ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

станом на 01.01.2019 року

 

ЗМІСТ 

 

        РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ

 

       1.1. Географія та  природний потенціал

       1.2. Демографія та людські ресурси

       1.3. Промисловість

       1.4. Земельні ресурси

       1.5. Будівельна діяльність

       1.6. Транспортна інфраструктура

       1.7. Послуги зв’язку

      1.8. Фінансово-кредитна система

      1.9. Освіта

      1.10. Соціально-культурна сфера

      1.11. Туризм

      1.12. Суспільно-політична ситуація станом на 01.03.2019 року

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

 

       2.1. Інвестиційні проекти (пропозиції)

       2.2. Вільні земельні ділянки

        РОЗДІЛ ІIІ. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

 

 

РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ

 

1.1. Географія та природний потенціал


 

 

     Кілійський район розташований в південно-східній частині Одеської області, на лівому березі р. Дунай. Район повністю перебуває в межах Причорноморської низини. З півдня він омивається річкою Дунай, зі сходу – Чорним морем, з заходу, частково, озером Китай. По Кілійському гирлу ріки Дунай проходить кордон з Румунією.

Середньорічна температура становить  –  +11,1 °C.

Кількість опадів 300-600 мм (середньорічна).

Природна рослинність регіону — степова.

   Ґрунтовий шар району сформувався на лісових породах, та представлений в основному чорноземами, а саме поширеними в районі чорноземами південними й темно-каштановими слабосолонцюватими ґрунтами. На приморських косах і пересипах формуються дерново-піщані ґрунти, в дельті річки Дунай — дерново-глеєві, мулово-глеєві та торфово-глеєві ґрунти.

Загальна площа району складає 135870 га.

    На території району знаходяться великі запаси поверхневих вод, що належать басейнам річки Дунай та Північного Причорномор'я. На півдні протікає головна водна артерія Європи — річка Дунай, а саме Кілійське гирло, 58 км якого належать до території району.  Загальна площа територій зайнятих водою становить 21 554,5 га, що становить близько 16 % території району. З них природні водотоки становлять 4 105,63 га території району, штучні водотоки — 4 059,63 га, під озерами і лиманами — 12 063,09 га; ставки — 5 919 га, та 1 266,96 га займають штучні водосховища.

     Кілійський район засновано у 1940 року. Районний центр  –   м. Кілія, розташований на відстані 227 км автошляхом (280 км залізничним шляхом)  від обласного центру.

 

1.2.  Демографія та людські ресурси 

Чисельність наявного населення на 1 січня 2019 року нараховує – 51021 осіб, в тому числі сільське – 23112 осіб, міське – 27909 осіб.

 

 

   В районі мешкають представники 54 національностей: українці – 40%, росіяни – 34,5%, молдавани – 15,6%, болгари – 4,1%, гагаузи – 3,8%, а також представники інших національностей (євреї, білоруси, вірмени, цигани, німці, румуни, татари, албанці, греки).

     Система місцевого самоврядування Кілійського району складається з 11 адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі 9 сільських рад та 2 об’єднані територіальні громади (Вилківська ОТГ, Кілійська ОТГ).

Найбільші населенні пункти:

м. Кілія – 19,7 тис. осіб, м. Вилкове – 8,1 тис. осіб.

 

                              

1.3.  Промисловість 

  Промисловість району представлено  підприємствами з виробництва електроенергії, підприємствами харчової та переробної промисловості,  суднобудівництвом та судноремонтом, підприємствами добувної промисловості. 

     З них: 2 підприємства з виробництва електроенергії (сонячні електростанції – ТОВ «Приозерне 1», ПАТ «Приозерне 2»), 2 підприємства харчової та переробної промисловості (м’ясомолочна, мукомельна і хлібобулочна – ТОВ «Титан», ТОВ «Лад»), 3 підприємства з виробництва транспорту та устаткування (судноремонт – ГВСП «Кілійській  суднобудівельно-судноремонтний завод», ВРЕБФ, Філія АСК «Укррічфлот»), 1 добувне підприємство (ТДВ «ПМК-98»).

