23.01.2018

Військова служба за контрактом у Збройних Силах України

Кілійський районний військовий комісаріат проводить набір громадян (чоловіки та жінки) віком від 18 років на військову службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України (м. Сарата, м. Болград, 

 м. Одеса).

 

Грошове забезпечення військовослужбовця рядового,

сержантського та офіцерського  складу

 

         Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби.

          У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» з 1 січня 2018 року   грошове забезпечення осіб рядового, сержантського (старшинського) та офіцерського складу збільшено і становить:

 • особам рядового та сержантського (старшинського) складу від 9 000 грн.;
 • особам офіцерського складу від 11 000 грн.

 

Один раз на рік надається:

 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення;
 • допомога для оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки в розмірі  місячного грошового забезпечення.

 

      При переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50 місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.

 

        Військовослужбовцям, після укладення ними першого контракту виплачується одноразову грошову допомогу в таких розмірах (від 8 до 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року):

 • особам рядового складу — 14 096 грн.;
 • особам сержантського і старшинського складу — 15 858 грн.;
 • особам офіцерського складу — 17 620 грн..

 

Пільги та гарантії для військовослужбовців

рядового, сержантського та офіцерського  складу за контрактом

 

           Під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) та офіцерського складу у відповідності до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 21.12.91 № 2011-XII (зі змінами) мають право на наступні пільги:

1. Отримання житла за рахунок держави.

2. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм.

3. Використання щорічної основної відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

4. Отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби, при переїзді на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини.

5. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду).

6. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я .

7. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).

8. Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).

9. Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

 

Вимоги до прийняття на військову службу

за контрактом  осіб рядового, сержантського і старшинського складу 

 

 

       На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:

 • громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;
 • військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;
 • військовослужбовці, які проходять строкову військову службу.

 

      Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 40 років.

Довідково. Стаття 20. Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"N 2232-ХІI — 1992 року (із змінами).

 

      Разом з тим, громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"N 2232-ХІI — 1992 року (із змінами).

       Відповідно до статті 28. Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"N 2232-ХІI — 1992 року, граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі — до 60 років.

     Для військовозобов’язаних-жінок граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

 

Основними вимогами під час відбору

та прийняття  на військову службу за контрактом є

 

 • стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;
 • фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;
 • загальноосвітній рівень;
 • мотивація до військової служби;
 • рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

 

Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом

осіб рядового, сержантського і старшинського складу іноземців та осіб без громадянства

 

       Іноземці та особи без громадянства раніше не судимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з випробувальним терміном два місяці.

 

Основними (вимогами) під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

 • вік до 45 років;
 • стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками;
 • відсутність судимостей;
 • фізична підготовленість та професійно-психологічний відбір.

Довідково. Стаття 21-1,21-2. Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"N 2232-ХІI — 1992 року (із змінами).

 

 

Строки військової служби при прийнятті на військову службу

за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу

 

       Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

 • з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу — строком на 3 роки;
 • з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу — строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;
 • з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану—до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

 

(У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково).

Довідково. Стаття 231. Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу«N 2232-ХІI — 1992 року (із змінами).

 

За довідками звертатись за адресою:

м. Кілія, вул. Б. Хмельницького, 70  або  за тел. 097-661-32-29

 

ЗАХИСТИ СВОЇХ !

ПІДПИСУЙ КОНТРАКТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ  У  ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ !