13.09.2018

Молодь Кілійщини запрошують прийняти участь в обласному конкурсі

 Одеська обласна рада розпочинає щорічний конкурс на одержання Премії талановитій молоді

    З метою створення сприятливих умов для творчого та інтелектуального  розвитку молоді, відзначення особистих досягнень у галузях науки, освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, місцевого самоврядування, а також за мужність, участь у громадському русі, активну журналістську позицію з 2008 року обласною радою щорічно присуджується Премія Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя.

    Премії присуджуються щороку талановитій молоді, особливі досягнення якої сприяють утвердженню міжнародного авторитету та позитивного іміджу Одеського регіону та держави у цілому, розвитку суспільно-економічного життя області та країни. Премії присуджуються у 10- ти номінаціях на конкурсних засадах. У кожній з номінацій премії присуджуються за трьома призовими місцями: 1місце - 10000 грн.; ІІ місце — 7000 грн.; ІІІ місце - 5000 грн.

    Загальні вимоги до кандидатів на присудження Премії наступні:

- кандидат має бути громадянином України, постійне місце проживання якого на території Одеської області зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- переваги надаються кандидатам, досягнення яких спрямовані безпосередньо на створення та підвищення позитивного іміджу Одеського регіону, а також на вирішення соціально-економічних проблем області в минулому та поточному роках;

- кандидати на отримання Премії у різних номінаціях повинні мати високі показники своєї діяльності, впровадження нових ідей та інноваційних технологій для розв’язання відповідних завдань, мати високий рівень теоретичної та практичної підготовки тощо.

    За віковим цензом премії розподіляються наступним чином:

- кандидат на момент отримання Премії у номінаціях «За творчі досягнення», «За спортивні досягнення», «За особисту мужність», «За внесок у розвиток громадського руху», «За активну журналістську діяльність» має бути у віці від 14 до 35 років включно;

- кандидат на момент отримання Премії у номінації «Золота надія Одещини» має бути у віці від 14 до 19 років включно;

- кандидат на момент отримання Премії у номінації «За наукові досягнення» має бути у віці від 20 до 35 років включно;

- кандидат на момент отримання Премії у номінаціях «За педагогічні досягнення», «За внесок у сферу охорони здоров’я», «За внесок у розвиток місцевого самоврядування» має бути у віці від 19 до 35 років включно.

    Премія присуджується за досягнення у попередньому або поточному році за такими критеріями:

    У номінації «Золота надія Одещини»:

- вагомі досягнення у сфері розробок прикладного характеру будь-якого напрямку науки;

- визнання високого рівня інтелектуального розвитку та ерудованості на регіональному, республіканському, міжнародному рівнях;

- участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо.

    У номінації «За творчі досягнення»:

- здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях та інших культурно- мистецьких змаганнях;

- вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчості, збереження та популяризації декоративно-ужиткового мистецтва тощо;

- участь у масових культурних заходах Одеського регіону.

    У номінації «За наукові досягнення»:

- ведення наукової діяльності, яка має важливе соціально-економічне значення та спрямована на розвиток вітчизняної науки, на регіональному, державному або міжнародному рівні визнання наукових і науково- прикладних результатів;

- участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;

- наявність наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

    У номінації «За спортивні досягнення»:

- високий спортивний результат (встановлення рекорду) в олімпійських видах спорту або призові місця на регіональних чемпіонатах, чемпіонатах України, Європи, світу (результати виступів у видах спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор, та результати виступів на турнірах, які не входять до міжнародних рейтингів, враховуються, але не є пріоритетними критеріями);

- перемога або призерство в індивідуальному заліку (за винятком командних видів спорту, у т.ч. у складі всеукраїнських збірних).

    У номінації «За педагогічні досягнення»:

- стаж педагогічної діяльності за фахом не менше 3-х років;

- участь у конкурсі «Учитель року»;

- презентація індивідуальних особливостей роботи вчителя, сучасних та авторських форм й методів вирішення проблем.

    У номінації «За особисту мужність»:

- відвага та ініціативні дії, виявлені під час порятунку людини, забезпечення громадського правопорядку, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- особиста мужність, виявлена під час виконання завдань у складі Збройних сил України, силових структур тощо.

    У номінації «За внесок у розвиток громадського руху»:

- лідерство у громадських рухах чи організаціях;

- сприяння активному залученню молоді до роботи в громадських організаціях, підвищенню ефективності їх діяльності;

- ініціювання соціально значущих програм та організація відповідних проектів та заходів, спрямованих на розбудову громадянського суспільства;

- координація взаємодії з громадськими, державними та благодійними організаціями, участь у соціальних, культурних та благодійних заходах.

    У номінації «За внесок у сферу охорони здоров’я»:

- надання якісної медичної допомоги в екстрених умовах, за несприятливих обставин;

- застосування та впровадження у лікувальну практику сучасних методів профілактики, діагностики та лікування хворих.

    У номінації «За внесок у розвиток місцевого самоврядування»:

- активна робота у сфері місцевого самоврядування, у т.ч. на виборних посадах;

- ініціювання, розроблення соціально значущих програм, проектів, угод щодо розвитку місцевого самоврядування тощо;

- активна участь у реалізації проектів з покращання якості життя територіальної громади.

    У номінації «За активну журналістську діяльність»:

- творча індивідуальність та інформаційно-просвітницька вагомість матеріалів, підтримка духовних та морально-етичних засад суспільства;

- формування успішного діалогу між органами влади (зокрема, місцевим самоврядуванням) та широкими верствами населення.

    В рамках номінації «За творчі досягнення» не можуть брати участь у конкурсі творчі колективи, а також солісти творчих колективів, окрім випадків, коли в матеріалах презентована сольна діяльність претендента.

Для участі у зазначеному конкурсі необхідно надати:

- відомості про наукові, навчальні, культурні, спортивні та інші досягнення осіб, які висуваються на призначення премій;

- характеристика кандидата з місця його роботи із визначенням перспективи його професійного росту за підписом керівника відповідної юридичної особи;

- особовий листок з відділу кадрів кандидата за підписом керівника кадрової служби за місцем роботи чи навчання, що скріплюється печаткою ( характеристика з навчального закладу);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копія першої та другої сторінок паспорта ( для осіб віком від 25 років – додатково третьої та четвертої сторінок паспорта), а також сторінки з останньою реєстрацією місця проживання або копія свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);

- письмова згода кандидата на обробку персональних даних;

- копії нагород, дипломів, грамот, тощо;

- оригінали або копії публікацій кандидатів, копії їх радіо-телесюжетів, роздруківки інтернет повідомлень, фото-, відеоматеріали тощо.

    Документи у належній формі ( у т.ч. якісно відскановані або відксерокопійовані) просимо надати до відділу освіти та молодіжної політики районної державної адміністрації до  25 вересня 2018 року.

    За додатковою інформацією просимо звертатися до каб.40 районної державної адміністрації або за тел.4-34-55.

         Начальник відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації С. І. Мергут