22.11.2017

Інформація про проведення роботи з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді відділом освіти та молодіжної політики райдержадміністрації за 9 місяців 2017 року

             Відповідно до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015

 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,  на виконання розпорядження Кілійської районної державної адміністрації

від 25.12.2015 року № 555 «Про створення координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді у районі», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді та  методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», листом Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 року № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання», з метою активізації в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах району роботи з національно-патріотичного виховання учнів, вихованців, враховуючи, що патріотичне виховання учнів, вихованців є особливо актуальним у сучасній суспільно-політичній ситуації, а також у зв’язку з необхідністю координації дій  відділом освіти та молодіжної політики райдержадміністрації ведеться відповідна робота:

        -  видано наказ від 13.01.2016 року № 21  «Про  виконання  завдань, визначених у розпорядженні Кілійської районної державної адміністрації від  25.12.2015 року № 555 «Про   створення координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді у районі»;

       -    видано наказ від 15.03.2016 року № 109 «Про затвердження Плану районних заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженого Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580 на  2015-2017 роки»;

-                     спрямовані зусилля освітянських колективів на формування особистості, яка усвідомлюватиме свою приналежність до українського народу та сучасної європейської цивілізації, матиме демократичний світогляд, поважатиме громадянські права і свободи, культурні традиції інших народів. Також важно спонукати учнів, вихованців до усвідомлення  відповідальності за колективну справу, що сприятиме залученню їх до державотворчих процесів;

-          оновлено зміст різноманітних засобів та форм з військово-патріотичного

виховання учнів, метою якої є ставлення юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості й активної громадянської позиції, сприяння фізичному розвитку особистості й пропагування здорового способу життя;

-          забезпечено узгодження планів виховної роботи класних керівників із

загальношкільним планом виховної роботи, залучено до проведення виховних заходів батьків і громадськості;

-          визначено особу відповідальну за організацію  національно-патріотичного

 виховання в навчальному закладі.

        Відповідно до наказу відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації затверджено План районних заходів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №580 на 2015-2017 рр.

         Визначено методичний кабінет відділу освіти та молодіжної політики (Єгорова Г.К.) координатором з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району. Здійснюється координаційна, організаційно-роз’яснювальна робота, надається консультативно-методична допомога щодо національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх, вихованців дошкільних, позашкільних навчальних закладів.

         Директорами загальноосвітніх, позашкільних, завідувачами дошкільних навчальних закладів району:

-          затверджено План заходів національно-патріотичного виховання дітей та

 учнівської молоді в навчальному закладі.

            Відповідно до плану організаційних заходів протягом навчального року у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах, дитячо-юнацьких спортивних школах забезпечено адміністрацією, педагогами проведення  виховної роботи,  заходів  і залучення дітей до участі у  них.

        За даний звітній період було організовано та проведено:

       03 травня 2017 року на базі Фурманівської  ЗОШ І- ІІІ ступенів (директор Дибченко Н.В.) відбувся районний семінар-практикум для директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за темою «Здоров’язбережувальні технології у навчально-виховному процесі крізь призму реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді».

      Напрацьований досвід з даної проблематики в Фурманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, який презентували директор Дибченко Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Стратуца С.В., учителі, учні, батьки, було показано під час семінару.

      Національно-патріотичне виховання охоплює всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяє формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистих якостей, притаманних громадянину України.

      Слід зазначити, що у навчальному закладі формування ціннісних орієнтацій в учнів здійснюється комплексно – через навчальний процес, позакласну та позашкільну виховну роботу, функціонування органів учнівського самоврядування.

Ідеї патріотизму педагоги школи зробили наскрізними в системі шкільного життя, тому активно залучають дітей до участі в різноманітних заходах.

     Увазі присутніх було представлено захід з елементами дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

      Під час «круглого столу» директори навчальних закладів району обмінялися думками щодо створення умов для збереження здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу,  а також пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу з національно-патріотичного виховання.

      19 травня 2017 року в Трудівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор

Трохимчук А.М.) відбувся районний семінар-практикум для вчителів російської мови (ЗНЗ з українською та молдовською мовами навчання) за темою «Національно-патріотичне виховання учнів на уроках російської мови».
      Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв'язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.

       Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання виховати громадянина-патріота нової формації (ініціативну особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її інтереси).

       У цьому сенсі мова національної меншини як навчальний предмет має надзвичайно високу цінність у осмисленні загальнолюдських цінностей, виховання особистості з високим почуттям патріотизму.

       Під час районного семінару-практикуму учитель російської мови Сас Тетяна Анатоліївна (спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший учитель») провела відкритий урок російської мови за темою «Развитие речи. Истоки нашего патриотизма», 9 клас.

       Основною ідеєю уроку було виховання громадянськості й патріотизму через любов до своєї країни, рідного краю, в усвідомленому бажанні та готовності стати на захист Вітчизни за прикладом своїх предків. Гарною підмогою в цьому став правильний підбір дидактичного матеріалу. У процесі проведення навчальних диктантів, завдань учитель акцентував увагу на тих думках, почуттях, які формують патріотизм і громадянськість.

        Змістове наповнення уроку мало значний виховний потенціал, відповідало сучасному змісту виховання учнів: формування загальнолюдських, духовно-моральних, громадянських та патріотичних цінностей особистості.

         Усі учні класу презентували власні твори-роздуми-відповіді на питання: з чого починається для них Батьківщина?

         Цей урок має бути важливим поштовхом у вивченні та пізнанні історії власної країни, традицій рідного краю, виховання поваги та любові до України як рідної домівки, в якій вони народилися і живуть.

        Професіоналізм учителя, використання різноманітних методів і форм; знання та вміле врахування вікових особливостей, відвертість, емоційність, оптимізм, активна патріотична позиція визначають якість всього навчально-виховного процесу з предмета.

         Спрямованість зусиль педагогів Трудівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на підвищення рівня патріотизму молодого покоління прослідковувалась в змісті літературно-музичної композиції про Україну, рідне село.

      Усі заходи були наповнені громадянсько-патріотичним змістом, сприяли формуванню у дітей національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України.

       Важливу роль у патріотичному вихованні учнів Трудівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відіграють педагоги, їх особистий приклад, їх погляди та практичні дії, які є взірцем для наслідування.

        З метою сприяння реалізації втілення мистецько-просвітницької програми «Кобзарська сотня» в рамках підготовки до Міжнародного фестивалю  сучасної патріотичної рок-музики «Дунайська січ» відділом освіти та молодіжної політики райдержадміністрації було організовано 05 квітня 2017 року у приміщенні актової зали Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.) проведення виступу виконавця – Максима Трубнікова (лідера рок-колективу «Друже Музико» (м.Одеса), викладача музичного мистецтва, «Учителя року - 2017»  перед школярами випускних класів, педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів м.Кілії.

     Максим Валерійович Трубніков, маючи великий досвід роботи з дітьми, під час 45-хвилинної творчої зустрічі занурив слухачів у автентичну українську пісенність та провів їх до сучасної авторської пісні.

     Також у рамках програми «Кобзарська сотня» презентовано і передано до шкільних бібліотек сучасну літературу та періодичні друковані видання, зокрема: «Мальована історія незалежності України» братів Капранових; «Казки Лірника Сашка»; друкована збірка українських народних пісень про Дунай «Ой у гаю при Дунаю» + однойменний компакт-диск пісень про Дунай від провідних українських виконавців, який щороку оновлюється під час фестивалю «Дунайська Січ», що проводиться в місті Ізмаїлі.

       За підсумками І (районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)»   (наказ відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації від 12.05.2017 року № 171), у якому взяли участь найменші ланки формування козацького самоврядування – рої – із 19 загальноосвітніх навчальних закладів, на підставі протоколів засідання суддівської колегії визнано:

-          переможцем  та нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної

 політики райдержадміністрації, кубком, пам’ятним подарунком рій «Козацька слава» (Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів)

- призерами та нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики

 райдержадміністрації, кубком та пам’ятним подарунком::

ІІ місце - рій «Дружина імені Івана Франка» (Вилківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

№ 1);

ІІ місце - рій «Козацька вдача» (Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія»);

ІІІ місце - рій «Козацька застава» (Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1);

ІІІ місце - рій «Отамани» (Кілійська ЗОШ І-ІІ ступенів № 6);

ІІІ місце - рій «Соколята» (Лісківська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

          За участь у І (районному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації та пам’ятним подарунком:

- рій «Воїни світла» (Василівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»);

- рій «Джмелі» (Вилківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей»);

- рій «Юність» (Кілійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2);

- рій «Задунайці» (Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей»);

- рій «Придунайські козаки» (Десантненська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

- рій «Чорноморські козачата» (Мирнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

- рій «Червона калина» (Новомиколаївський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»);

- рій «Патріот» (Приморська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

- рій «Троянські козаки» (Старотроянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

- рій «Отамани» (Фурманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

- рій «Чайка» (Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2);

- рій «Відчайдухи» (Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»);

- рій «Джмелі» (Червоноярський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»).

 

          У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») взяли участь педпрацівники та учні Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (директор Іванова П.І.):

            педпрацівники:

- Циганкова С. В., учитель музичного мистецтва;

- Дарчук О. В., учитель історії та правознавства;

- Хлєвний Є. В., учитель фізичної культури;

            учні:

- Луценко  Олександра, 10-Б клас;

- Сіпаткіна  Олександра, 10-Б клас;

- Ластовецький  Ілля, 10-А клас;

- Куцев  Юрій, 10-А клас;

- Єрський  Ігор, 10-А клас;

- Сеняк Владислав, 9-Б клас;

- Унгарова Марина, 9-Б клас;

- Поляков Артем, 9-Б клас.

        З метою гідного відзначення в Кілійському районі 26-ої річниці Незалежності України, утвердження у громадян патріотизму та гордості за свою державу, перемоги українського народу у боротьбі за волю і незалежність,  на виконання розпорядження районної державної адміністрації від 25.07.2017 № 337 «Про відзначення 26-ї річниці незалежності України» у загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладах району було заплановано і проведено:

        - тематичні бесіди: «Історія набуття Україною незалежності», «Великий дім – Держава»;

        - тематичні уроки: «Історія Державного Прапора України», «Шляхами становлення незалежності Української держави»;

        -    круглий стіл: «Незалежна Україна – історія і сьогодення»;

        -    просвітницька година «З історії здобуття Україною незалежності»;

        -  літературно-музична година «Наш фляг – пшениця у степах під голубим склепінням неба»;

        -   години спілкування «На шляху до європейського дому;

        -   конкурси дитячого малюнку, присвячені історії становлення та утвердження державних символів України, за темою: «Україна – Батьківщина. І її мала частина» (1-4 класи), «Наша творчість тобі, Україно»;

       -     ділові ігри: «Разом нас багато, нас не подолати».

-          виховні години: «Ми будуємо України – європейську демократичну країну», «Україна – для нас. Ми – для України».

-          вікторини, конкурси дитячої творчості, конкурси  дитячого малюнка, благодійні акції, виставки;

-          демонстрації документальних та художніх фільмів про життя видатних політиків, державо творців. Сучасних діячів культури та мистецтва;

-          науково-просвітницьких конференції та засідань за «круглим столом»

        Протягом навчального семестру у ЗНЗ району заплановано проведення Уроків мужності, мистецькі заходи, тематичні конкурси та акції, фотовиставки.

         На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від  23.08.2017 року №574 «Про затвердження  плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні на період  до 2020 року» та наказу МОН від 31.03. 2017 р. №519 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні» у ЗНЗ району  розпочата робота щодо створення у бібліотеках  та музеях постійно діючі стендів з метою висвітлення подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час революції Гідності, захищаючи ідеали  демократії, відстоюючи  права і свободи людини, європейське майбутнє України.

         Підготовка до проведення  Дня Героїв Небесної Сотні 20 лютого та Дня Гідності та Свободи 21 листопада 2017 році, присвячених вшануванню та увічнення пам'яті, популяризації їхніх подвигів.

         З метою розширення уявлень учнів про мир, як абсолютної цінності, формування образу миру як способу життя на Україні, навчання школярів співпраці і діалогу  на рівні взаємодії окремих людей, представників різних національних культур, країн, виховання  в учнів почуття гордості за миролюбну політику нашої держави, включення школярів у миротворчу діяльність спрямовану на милосердя 21 вересня 2017 року   23 загальноосвітні навчальні заклади  району взяли участь у загальнообласному «Уроці Миру», в кожному навчальному закладі проведено  флешмоб «Дзвін Миру» - на шкільних подвір'ях  о 14.00 годині задзвонили шкільні «дзвоники миру», які сповістили про волю дітей, вчителів і батьків щодо встановлення миру в Україні.

