11.09.2019

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

Малозабезпечена сім’я - сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї

   Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

     Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України „Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.

     Для визначення розміру соцдопомоги малозабезпеченим в першу чергу необхідно розрахувати прожитковий мінімум для сім’ї (величина ПМ на конкретну дату приведена в таблиці вище). Для цього береться прожитковий мінімум для кожного члена сім’ї і множиться на встановлений коефіцієнт, який, відповідно до ст. 9 ЗУ «Про державний бюджет України на 2019 рік» становить: для працездатних осіб — 21%, для дітей — 85%, для осіб, які втратили працездатність — 100 відсотків відповідного ПМ.

      Виходячи з вищесказаного, гарантований мінімум на 2019 рік для розрахунку допомоги по малозабезпеченості наступний:

 • для працездатних: з 1 січня – 403,41 грн., з 1 травня – 421,47 грн., з 1 грудня – 441,42 грн.
 • для дітей до 6 років: з 1 січня – 1382,10 грн., з 1 травня – 1444,15 грн., з 1 грудня – 1512,12
 • для дітей 6-18 років: з 1 січня – 1722,95 грн., з 1 травня – 1800,30 грн., з 1 грудня – 1885,30
 • для непрацездатних: з 1 січня – 1497 грн., з 1 травня – 1564 грн., з 1 грудня – 1638 гривень

    У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

 • працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;
 • під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;
 • особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;
 • рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов’язкового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;
 • у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

    Умови припинення виплати допомоги.

      Виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється:

 • якщо сім’єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення;
 • у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи),
 • з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;
 • за заявою уповноваженого представника сім’ї - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

    Нагадуємо, державними соціальними інспекторами управління соціального захисту населення Кілійської райдержадміністрації проводиться планомірна робота по перевірці достовірності поданої інформації про доходи та майновий стан отримувачів державних соціальних допомог.

     За 2018-2019рр. державними соціальними інспекторами проведено 700 перевірок достовірності поданої інформації про доходи та майновий стан отримувачів допомог, під час яких виявлено 160 випадків поданої неповної чи недостовірної інформації про доходи і майновий стан, що призвело до переплати державних коштів.  

     Крім того, Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав урядові України позику на впровадження проекту «Модернізації системи соціальної підтримки населення України». Відповідно до Угоди про позику Міністерство соціальної політики України проводить, на теперішній час, починаючи з червня 2019 року, перевірку правильності надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, на основі аналізу виявлених розбіжностей під час обміну відомостями із зовнішніми базами даних. Так, на теперішній час виявлено у 21 отримувача соціальної допомоги переплату державних коштів на загальну суму 175,0 тис. грн., в зв’язку з свідомим поданням неповної або недостовірної інформації про доходи та майновий стан свій чи членів сім’ї.

    Повідомляємо, що заявник особисто несе відповідальність за надані відомості в декларації про доходи та майно сім’ї, та дає згоду на обробку персональних даних, поданих до управління, тому просимо приділити особливу увагу при заповненні зазначеної декларації.

 Начальник відділу призначення

соціальних допомог та субсидій

                                                                                                                    Н.Стоянова