   Вже 2 роки працює створене нове промислове підприємство - асфальтовий завод на залізничній станції Дзинілор. На півдні Одеської області – це перше збудоване підприємство по виробництву асфальту з потужністю більше 3000 тонн асфальту за добу. Також відновлено роботу Вилківської ремонтно-експлуатаційної бази флоту АСК "Укррічфлот".

     ТОВ “Титан” – одне з найпрогресивніших підприємств харчової промисловості Одеського регіону. Підприємство активно впроваджує інноваційні технології за рахунок власних коштів. Останнє з них - єдина в регіоні сертифікована лабораторія меду, яка  дозволяє Кілійському меду вийти на всеукраїнські та європейські ринки збуту.

   Наприкінці 2018 року на підприємстві засновано нове унікальне виробництво алкогольного напою «Солодуха», яке атестоване державними органами, затверджена науково-технічна документація, на підставі якої Фіскальною службою видані ліцензії на виробництво.

      Створене виробництво дозволяє підприємству здійснювати випуск ряду сортів односолодового віскі.

      В Кілії знаходиться найбільша в Україні сонячна електростанція, пікова потужність 54,8 МВт.


 

1.4.  Сільське господарство

 

  

     Сільське господарство — одна з основних у районі за обсягом виробництва й зайнятості трудових ресурсів галузь матеріального виробництва. У ній зайнято близько 35% населення, зосереджено більше половини виробничих фондів, виробляється 42% валового суспільного продукту, 80% товарів народного споживання.

       Основна спеціалізація рослинного сільськогосподарського виробництва — вирощування зерновихтехнічних й овочевих культур.

       Тваринництво Кілійського району має молочно-м'ясний напрям.

 

     Територія Кілійського району займає 135 869,5 га, що становить 4,08% площі Одеської області (13 місце в області). З них: землі сільськогосподарського призначення  займають 76 614,8404 га, в т.ч. рілля – 66 991,5454 га, пасовища – 3 691,52 га, сіножаті – 298 га, багаторічні насадження – 3 039,7 га. 

    Сільське господарство району представлено 38 сільськогосподарськими підприємствами, 380 селянськими та фермерськими господарствами. В наявності 2 мисливських та 1 лісове господарство. Також в районі функціонує хлібоприймальний пункт залізничної станції Дзинілор, ТОВ “Лад” - Кілійський елеватор.

На території району в м. Вилкове є діюче родовище по видобутку піску.

Кілія — найбільший в Україні центр із вирощування рису. Рисові чеки простяглися на 4269 га уздовж Дунаю.

Серед найбільших підприємств із вирощування рису – СВК «Маяк»,  ТОВ «Рис Бессарабії, ТОВ «Дунай».

Сільгоспвиробники використовують крапельне зрошування при вирощуванні кукурудзи на зерно, винограду та в садівництві. 

 

1.5. Будівельна діяльність

 

     Стабільність економіки характеризується показниками капіталовкладень в основні фонди та темпами розвитку будівельної діяльності.

     У 2018 році в районі прийнято в експлуатацію 501 м2 загальної площі житла, що становило 0,2 % прийнятого житла по області. Проти 2017 року обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли в 1,7 рази.

 

     У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 357 м2 загальної площі житла, у сільській місцевості – 144 м2. Усе житло прийнято в експлуатацію у одноквартирних будинках.

Будівельною діяльністю займаються наступні підприємства: ТДВ «Агробуд»,  ТОВ «БМУ 6», ПП «Кілійська будівельно-ремонтна компанія».

 

1.6. Транспортна інфраструктура 

         Транспортна система району достатньо розвинена та представлена автомобільним, водним та залізничним             транспортом.

         Кілійський район має розгалужену мережу автомобільних доріг, що зв'язують районний центр (м. Кілія) з селами району та рядом населених пунктів Одеської області.

      Загальна довжина автомобільних доріг становить 747,4 км, у тому числі автошляхове сполучення населених пунктів з твердим покриттям — 244,1 км, з них дороги обласного значення 92,1 км, районного значення — 60,8 км, територіальні — 91,2 км.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Із значущих інфраструктурних проектів, які були реалізовані у 2018 році, це ремонт другої ділянки дороги Т-16-30 Струмок-Кілія від с.Струмок до с. Шевченкове, було відремонтовано 19 км. ділянки, на яку було використано 139 млн. грн. із Державного бюджету. Всього за останні 2 роки було відремонтовано близько 90 км. доріг на суму 400,0 млн.грн.

