12.06.2019

Інформація про соціально-економічне становище Кілійського району за січень-квітень 2019 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 У січні–березні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 242,4 млн.грн (1,6% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області). що більше ніж у січні-березні 2018 року на 57,0 млн. грн., темп росту складає 130,7%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу становив 4727,0 грн. Частка переробної промисловості у загальному обсязі реалізованої промислової продукції склала 51,4% та у порівнянні з січнем-березнем 2018р. зменшилась на 8,5 в.п. Зменшення відбулося за рахунок зменшення частки обсягів реалізації у виробництві харчових продуктів, напоїв – на 8,2 в.п.

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 Тваринництво. У січні-квітні 2019р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) становили 476 ц (менше на 59 ц, або на 11,0% порівняно з січнем-квітнем 2018р.), молока – 2767 ц (більше на 979 ц, або на 54,8%), яєць – 486,1 тис.шт (більше на 248,3 тис.шт, або на 104,4%).

На 1 травня 2019р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) кількість великої рогатої худоби становила 1137 голів (більше на 60 голів, або на 5,6% порівняно з 1 травня 2018р.), у тому числі корів – 333 голови (більше на 5 голів, або на 1,5%), овець та кіз – 5786 голів (більше на 201 голову, або на 3,6%), птиці свійської – 18380 голів (більше на 6406 голів, або на 53,5%).

За січень-квітень 2019 року обсяги реалізації основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами розподілились наступним чином:

 

 

Обсяг реалізованої продукції

т

у % до січня–квітня 2018р.

Культури зернові та зернобобові у тому числі

15762,5

79,1

пшениця

5107,3

80,9

кукурудза на зерно

1192,9

37,7

ячмінь

2050,2

78,7

Насіння соняшнику

1874,3

91,2

Тварини сільськогосподарські живі у тому числі

48,2

80,7

велика рогата худоба

39,4

310,2

Молоко

196,0

113,5

Яйця, тис.шт.

360,0

211,8

 Загальна наявність зернових культур в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням станом на 1 травня 2019 року становить 7555,9 т., що становить 54,2% до 1 травня 2018 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року наявність зернових культур зменшилась на 6394,4 т., або на 45,8%.

ТРАНСПОРТ

 У січні–квітні 2019р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 124,0 тис. пасажирів, що на 40,1% більше, ніж у січні–квітні 2018р. Пасажирооборот збільшився на 41,2% і становив 0,8 млн.пас.км.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 У січні–березні 2019р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи борги попередніх періодів 84,8% нарахованих за цей період сум. У порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник зменшився на 6,4 в.п.

ПОСЛУГИ

 У І кварталі 2019р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами цієї сфери, становив 9,5 млн.грн., що більше ніж за І квартал 2018 року на 206,5 тис.грн., або на 2,2%.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності найбільшу питому вагу мали послуги сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 4813,8 тис.грн., в 2018 році – 4248,8 тис.грн., обсяг цього виду послуг збільшився на 13,3% (50,6% загального обсягу реалізованих послуг), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування та операції з нерухомим майном – 664,7 тис.грн., в 2018 році – 1168,5 тис.грн., зменшення складає 43,1% (7,0% загального обсягу реалізованих послуг).

Обсяг послуг, реалізованих населенню, у І кварталі 2019р. становив 3,4 млн.грн (35,2% загального обсягу реалізованих послуг). Значну частину у структурі послуг, наданих населенню, склала діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, а також тимчасове розміщування й організація харчування, послуги у сфері інформації та телекомунікації. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг послуг, реалізованих населенню зменшився на 355,2 тис.грн., або на 9,6%.

Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі зменшилась у порівняні з І кварталом 2018 року на 4,6 в.п.

ПІДПРИЄМНИЦТВО

 За січень-травень 2019 року державним реєстратором зареєстровано 17 юридичних осіб та 116 фізичних осіб – підприємців. За цей же період припинило діяльність 12 юридичних осіб та 186 приватних підприємців. Станом на 1 червня 2019 року у Кілійському районі на обліку перебуває 2766 особи, у тому числі 830 юридичних осіб та 1936 фізичних осіб-підприємців. Загальна кількість зареєстрованих осіб у порівнянні з початком року зменшилась на 112 осіб, або на 3,9%. Юридичних осіб стало більше на 9 осіб (на 1,1%), а фізичних осіб менше на 121 особу (5,9%).

РИНОК ПРАЦІ, ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

 Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій Кілійського району у І кварталі 2019р. становила 5428 осіб (1,3% загальної кількості працівників області).У порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається зменшення середньооблікової чисельності штатних працівників на 81 особу, що складає 15,9%.

Упродовж І кварталу 2019р. на підприємства району було прийнято 744 особи (13,7% середньооблікової кількості штатних працівників), що у двічі більше ніж за І квартал 2018 року, тоді як звільнено 573 особи (10,6%), на 118 осіб більше аніж торік. Рівень прийому працівників перевищував рівень вибуття на 3,1 в.п.

Кількість працівників, які працювали в режимі неповного робочого дня (тижня), становила 40 осіб, або 0,7% середньооблікової кількості штатних працівників.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних у районі на кінець квітня 2019р. становила 301 особа В порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник зменшився на 26 осіб, або на 8,0%. Допомогу по безробіттю отримували 82,7% зареєстрованих безробітних, що більше ніж минулого року на 4,4%.

