06.06.2014

УВАГА, КОНУРС!

ДО УВАГИ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПАСАЖИРСЬКІ АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

 

 Оголошується  конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі Одеської області.

 

Організатор перевезень – Кілійська районна державна адміністрація в особі Відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

 

Робочий орган – Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

 

Об’єкти конкурсу:

Приміські автобусні маршрути:

 

з/п

№ маршруту та наймену-

вання кінцевих зупинок

Код за реєст-ром

Особливості  

періодичності

здійснення 

перевезень

Режим руху

Час відправлення з кінцевих зупинок, год.хв.

Інтервал руху

Необхідна кількість транспортних засобів (без урахування резерву)

Кількість

оборотних

рейсів на

добу

Вимоги до автобусів (клас, місць для сидіння)

1

«Кілія АС – Вилкове АС ч/з Ліски»

610

щоденно

звичайний

Кілія 12.00

Вилкове 07.00

1

1

A,B,II,III;

не менше 18 місць

2

«Новоселівка – Кілія АС ч/з Фурманівку, Червоний Яр»

1071

щоденно

звичайний

Новоселівка 6.00, 8.00

Кілія10.30, 15.50

1

2

A,B,II,III;

не менше 18 місць

3

«Кілія АС – Трудове»

613

щоденно

звичайний

Кілія 13.00

Трудове 07.00

1

1

A,B,II,III;

не менше

18 місць

4

«Старі Трояни – Кілія АС»

611

щоденно

звичайний

Кілія 13.00

Старі Трояни 06.50

1

1

A,B,II,III;

не менше 18 місць

 

Умови конкурсу :

 

 

1. Ці Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі (далі – Умови) розроблено відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт»,  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176, зі змінами та доповненнями, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок проведення конкурсу), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями, і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники та застосовуються для визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі.

     2. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі, є Кілійська районна державна адміністрація (далі – Організатор).

    3. Конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі, проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування та інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.

    4. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

     5. Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників в Кілійському районі та перевізників-претендентів.

    6. Об'єктом конкурсу є перелік маршрутів (рейсів) приміського автобусного сполучення загального користування з визначеними режимами руху (додаток).

   7. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на приміських автобусних маршрутах загального користування, має відповідати таким критеріям :

   7.1. Рухомий склад повинен відповідати вимогам чинного законодавства за класом, технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю. Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень мешканців Кілійського району, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані, мати двигуни, які відповідають нормам Євро-2 або вище по викидах в атмосферу шкідливих речовин.

   7.2. Перевізник при здійсненні пасажирських перевезень повинен забезпечувати автобуси категорії М 2 та М 3,  класу А, В, I, ІІ або IIІ, які мають не менш як 18 місць для сидіння. Забороняється виставлення одного й того ж автобусу на всі об’єкти конкурсу та використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

 

7.   Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.                                                                                                                             

8.   Для участі у конкурсі з перевезення  пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі, перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка відповідно становить 10 відсотків для автобусів приміського сполучення.                   

9.    Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути аналогічними за показниками категорії, класу, комфортності основним автотранспортним засобам, які пропонуються для обслуговування маршруту.                                                                                 

10.        До додаткових Умов належить обладнання перевізником в термін, обумовлений договором про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в Кілійському районі та їх маршрутів, заявлених транспортних засобів GPS-системами для здійснення контролю за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту. Перевізники-претенденти мають забезпечити диспетчерський контроль та управління перевезеннями самостійно або із залученням підприємства автобусних станцій (за договором).                                                         

11.        На кожному об'єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вказаний спеціальний транспорт має виконувати не менше одного рейсу на кожному приміському маршруті в усі дні роботи транспорту.                                                                                                                 

12.        Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів відповідно до чинного законодавства.

 

13.        Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування на п’ять  років, у разі відсутності у перевізника автотранспортних засобів, що відповідають Умовам – на один рік.

 

14.        До участі в конкурсі не допускаються автомобільний перевізник, якіий :

 

15.1. подав до участі  в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію; 

15.2 визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у 
справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура  санації), або який перебуває у стадії ліквідації;                


15.3 не відповідає вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";         

15.4 не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими 
умовами конкурсу, та перевезень,  які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів 
визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського, приміського сполучення та 20 відсотків 
для міжміського сполучення;       
 

15.5 має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені 
штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
конкурсу); 
 
15.6 подав конкурсну пропозицію, що не відповідає 
обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт" 
 

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводи
ться відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт ” та „Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. за № 1081 (із змінами та доповненнями).
Класи автобусів наведені відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року N 285.
При виконанні перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального 
користування перевізником забезпечується:
- виконання вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», а також 
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
-  
дотримання вимог ДСТУ 4276:2004 та ДСТУ 4277:2004;
- здійснення перевезень на маршрутах транспортними засобами, що 
використовуються ним на законних підставах;
- виконання вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 
р.     № 1310 щодо забезпечення роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування (в межах визначеного об’єкта конкурсу) не 
менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Документи на участь у конкурсі подаються у 2-х конвертах. Склад документів у відповідних конвертах встановлений порядком, затвердженим постановою КМУ від 
03.12.2008 р. № 1081 (із змінами  та доповненнями).
Документи для участі у конкурсі 
пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами.
Засідання конкурсного комітету відбудеться 6 липня 2014 року в приміщенні 
Кілійської районної державної адміністрації ( вул. Леніна, 44). Реєстрація представників претендентів – 6 липня 2014 року з 
10.00 до 10.45 . Початок роботи конкурсного комітету 
о 11.00.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 26 червня 2014 року  включно за адресою : 68300, м. Кілія, вул. Леніна, 44 каб № 19, Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.
 
      
Режим роботи:
- понеділок - п’ятниця з 08:00 до 17:00.
 
Перелік та бланки документів можна отримати безпосередньо у Відділі регіонального розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації. 
З питань проведення конкурсу звертатися за 
телефонами: (048 43) 
4-32-30, e-mail: 
kiliaygkx@mail.ru 
.
 
 
 
В.о. голови 
районної 
державної адміністрації         
                  О.І. Горбенко