07.06.2018

Кілійський РВК інформує

      Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», та Указу Президента України №33/2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році» Кілійський районний військовий комісаріат продовжує набір призовників на строкову військову службу, відбору кандидатів на проходження військової служби за контрактом, а також кандидатів до вступу у Вищі військові навчальні заклади (ВНП ВВЗ).

      Метою проходження строкової військової служби є підготовка мобілізаційного ресурсу України, отримання та закріплення у разі потреби, нових знань і навичок Захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності.

      Кожний громадянин України, який досяг 18 річного віку несе обов’язок перед державою, щодо захисту своєї Вітчизни, її незалежності і територіальної цілісності. Цей обов’язок називається Військовий обов’язок. Таким чином Військовий обов’язок – необхідність виконання своєї частини угоди перед державою, обов'язок призовників нести військову службу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства.

      Військовий обов’язок розповсюджується виключно на громадян України, як правило, чоловічої статі, які мають відповідні якості, у тому числі належний стан здоров’я. Цей обов’язок безпосередньо пов’язаний із забезпеченням національної безпеки та реалізацією інших конституційно-значущих завдань. Військовий обов’язок включає: підготовку громадян до військової служби; приписку до призовних дільниць; прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу; проходження військової служби; виконання військового обов’язку в запасі; проходження служби у військовому резерві; дотримання правил військового обліку.

 

      З метою заохочення призовників до проходження військової служби державою передбачені наступні пільги.

 

      Для призовників строкової військової служби:

 - одноразова грошова допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів встановлених на 01 січня відповідного року;

- збереження робочого місця протягом усього строку військової служби;

- час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби;

- збереження протягом усього терміну служби житлового приміщення, яке вони займали до призову на службу;

- при звільненні з військової служби строковики зараховуються для продовження навчання до того навчального закладу, де вони навчалися до призову на військову службу, незалежно від форми навчання;

- працевлаштування у тримісячний строк після звільнення з військової служби на те ж підприємство, в установу чи організацію (або їх правонаступників), де вони працювали до призову на військову службу, і на посаду, не нижче за ту, що вони займали до призову;

- можливість в подальшому працювати в силових структурах;

- безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я;

- грошова допомога на оздоровлення та державна допомога сім’ям з дітьми в порядку і розмірах, що визначаються законодавством України;

- забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані, в разі відповідного звернення зазначених осіб.

 

      Пільги для  кандидатів військової служби за контрактом:

- продовольче, речове та інше матеріальне забезпечення за встановленими нормами;

- безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я, а при їх відсутності чи у невідкладних випадках – медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я за рахунок Міністерства оборони України;

- санаторно-курортне лікування та відпочинок військовослужбовців і членів їх сімей у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України не більше одного разу на рік;

- безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом у відрядження, відпустку у межах України, при переведенні на нове місце проходження військової служби;

- грошова допомога при звільненні з військової служби та в інших, передбачених законодавством випадках;

- грошова допомога на оздоровлення та державна допомога сім’ям з дітьми в порядку і розмірах, що визначаються законодавством України;

- час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби;

- право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації;

- підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби у разі переїзду військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом;

- виплата добових, встановлених Кабінетом Міністрів України за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним;

- пенсійне забезпечення після звільнення з військової служби на підставах та у випадках, передбачених Законом України («Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

 

 

 

         Військовий комісар

         Кілійського районного військового комісаріату

         підполковник                                                                                  В.В.ХМЕЛЬ