       10 жовтня 2017 року учні-старшокласники загальноосвітніх навчальних закладів м. Кілії взяли участь в урочистих проводах призовників району на строкову військову службу до лав Збройних Сил України,  які відбулися біля Великого Державного Прапору України.  

       На виконання Указу Президента України України «Про День захисника України» від 14 жовтня 2014 року № 806, Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році» в загальноосвітніх навчальних закладах району проведено День захисника України під гаслом «Відповідь нескореного народу». Відділом освіти та молодіжної політики райдержадміністрації було направлено лист з методичними рекомендаціями щодо  проведення в загальноосвітніх навчальних закладах району Дня захисника України, розроблені Українським інститутом національної пам’яті.

          13 жовтня 2017 року на базі Мирнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Масленікова Л.Б.) відбувся районний семінар-практикум для вчителів фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» загальноосвітніх навчальних закладів за темою «Національно-патріотичне виховання особистості у школі як складова формування соціальної та громадянської компетентностей».

     У рамках семінару-практикуму Сергієм Якимовичем Наумовим, учителем фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» Мирнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, було проведено урок з предмета «Захист Вітчизни» в 11 класі за темою «Військово-патріотичне виховання – складова патріотичного виховання молоді». Проект «Сила нескорених»». 

Під час проведення уроку використовувався метод проектів, учні  захищали власні проектні дослідження, наприкінці ділилися своїми враженнями про роль видатної особистості в становленні підростаючого покоління.

     У другій частині семінару-практикуму було представлено музично-спортивне свято «Ми роду козацького діти» - посвята в члени «Козацької держави» учнів 5 класу, який підготували та провели Оксана Борисівна Тимошенко, заступник директора з навчально-виховної роботи, педагог-організатор та Тамара Антонівна Точина, учитель музичного мистецтва. Учасникам семінару-практикуму були продемонстровані наскрізні лінії патріотичного виховання учнів в школі з 5 по 11 класи. Захід розпочався з гімну України, який заспівали учні - «козачата», представники учнівського об'єднання  «Козацька держава».

           Відповідно до листа Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 01.11.2017 № 3370/02/01-34-02-03, на виконання резолюції голови обласної державної адміністрації від 18.10.2017 № 1001/ДВО-12,

проведені заходи щодо відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників та 73-ої річниці вигнання нацистів з України в 23 закладах загальної середньої освіти району організовано та проведено:

     - культурно-просвітницькі, мистецькі, військово-патріотичні та інші тематичні заходи, присвячені вищезазначеним  подіям.  Понад 5000 учнів, 600 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти району взяли участь у заходах. До проведення заходів активно було залучено учасників антитерористичної операції.

          У 23  закладах загальної середньої освіти було проведено лінійки пам’яті, уроки мужності, інформаційні години, лекції, бесіди, тематичні уроки тощо:

      - Кілійська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – бінарний урок «Історія України» й «Українська література» із опрацюванням епізодів із роману Світлани Алексієвич «У війні не жіноче обличчя»;

      -  Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»  - бінарний урок «Історія України» й «Українська література» - написання диктанту з коментуванням тексту, підібраного відповідно до навчальної програми з «Української мови», присвяченого темі жіночої долі на війні; конкурс малюнків і творчих робіт, виховні години «Патріоти України», «Герої нашої країни», «Ці пам’ятні дні не забуті», «Вистояли і перемогли», «Будемо пам’ятати завжди», «Минуть роки, минуть віки, а подвиг житиме завжди», «Пам’ять людська не меркне»;  урок мужності «За мир у всьому світі – це значить за життя»;

     - Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» - урок-лекція «Гортаємо сторінки історії», класні години «Часи пройшли, роки минули та ми героїв не забули!», бесіди «Вони захищали наше майбутнє», конкурс дитячих малюнків «Ми за мир»;

      - Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – відео-урок з обговоренням (документальний фільм про події Другої світової війни «Війна. Український рахунок»); семінар для учнів старших класів (документальний фільм про події Другої світової війни «Ціна перемоги»);

     -    Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – краєзнавчо-пошукова експедиція для  учнів-дослідників «Внесок односельців у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні»; відео-урок з обговоренням (документальний фільм про події Другої світової війни «Битва за Киев»), уроки-мужності: «Вулиці імені героїв», «Мої земляки – герої» (2-7 класи), «Ми пам’ятаєм» біля меморіалу односельчан із покладанням квітів (10-11 класи), інформаційно-просвітницькі заходи: виставка творів мистецтва, фотографій, мемуарної  та історичної літератури;

      -     Вилківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» - уроки мужності для учнів

1-11 класів «Прагнення до свободи – вчора, патріотизм і нездоланність -  сьогодні, гідна Україна – завтра»;

      -   Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – виховні години  «Мужність і відвага крізь покоління»,  «Порозуміння заради майбутнього України»;

      -  Мирнівська ЗОШ І-ІІІ ст. – інформаційні години для учнів 1-11 класів «Український патріотизм проти тоталітарних систем»

      -   Лісківська ЗОШ І-ІІІ ст. – тематичні уроки для учнів 5-11 класів « Кривава ціна миру в Європі 1945-го та сьогодні», тематичні  виховні години з використанням інформаційних технологій: «Імена героїв села Ліски», віртуальні екскурсії «Пам’ять про війну, закарбована в металі і граніті», класна година в шкільному музеї «Визволителям України, нашим землякам присвячується»;  перегляд  художніх фільмів, які відображають події Другої світової війни і жіночі історії: «А зори здесь тихие», «Вишневі ночі», «Владика  Андрій», «Незламна», участь у мітингу-реквіємі біля   пам’ятника загиблим мешканцям села Ліски (1-11 кл.), літературно-музичні композиції (1-11 кл.);

      -   Трудівська ЗОШ І-ІІІ ст. – покладення квітів до пам’ятника загиблим

 воїнам, конкурс малюнків (1-4 кл.) «Ні – війні», загальношкільна лінійка «Ми вистояли і перемогли»;

     -   Приозерненська ЗОШ І-ІІІ ст. – перегляд відео -  слайдів  «Салют ветеранам

 війни», виховні години  (9-11 кл.) «Порозуміння заради майбутнього України»;

     - Приморська ЗОШ І-ІІІ ст. – презентація проекту учнів 6 класу «Пісні, опалені війною», книжковий вернісаж  «Цих днів не змовкне слава», участь у мітингу-реквіємі, покладання квітів до меморіалу;

     - Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст. -  виховні години за участю ветерана Другої світової  війни Чапкіна  П.Г. «Мужність і відвага крізь покоління»  (1-11 кл.), загальношкільна лінійка «Внесок Українського народу в перемогу Антигітлерівської коаліції», бібліографічний огляд «Славними шляхами перемоги», година спілкування «Слава вічна. Пам’ять вічна…» (6-8 кл.), історичний урок «Шляхами сліз, шляхами волі…» (5-7 класи),  перегляд та обговорення та презентації «73 роки одвічної слави Героям» (1-4 класи),  перегляд відео-історії про українців у лавах  ООН, що перемогли агресора, виставка історичної літератури «Вони здобули нашу волю» (5-7 класи);

      -  Василівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» - книжкова виставка «Сорокові, вогняні…», Виставка малюнків «Хай мирне небо простелиться над рідним краєм моїм…»;

     - Новомиколаївський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» -  урок-презентація «Пісні війни» (1-9 класи), відеуроки з обговоренням, перегляд художніх та документальних фільмів: «Батальони просять вогню», «У бій ідуть тільки старі», «Перл Харбор» (5-9 класи), виставка літератури «Шляхи воєнні…» (1-9 класи)

      -    Кілійська ЗОШ І-ІІ ст. № 6 -  година спілкування « Без права на забуття» (5-9 класи), акція «Ветеран живе поряд» (1-9 класи), історична година «Визволення нашого краю від німецько-фашистських загарбників» (8-9 класи), конкурс малюнків «За мир у всьому світі – це значить за життя» (1-3 класи), виставка художньої літератури «Пам’ять не вмирає у віках».

          Заходи, що проводяться протягом навчального року у ЗНЗ району, активно висвітлюються на web-сторінках навчальних закладів.

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти

та молодіжної політики

райдержадміністрації                                     С.І. Мергут