12.12.2017

ЗВІТ голови громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації за підсумками роботи у 2017-му році

       Сьогодні дійсно в Україні відбуваються важливі зміни, які стосуються підтримки і розвитку громадянського суспільства.

       Питання участі громадськості та реалізації державної політики закріплено в статті 38 Конституції України “ Консультації з громадськістю, громадські ради ”; Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 “ Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики ( де чітко прописано Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, Типове положення про громадську раду)”.

Спираючись на досвід країн розвиненої демократії громадські організації мають виступати в ролі партнера держави у вирішенні соціальних та інших суспільних проблем. У країнах Європейського Союзу, членства в якому прагне і Україна, жодне вагоме рішення не приймається без попередніх консультацій із зацікавленими сторонами і громадськістю. Тому взаємодія органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства є однією з найважливіших умов розвитку України як правової, демократичної і соціальної держави.

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним органом (консультативно-дорадчим). Утворюється цей орган для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади району, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в районі.

       У зв’язку із закінченням терміну повноважень громадської ради при районній державній адміністрації в районі було проведено організаційну роботу по формуванню нового складу. Спільними зусиллями Кілійської районної державної адміністрації та активістів громадських організацій району 27 січня 2017 року рішенням установчих зборів з формування нового складу громадської ради було оновлено громадське формування - Громадську раду при Кілійській районній державні адміністрації та персональний склад ГР, до якого увійшли представники 22-ох інститутів громадянського суспільства району. Склад громадської ради затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30-го січня 2017 року № 58. На першому засіданні ради від 27.01.2017 року обрано голову, заступника голови та секретаря громадської ради, затверджено Положення про громадську раду та її Регламент. Представників нового складу громадської ради залучено до роботи районних комісій, засідань колегій, районних комітетів, робочих груп, спостережливих комісій, координаційних рад та інших консультативно-дорадчих органів районної державної адміністрації. Протягом 2017 року проведено 9 засідань громадської ради. Засідання громадської ради проводились згідно з річним планом роботи, який складався відповідно до пропозицій, що вносились членами громадської ради та до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Кілійської районної державною адміністрацією на 2017 рік, затверджений головою райдержадміністрації  На засіданнях громадської ради протягом 2017 року було розглянуто 42 питання, стосовно різних сфер соціально-економічного розвитку міст та сіл району, обговорювались шляхи їх вирішення. Це питання про  виконання плану заходів з проведення  інформаційно-роз’яснювальної   роботи   серед   населення  щодо правил та механізму на отримання субсидій населенням району на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги у 2017 році; питання про стан роботи райдержадміністрації щодо реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в Кілійському районі; про «Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки»; про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського району на 2017 рік; про участь громадськості у проведенні районних заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят; та інші.

         З усіх зазначених питань були прийняті відповідні рішення. При підготовці проектів рішень враховувалась точка зору кожного члена громадської ради. Члени громадської ради активно реагували на питання, що виникали в ході обговорення, вносили конструктивні пропозиції, а керівництво району брало ці пропозиції до уваги. Тут необхідно звернути увагу на те, що жодне із засідань громадської ради не проходило без участі керівників району. При розгляді профільних питань в роботі ради брали участь фахівці відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я, правоохоронних структур району та інших. Пропозиції представників громадських організацій району були внесені до програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік та інших районних програм. Також, як позитивний досвід взаємодії місцевої влади і громадськості району у 2017 році, вважаю сумісні заходи райдержадміністрації, районної ради, громадської ради, мешканців району до вищих органів влади – це звернення, масові акції щодо виділення коштів з державного бюджету на ремонт доріг як обласного значення, так і внутрішньорайонного. Сьогодні ми вже бачимо результат цієї роботи: здійснено ремонт ділянки траси Одеса – Рені від с. Струмок до міст Вилкове та Кілія нашого району, продовжується реконструкція міста Кілія.

 Крім того, голова та заступник голови громадської ради були введені до складу колегії районної державної адміністрації. Протягом звітного періоду вони брали активну участь у всіх (12) засіданнях колегії.

Також у звітному періоді члени громадської ради брали участь у суспільно-значимих заходах, метою яких було сприяти формуванню позитивної громадської думки та формуванню управлінських рішень, щодо вирішення соціальних, культурних питань, які турбують громадськість району, покращення життєвого рівня окремих категорій населення (ветеранів, сімей з дітьми, молоді та інших). Члени громадської ради протягом звітного періоду активно приймали участь в районних заходах, приурочених державним та професійним святам.

Хочу побажати громадській раді бути більш дієвою, реально впливати на формування та реалізацію державної політики в районі. Щоб і в подальшому при проведеннях громадських слухань чи консультацій з громадськістю завжди враховувались пропозиції громадської ради.

 

Голова громадської ради 

при Кілійській районній державній адміністрації                  Л. М. Шпора