       Отримавши якісні шляхи сполучення, Вилкове, Дунайський біосферний заповідник, рекреаційна зона с. Приморського і весь Кілійський район стануть більш доступними для туристів.

На північному заході Кілійського району, на відстані 27 км від районного центру, розташована станція гілки залізничної магістралі Одеса — Ізмаїл — ст. Дзинілор.

 

      Велике          значення для району має водний транспорт та наявність морського торгового порту Усть-Дунайськ (м. Вилкове), портопункту “Кілія” та Вилкове, які здійснюють вантажні перевезення в районі та за його межами, що є важливим перевалочним пунктом на маршруті Чорне море — Дунай.

Крім вантажоперевезень, порт приймає та обслуговує круїзні пасажирські судна  з європейськими туристами.

 

 

1.7.  Послуги зв’язку

Послуги зв’язку у місті надають Ізмаїльський цех електрозв’язку №5 ПАТ «Укртелеком», оператор зв’язку «Датанет», мобільні оператори «Київстар»,«MTC», «Life», «Інтертелеком».

У місті Кілія створено місцеву кабельну телевізійну мережу «Кілія-Контакт».

Функціонують такі надавачі послуг як «Нова пошта», «Ін-Тайм», вузол зв’язку «Укрпошта»

 

  

1.8. Фінансово-кредитна система

 

       Фінансово-кредитна система міста складається з таких банківських установ:

  •  «Райффайзен Банк Аваль»;
  •  Філія ПАТ КБ «Приватбанк»;
  •  ВАТ «Державний ощадний банк України»

 

1.9. Освіта

В Кілійському районі Одеської області функціонує 23 загальноосвітні навчальні заклади, у т.ч.:

  • Загальноосвітні навчальні  заклади І-ІІ ступенів – 1 од.;
  • Загальноосвітні навчальні заклади І-III ступенів – 14 од.;
  • НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів» - дитячий садок – 4 од.;
  • НВК «ЗОШ ІІІ ступенів» - ліцей –3 од.;
  • НВК «ЗОШ ІІІ ступенів» - гімназія – 1 од..

     У 23 загальноосвітніх закладах навчається 5372 учня, навчальний процес забезпечували 283 педагогічні працівники.

     В районі 21 дошкільний навчальний заклад охоплює освітою 1487 дітей, забезпечують надання дошкільної освіти 66 педагогічних працівників.

    В мережі функціонує 6 позашкільних навчальних закладів освіти: Центр художньо-естетичної творчості, Центр науково-технічної творчості, Вилківський будинок творчості дітей та юнацтва, Кілійська дитячо-юнацька спортивна школа, Вилківська дитячо-юнацька спортивна школа і дитячий заклад оздоровлення та відпочинку дітей «Супутник» в с. Приморське (тимчасово не працює).

     Професійну підготовку здійснюють:

-         Кілійський професійний ліцей;

-         Кілійський транспортний коледж;   

-         Філія Київської державної академії водного транспорту.

 

 1.10. Соціально-культурна сфера 

 

Культура.

     У місті активно працюють культурологічні заклади та позашкільні установи, які створюють умови для творчого розвитку, підвищення культурного рівня населення, а саме: 4 клуби та 13 будинків культури, централізована бібліотечна система, районний історико-краєзнавчий музей, 2 ДЮСШ (м.Кілія та м.Вилкове), дитяча музична школа та стадіон «Дунаєць».

 

Охорона здоров’я.

Мережа закладів охорони здоров’я представлена:

-         Кілійська ЦРЛ;

-         Вилківська  МЛ;

-         Кілійський районний ЦПМСД до складу якого входять:

-         10 амбулаторій ЗПСМ ;

-         9 ФАПів .

 

     Медичну допомогу населенню району надає 89 лікар та 226 осіб середнього медичного персоналу. Показник укомплектованості штатних посад фізичними особами лікарів по району 79,3%, середніми медпрацівниками – 89,2 %. В т.ч первинну медичну допомогу населенню району надає 26 лікар та 68 осіб середнього медичного персоналу. Показник укомплектованості штатних посад фізичними особами лікарів по району 91,7 %, середніми медпрацівниками – 96,4 %.

