Часті питання

Як подати письмове звернення до Кілійської районної державної адміністрації?  

До Кілійської райдержадміністрації Ви можете направити письмове звернення поштою, через уповноважену особу  або особисто  за адресою: м. Кілія, вул. Миру, 44. Телефон: 4-26-47, 4-29-66.

 

Хто має право на звернення?

Громадяни України, а також особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на території, для реалізації та захисту своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів мають право вільно звертатися до районної державної адміністрації.

 

За якими видами відрізняються звернення?

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально- культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. (ст. 3 Закону України "Про звернення громадян")

 

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 

В який термін розглядаються звернення?

Згідно з Законом  України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник структурного підрозділу райдержадміністрації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

 

Якою мовою мають право звертатися громадяни?

Відповідно до Конституції України громадяни мають право звертатися до вищезазначених органів українською або мовою спілкування заявника, а рішення щодо звернень громадян та відповіді на них, оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

 

Які вимоги для написання звернення?

Для того, щоб звернення могло бути розглянуте і на нього було дано відповідь, воно має бути оформлене належним чином. У зверненні треба зазначити прізвище, ім'я, по батькові громадянина, який звернувся; місце його проживання; суть порушеного питання; зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги.

На письмовому зверненні також обов'язково ставиться підпис заявника (заявників) із зазначенням дати. Не підписане звернення або підписане таким чином, що з нього неможливо встановити авторство, вважається анонімним і не підлягає розгляду. Громадяни можуть додавати до звернень різні довідкові матеріали в оригіналах або копіях.

Звернення, оформлене без дотримання перелічених вимог – не підлягає розгляду.

 

На які права має заявник при розгляді звернень?

Громадянин, який звернувся із заявою, має право:

  • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву, та брати участь у перевірці поданої заяви;
  • знайомитися з матеріалами перевірки;
  • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті;
  • бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
  • користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
  • одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви;
  • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

 

Як можна звернутися на Урядову гарячу лінію?

Телефон Урядової гарячої лінії: 0800507309 (безкоштовно).