01.03.2019

ПРОТОКОЛ № 2

засідання  Громадської ради

 при Кілійській  районній  державній адміністрації

 

1  березня 2019 року                                                                                  м. Кілія  

                                                

Головуюча: Шпора Л. М. 

 Присутні: 21 особа, в тому числі: 8 – представники районної державної адміністрації, 13 представників ІГС- члени Громадської ради при районній державній адміністрації, 2 – кореспонденти ЗМІ.

 ЧЛЕНИ РАДИ:

1      Бажак Іван Васильович    Громадська організація «Кілійська районна спілка ветеранів, інвалідів Афганістану та учасників бойових дій»

2      Бойченко Тетяна Олександрівна      Кілійська районна організація профспілки працівників освіти і науки

3      Донос Андрій Васильвич Громадська організація «РУХ ДОБРА ВОЛЯ»

4      Демченко Сергій Володимирович   Громадська організація «ВІДРОДЖЕННЯ КІЛІЙЩИНИ»

5      Жур’ян Олександр Миколайович    Громадська організація Кілійського району «Громада»

6      Муравйов Микола Михайлович      Кілійське районне національно-культурне товариство старообрядців-липован "Київська Русь"

7      Маркелова Наталя Миколаївна       Громадська організація «Ланцюг Єднання – Громадська Ініціатива»

8      Малих Лариса Миколаївна      Громадська еколого-краєзнавча організація «Жайворонок»

9      Павлова Надія Олександрівна КП газета «Наше Время»

10    Філіна Анастасія Родіонівна    Газета «Кілійський вісник»

11    Філіна Ганна Панкратіївна      Громадська організація «Кілійське товариство осіб з інвалідністю»

12    Хлебніков Веніамін Іванович   Кілійська районна організація ветеранів України

13    Шпора Лариса Михайлівна     Громадська організація «Бізнес від Дністра до Дунаю»

  Перед початком засідання громадської ради до присутніх звернулась голова Кілійської районної державної адміністрації Наталя П’ятун, яка відзначила, що в Кілійському районі між владою і громадянським суспільством постійно ведеться діалог. Вона побажала всім плідної співпраці, а членам ради -  активної участі у розбудові соціально-економічної та культурної сфер Кілійщини.

 Вступне слово головуючої засіданням Громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації Шпори Л. М., голови ради, яка запропонувала порядок денний засідання громадської ради:


1. Розгляд  програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік, особливості та перспективи виконання пунктів програми.

Доповідає:  Гончаренко В.В. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі і туризму районної державної адміністрації.

Співдоповідачі: Скопкін С.І. – начальник відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації  - головний архітектор;

                             Остапчук В.Д.- В.о. начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації.


2. Про стан роботи щодо висвітлення та запобігання корупції за підсумками 2018 року.

Доповідає: Бойченко В. В. – начальник відділу взаємодії з      правоохоронними органами, оборонної  та мобілізаційної роботи апарату РДА.


3. Розгляд заяв.


4. Різне.

 Пункт I  порядку денного: розгляд  програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік, особливості та перспективи виконання пунктів програми.

 Слухали: Гончаренка В. В., начальника відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, Скопкіна С.І., начальника відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації  - головний архітектор та Остапчук В.Д.- В.о. начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації. які ознайомили присутніх з програмою соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік, її особливостями в умовах реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а саме створення двох ОТГ в районі та перспективи виконання пунктів програми.

      Заслухавши та обговоривши програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік, особливості та перспективи виконання пунктів програми громадська рада ВИРІШИЛА:

 1.1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації В. В. Гончаренка взяти до відома.

1.2. Тримати на контролі виконання пунктів даної програми, активно долучатись до організації, підготовки та проведенню заходів місцевої влади в рамках реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік.

Голосували:

“За” – 13 осіб, “ Проти “  – 0, “ Утримались “ - 0  

Пункт II порядку денного: про стан роботи щодо висвітлення та запобігання корупції за підсумками 2018 року.

Слухали:  Бойченка В. В.,  начальника відділу взаємодії з      правоохоронними органами, оборонної  та мобілізаційної роботи апарату РДА, який ознайомив присутніх з результатами роботи щодо висвітлення та запобігання корупції за підсумками 2018 року.

 Заслухавши та обговоривши дане питання, громадська рада ВИРІШИЛА:

2.1. Інформацію начальника відділу взаємодії з      правоохоронними органами, оборонної  та мобілізаційної роботи апарату РДА Бойченка В.В. взяти до відома.

2.2.   Рекомендувати райдержадміністрації тримати дане питання на контролі, про заходи в межах своєї компетенції за даною темою сповіщати громадськість Кілійщини.

2.3. Постійно проводити відповідну інформаційну та роз’яснювальну роботу серед членів своїх організацій за даною темою.

Голосували:

“За” – 13 осіб, “ Проти “  – 0, “ Утримались “ - 0 

 Пункт IIІ порядку денного:  розгляд заяв.

Заяв для розгляду на засідання не надходило.                  

         Голова громадської ради підвела підсумки засідання та оголосила що питання порядку денного обговорені, прийняті відповідні рішення.

 

Голова громадської ради

при Кілійській райдержадміністрації                                                Л. М. Шпора

 

 Секретар  ради                                                                                      Л. О. Якименко