     Загальний ліжковий фонд району становить 250 ліжок, показник забезпеченості 48,4 на 10 тис населення, що є нормативним.

     За 2018 рік на утримання лікувально–профілактичних закладів району профінансовано 44772,2 тис.грн. (866,3 грн. на 1 мешканця), залучено позабюджетних коштів 6909,1 тис.грн. (в т.ч. на 1 мешканця 133,2 грн.).

     На утримання КНП «Кілійського РЦПМСД» КРР профінансовано 19112,9 тис.грн. (359,0 грн. на 1 мешканця)

    У ІІ кварталі 2019 року розпочнеться будівництво двох амбулаторій загальної практики сімейної медицини в с. Дмитрівка (5907 тис.грн та в с. Ліски (6090,0 тис.грн), а також заплановано придбання двох автомобілів швидкої допомоги. На будівництво амбулаторій кошти будуть виділені з Державного бюджету.

 

Природоохоронні та культурні пам’ятки

 

Під охороною знаходиться 102 пам'яток Кілійського району, серед  них - 31 — містобудування та архітектури, 6 — археології , 7 — історії та 34 — монументального мистецтва. В містах Кілія і Вилкове та селах Шевченкове і Дмитрівка розташовані 6 парків та 3 фонтани.

 

На території району  знаходиться 19  храмів:

ü  Православний Свято-Миколаївський храм (1464-1476 рр.) м.Кілія;

ü  Православний Свято-Покровський собор (1822-1836 рр.) м.Кілія;

ü  Православний Свято-Дмитрівський храм (1898-1908 рр.) м.Кілія;

 

ü  Православний старообрядницький храм Покрови Пресвятої Богородиці (1846 р.) м.Кілія;

ü  Православний Старообрядницький Храм в ім’я Різдва Пресвятої Богородиці (1857 р.) м.Вилкове;

ü  Православний Свято-Миколаївський храм (1825 р.) м.Вилкове;

ü  Православний старообрядницький храм Святого Миколи-Чудотворця (1911 р.) м.Вилкове;

ü  Православна Свято-Архангело-Михайлівська Церква (1863р.) с.Василівка;

ü  Православний Храм Покрова Пресвятої Богородиці (1832 р.) с.Десантне;

ü  Православний Свято-Дмитрівський храм (1867 р.) с.Дмитрівка;

ü  Православний Свято-Архангело-Михайлівський храм (1912 р.) с.Мирне;

ü  Православний старообрядницький Храм Преподобної Параскеви (1889-1902 р.р.)  с.Мирне;

ü  Православний Свято-Георгієвський храм (1914 р.) с.Новоселівка;

ü  Православний старообрядницький храм Казанської Богородиці (1894-1903 р.р.) с.Приморське;

ü  Православний храм Преподобної Параскеви (1816 р.) с.Приозерне;

ü  Православний Свято-Троїцький храм (1910-1912 рр.) с.Ст. трояни;

ü  Православний Свято-Миколаївський храм (1821 р.) с.Трудове;

ü  Православний Свято-Дмитрівський храм (1896 р.) с.Фурманівка;

ü  Православний Свято-Іоано-Богословський храм (1840-1848рр.) с.Шевченкове.

 

 

1.11.  Туризм

 

Кілійський район має значний потенціал для розвитку туризму: вигідне економіко-географічного розташування району, багата природа дельти Дунаю, благодатні кліматичні умови, цікаві історія і національні традиції, наявність транспортної мережі. Все це створює сприятливі умови для формування рентабельної туристично-рекреаційної галузі до того ж, в районі розташований Дунайський біосферний заповідник державного значення площею 50252,9 га.

 

К туристичним центрам району можна віднести м. Вилкове (місто де зливаються води Дунаю і Чорного моря, в народі назване «Українською Венецією», містом каналів і човнів, рибаків і виноробів, розташоване прямо біля моря на кордоні з Румунією.

 

Незвичайність міста Вилкове в тому, що стара частина міста розташована на воді: замість вулиць там — канали, по яких переміщаються, в основному, на своєрідних українських «гондолах» і моторних човнах) та дельту Дунаю, узбережжя Чорного морю с. Приморського, к потенційним – м. Кілія та острів Зміїний (м. Кілія має багату історію, цікаві історичні пам’ятки,  о.Зміїний континентальний шельф, на якому впроваджуються заходи щодо розвитку туризму)

 

 

 

В рекреаційній зоні с.Приморське активно розвивається пляжний туризм тут розташовано близько 158 оздоровчих закладів (бази відпочинку, кемпінги, дачні будинки) та 61 об’єкт роздрібної торгівлі (магазини, кав’ярні, бари, кіоски).

1. 12 Суспільно-політична ситуація станом на 01.03.2019 року

 

Дані про районну раду:

Кількість депутатів – 32

 

Партійний склад:

Аграрна партія - 2

Партія «В.О. «Батьківщина» - 2

Партія конкретних справ - 5

Партія «Наш край» - 5

Партія «Опозиційний блок» - 4

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 10

Партія «Сильна Україна» - 4

 

Найактивніші політичні сили:

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Аграрна партія

Партія «В.О. «Батьківщина»

 

Впливові громадські організації:

Районне товариство інвалідів (Філіна Ганна Панкратівна)

Районна спілка ветеранів, інвалідів Афганістану та учасників бойових дій (Бажак Іван Васильович)

Районна організація товариства Червоного Хреста України (Мажарова В.П.)

 

Впливові особи:

П’ятун Н. Д. – голова райдержадміністрації (позапартійна)

Бойченко П.І. – Кілійській міський голова (член БПП)

Воробьев Я. А. – депутат Кілійської міської ради ОТГ (член БПП)

Артьоменко Д.І. – депутат Кілійської районної ради, керівник СВК «Вікторія» (член В.О. «Батьківщина»)

 

 

Народні депутати України

Барвіненко В. Д. (обраний від 141 виборчого округу)

Кіссе А. І. (обраний від 142 виборчого округу)

 

 12. Історії успіху

 

Назва  проекту

Ініціатор проекту

 

Короткий опис проекту

«Інвестиція, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення у Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіці Молдова»

 

Вилківська міська рада

Інвестиційний екологічний проект почав реалізовуватись в січні 2016 року в м. Вилкове. Вперше в Україні тут буде створена система вакуумної каналізації. Вартість проекту 81 млн. грн. Роботи ведуться по міжнародній грантовій угоді. Завершення будівництво проекту у 2017 року. В Україні даний проект здійснюється вперше.

Асфальтовий завод

(станція Дзинілор Кілійського району)

 

 

Кілійська районна державна адміністрація

У травні 2016 року введено в експлуатацію новий асфальтний завод (ст.. Дзинілор), будівництво якого почалося в лютому 2016 року. В це будівництво  було інвестовано близько 30 млн. грн.., створено понад 20 нових робочих місць.
Проектна потужність підприємства складає більше 3 тис. тонн асфальту за добу. Виробництво асфальту в районі значно знижає його вартість, а значить, і здешевлює дорожньо-ремонтні роботи, які проводяться у Кілійському районі та автошляху Одеса-Рени.

Будівництво дороги Спаське - Вилкове             (Т 16-28)

Кілійська районна рада та райдержадміністрація

Відремонтовану дорогу Т-16-28 Спаське – Вилкове введено в експлуатацію 26  травня 2017 року. Загальна протяжність дороги становить 44,7 км.. Вартість ремонтних робіт склала понад 230 млн. грн. , виділених з Державного бюджету України.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Кілійська районна державна адміністрація

вул. Миру, 44, м. Кілія, Одеська область, 68300

тел.: (04843) 4-29-66, факс:(04843) 4-26-47

e-mail: kiliya_rda@odessa.gov.ua

web-сайт: http://www.kiliya-rda.odessa.gov.ua

 

Відділ економічного розвитку, торгівлі  і туризму районної державної адміністрації

вул. Миру, 44, м. Кілія, Одеська область, 68300

тел.: (04843) 4-03-82

e-mail: ek-kiliya@ukr.net

 

Центр надання адміністративних послуг

вул. Миру, 47, м. Кілія, Одеська область, 68300

тел.: (04843) 4-31-58

e-mail: snapkiliya@ukr.net

 

 

ПАСПОРТ КІЛІЙСЬКОГО   РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАНОМ  НА 1 ЛИПНЯ 2018 РОКУ