Кількість вакансій у квітні 2019р. порівняно з березнем п.р. зменшилася на 43,9% та на кінець місяця становила 105 одиниць.

За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець квітня 2019р. спостерігалася серед робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,9% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменша – серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів - управителів (1,0%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець квітня 2019р. становило в середньому 3 особи, у порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник залишився незмінним.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у квітні 2019р. становила 354 особи, що менше ніж в попередньому місяці на 78 осіб (зменшення складає 18,1%) та більше ніж у квітні 2018 року на 20 осіб, або на 6,0%. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2510 грн., що дорівнює 60,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн.) у порівнянні з попереднім місяцем зменшився на 204 грн., або на 7,5%.

ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

 Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств Кілійського району станом на 1 квітня 2019р. відсутня.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств Кілійського району у І кварталі 2019р. становила 5670 грн., що на 33,1% менше, ніж нараховано штатному працівнику в середньому по області (8473 грн.), та в 1,4 рази більше мінімальної заробітної плати (4173 грн.).

Нарахування за одну відпрацьовану годину І кварталу 2019р. дорівнювали 40,15 грн., що на 31,9% менше середнього рівня по області (59,00 грн.).

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 На 1 квітня 2019р. у Кілійському районі, за оцінкою, проживало 50904 особи, у тому числі у міських поселеннях – 27492 особи (зокрема в м. Кілія – 19501, а в м. Вилкове – 7991) сільській місцевості – 23412 осіб.

Упродовж січня–березня 2019р. чисельність наявного населення зменшилась на 117 осіб. За три місяці 2019 року у Кілійському районі народилося 109 дітей, та померло 192 мешканця. Природне скорочення становило 83 особи.

Природний рух населення в січні-березні 2019р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 57 живонароджених.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 У січні-березні 2019р. по району призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 209 домогосподарствам (звернулось 1230), що у 4 рази більше ніж торік. Сума призначених субсидій у січні–березні 2019р. становила 67,2 тис.грн., темп росту складає 150,0%.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2019р. становив 128,0 грн. (по області – 519,7 грн.). Сума призначених субсидій у січні–березні 2019р. становила 67,2 тис.грн.

Крім того, у січні–березні 2019р. 128 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у березні 2019р. становив 3570,3 грн. (по області – 2974,0 грн).

У січні–березні 2019р. сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 457,0 тис.грн.

Сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 453,5 тис.грн.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 20,6 млн.грн капітальних інвестицій, що менше показника попереднього року на 7,1 тис.грн. зниження складає 25,6% та становить 0,6% від загального обсягу по області.

Усі капітальні інвестиції спрямовано в матеріальні активи, в тому числі в придбання машин і обладнання – 88,0% усіх інвестицій (більше ніж у 2018 році на 0,8 в.п.), довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва – 2,7% та у нежитлові будівлі – 2,2%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–березні 2019р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 85,2% усіх коштів (у 2018 році – 96,5%, зменшилось на 11,3 в.п.). За рахунок коштів місцевого бюджету освоєно 14,5% капітальних інвестицій (у 2018 році – 3,5%, збільшення на 11,0 в.п.).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Зовнішня торгівля товарами. У січні–березні 2019р. зовнішньоторговельні операції на ринку товарів здійснювались з партнерами із 18 країн світу. При цьому спостерігалось збільшення проти січня–березня 2018р. експорту товарів на 42,0% та зменшення імпорту – на 37,2%, обсяг яких становив 1837,8 тис.дол. США (0,5% загального експорту товарів області) та 380,6 тис.дол. (0,1% загального імпорту товарів області). Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне у розмірі 1457,2 тис.дол. США, відмічається збільшення на 771,9 тис.дол. США, темп росту складає 112,6%.

Найбільшими споживачами товарів у січні–березні 2019р. були: Туреччина, на яку припадало 1396,5 тис.дол. США (експорт збільшився на 586,9 тис.дол. США, або на 72,5%), Молдова – 293,1 тис.дол. США (експорт зменшився на 111,4 тис.дол. США, або на 27,5%) та Пакистан – 103,5 тис.дол. США.

Головними статтями експорту товарів були: зернові культури, молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед та овочі.

Найбільше імпортних товарів надійшло з Польщі на суму 128,3 тис.дол., Китаю – на 72,1 тис.дол, Німеччини – на 43,8 тис.дол, Туреччини – на 27,3 тис.дол. США.

До району імпортовано: машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на суму 159,2 тис.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного – на 145,6 тис.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 59,2 тис.дол., зернових культур – на 16,3 тис.дол. США.

Іноземні інвестиції. На 1 квітня 2019р. сума прямих іноземних інвестицій з країн світу в економіку району становила 24,9 млн.дол. США. У порівнянні з початком року обсяг прямих іноземних інвестицій в район зменшився на 411,9 тис.дол. США, або на 1,6%.

Найбільші обсяги надходжень прямих інвестицій в економіку району належать інвесторам Сінґапуру.

Інвестиційно привабливими були підприємства промисловості.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) на одну особу у січні–березні 2019р. становив 475,1 доларів США, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей показник зменшився на 7,2%.

 Відділ економічного розвитку,

торгівлі і туризму

районної державної адміністрації