 4,0%. Допомогу по безробіттю отримували 87,4% зареєстрованих безробітних, що більше ніж минулого року на 6,1 в.п.

Кількість вакансій у липні 2019р. порівняно з червнем п.р. збільшилася на 8,8% та на кінець місяця становила 87 одиниць.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець липня 2019р. спостерігалася серед працівників, професії яких передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних, гуманітарних наук (28,7% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,1%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець липня 2019р. становило в середньому 3 особи.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у липні 2019р. становила 200 осіб, що більше ніж в попередньому місяці на 12 осіб, або на 6,4% та більше ніж у липні 2018 року на 38 осіб, або на 23,5%. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2611 грн., що дорівнює 62,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн.) та у порівнянні з попереднім місяцем збільшився на 439 грн., або на 20,2%.

 ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств Кілійського району станом на 1 вересня 2019р. відсутня.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Кілійського району у ІІ кварталі 2019р. становила 5212 осіб (1,3% загальної кількості працівників області). У порівнянні з І кварталом п.р. спостерігається збільшення середньооблікової чисельності штатних працівників на 216 осіб, що складає 4,0%.

Упродовж ІІ кварталу 2019р. на підприємства району було прийнято 858 осіб (16,5% середньооблікової кількості штатних працівників), що більше на 114 осіб ніж за попередній квартал, тоді як звільнено 1140 осіб (21,9%), що вдвічі більше аніж торік. Рівень вибуття працівників перевищував рівень прийому на 5,4 в.п.

Кількість працівників, які працювали в режимі неповного робочого дня (тижня), становила 40 осіб, або 0,7% середньооблікової кількості штатних працівників, ще 4 особи, або 0,1%, знаходилися у відпустках без збереження заробітної плати.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств Кілійського району у ІІ кварталі 2019р. становила 6504 грн., що на 29,1% менше, ніж нараховано штатному працівнику в середньому по області (9167 грн.), та в 1,6 рази більше мінімальної заробітної плати (4173 грн.).

У порівнянні з І кварталом п.р. спостерігається збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати на 834 грн., темп росту складає 114,7%

Нарахування за одну відпрацьовану годину ІІ кварталу 2019р. дорівнювали 46,30 грн., що більше ніж у І кварталі 2019 року на 15,3% та на 29,5% менше середнього рівня по області (65,72 грн.).

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 У січні-червні 2019р. по району призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 2309 домогосподарствам (звернулось 2464), що на 25,2% більше ніж торік. Сума призначених субсидій у січні–червні 2019р. становила 255,8 тис.грн., що більше ніж за січень-червень 2018 року на 44,3 тис.грн. темп росту складає 120,9%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2019р. становив 77,8 грн. (по області – 93,0 грн.).

Крім того, у січні-червні 2019р. 1607 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник зменшився на 7,7%. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2019р. становив 3321,3 грн. (по області – 3114,2 грн.), що менше ніж у січні-травні 2018 року на 234,4 грн., або на 6,7%. За січень–червень 2019р. сума призначених субсидій становила 5627,7 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року сума призначених субсидій зменшилась на 539,0 тисгрн., або на 8,7%. Сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 5159,8 тис.грн.

У січні–червні 2019р. населенням району сплачено (без газопостачання) за житлово-комунальні послуги 85,7% нарахованих за цей період сум (по області – 97,1%). У порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник зменшився на 3,6 в.п.

Послуги

 У ІІ кварталі 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами цієї сфери, становив 16,2 млн.грн., що більше ніж за ІІ квартал 2018 року на 6,7 млн.грн., темп росту склав 170,5%.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу мали послуги з тимчасового розміщування й організація харчування; сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (27,6% загального обсягу реалізованих послуг), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (14,7%).

Обсяг послуг, реалізованих населенню, у ІІ кварталі 2019р. становив 9,9 млн.грн (61,2% загального обсягу реалізованих послуг) та збільшився до аналогічного періоду минулого року майже у 2,5 рази. Значну частину у структурі послуг, наданих населенню, склали послуги тимчасового розміщування й організація харчування, адміністративного та допоміжного обслуговування.

 КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 28,4 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,4% від загального обсягу по області, та менше ніж за січень-червень 2018 року на 34,3 тис.грн., або на 54,7%.

Майже усі капітальні інвестиції спрямовано в матеріальні активи, в тому числі в придбання машин, обладнання та транспортних засобів – 86,3% усіх інвестицій, у нежитлові будівлі – 3,9%, у житлові будівлі – 3,3%. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–червні 2019р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 79,5% усіх коштів. За рахунок коштів місцевого бюджету освоєно 15,1% капітальних інвестицій.

 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішня торгівля товарами. У січні–червні 2019р. зовнішньоторговельні операції на ринку товарів здійснювались з партнерами із 20 країн світу. При цьому спостерігалось збільшення проти січня–червня 2018р. експорту товарів на 19,7% та зменшення імпорту – на 20,7%, обсяг яких становив 2316,8 тис.дол. США (0,3% загального експорту товарів області) та 637,1 тис.дол. (0,1% загального імпорту товарів області). Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне у розмірі 1679,7 тис.дол. США.

Найбільшими споживачами товарів у січні–червні 2019р. були: Туреччина, на яку припадало 1396,5 тис.дол, Молдова – 612,3 тис.дол., Болгарія – 123,6 тис.дол. та Пакистан – 103,5 тис.дол. США.

Головними статтями експорту товарів були: зернові культури, молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед, овочі, готові харчові продукти.

Найбільше імпортних товарів надійшло з Польщі – на 159,8 тис.дол., Туреччини – на 134,8 тис.дол., Китаю – на 101,4 тис.дол, Німеччини – на 54,3 тис.дол, Болгарії – на 52,7 тис.дол. США.

До району імпортовано: засобів наземного транспорту, крім залізничного – на суму 240,7 тис.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 221,0 тис.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 93,5 тис.дол., готових харчових продуктів – на 58,1 тис.дол. США.

Іноземні інвестиції. На 1 липня 2019р. сума прямих іноземних інвестицій з країн світу в економіку району становила 24,3 млн.дол. США., що менше ніж за аналогічний період минулого року на 3,4 млн.дол. США, або на 13,2%.

Найбільші обсяги надходжень прямих інвестицій в економіку району належать інвесторам Сінґапуру.

Інвестиційно привабливими були підприємства промисловості.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на одну особу у січні–червні 2019р. становив 464,0 доларів США., який зменшився до відповідного періоду 2018 року на 22,5 млн.дол. США, або на 4,6%.

Відділ економічного розвитку,

торгівлі і туризму

районної державної адміністрації