06.09.2019

Інформація про використання коштів місцевих бюджетів по Кілійському району з 28 серпня по 04 вересня 2019 року

Бюджет району

За період з 28 серпня  по 04 вересня 2019 року надійшло доходів  - 3 649,1  тис. грн. в т.ч.:

 Доходи без трансфертів – 963,9  тис. грн.;

          Отримано з державного  та з місцевого бюджетів трансфертів у сумі –  2 685,2 грн., з них:

-  базова дотація -  343,1 тис. грн;

-  інші субвенції з місцевого – 211,6 тис.грн;

-  субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я  за рахунок коштів медичної субвенції –848,1тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 130,00 тис.грн;

-  освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 661,0 тис.грн;

-  медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 371,1 тис. грн.;

-  субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 120,3 тис .грн.;

Проведено фінансування видатків у сумі 2365,0 тис. грн., (загальний фонд – 1993,7 тис. грн., спеціальний фонд –  371,3 тис. грн.), з них профінансовано на:

- виплату заробітної плати – 290,9 тис. грн.;

харчування – 5,8 тис. грн.; 

оплата енергоносіїв – 20,0 тис. грн.; 

інші виплати населенню –  82,7 тис. грн.;

утримання закладів охорони здоров’я – 1388,3 тис. грн.;

інші – 229,3 тис. грн.;

капітальні видатки  – 348,0 тис.грн.

      Капітальні видатки та вкладення, інвестиційні проекти – 28,0 тис грн., з них профінансовано на :

- придбання проектору та стінки універсальної для кабінету (НУШ) для Червоноярської ЗОШ І-ІІІ ст. – 28,0  тис. грн..

   

 Начальник

фінансового управління 

                                                 Т. В. Хлопіна