04.11.2016

Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення