18.05.2018

ПРОТОКОЛ № 10 засідання Громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації

17  травня 2018 року                                                                                  м. Кілія  

                                                 

Головуюча: Шпора Л. М. 

 

Присутні: 21 особа, в тому числі: 7 – представники районної державної адміністрації, 13 представника ІГС- члени Громадської ради при районній державній адміністрації.

 

1

 

Бажак Іван Васильович

Громадська організація «Кілійська районна спілка ветеранів, інвалідів Афганістану та учасників бойових дій»

2

Барон Степан Степанович

Кілійська районна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу

3

Волкова Тетяна Іванівна

Кілійське районне національно-культурне товариство старообрядців-липован "Київська Русь"

4

 

Гавриленко

Тетяна Геннадіївна

Громадська організація «РУХ ДОБРА ВОЛЯ»

5

Демидов Андрій Олександрович

Природоохоронна громадська організація Кілійського району «Громада рибалок Придунавья»

6

Жур’ян Олександр Миколайович

Громадська організація Кілійського району «Громада»

7

Ковальова Світлана Олександрівна

Громадська організація «Кілійське міське відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів

8

 

Ланцман Олеся Володимирівна

КП редакція газети «Дунайская заря»

9

 

Маркелова Наталя Миколаївна

Громадська організація «Ланцюг Єднання – Громадська Ініціатива»

10

Семенова Валентина Павлівна

Кілійська районна організація профспілки працівників охорони здоров’я

11

Філіна Ганна Панкратівна

Голова Кілійського районного товариства інвалідів

12

Хлебніков Веніамін Іванович

Кілійськаа районна організація ветеранів України

13

 

Шпора Лариса Михайлівна

Громадська організація «Бізнес від Дністра до Дунаю»

 

      Вступне слово головуючої засіданням Громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації Шпори Л. М., голови ради, яка запропонувала порядок денний засідання громадської ради:

 

       1.  Про звіт діяльності Громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації за 2017 рік.

  1. Про підготовку та організацію оздоровчої кампанії та відпочинку дітей Кілійського району у літку 2018 року.
  2. Про стан виконання районною державною адміністрацією законодавства України з питань, що стосуються захисту прав дітей на життя, освіту, охорону здоров’я, майно, житло, створення соціального житла для осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.
  3. Про районні заходи за участю громадськості до Міжнародного Дня захисту дітей, Дня молоді та Дня Конституції України.
  4. Розгляд заяв.
  5. Різне.

 

Пункт I  порядку денного:

Про звіт діяльності Громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації за 2017 рік.

 

         Слухали: Шпору Л. М., голову громадської ради, Вона поінформувала членів засідання про роботу громадської ради протягом 2017 року. (Додається):

        «Сьогодні дійсно в Україні відбуваються важливі зміни, які стосуються підтримки і розвитку громадянського суспільства.

       Питання участі громадськості та реалізації державної політики закріплено в статті 38 Конституції України “ Консультації з громадськістю, громадські ради ”; Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 “ Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики ( де чітко прописано Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, Типове положення про громадську раду)”.

Спираючись на досвід країн розвиненої демократії громадські організації мають виступати в ролі партнера держави у вирішенні соціальних та інших суспільних проблем. У країнах Європейського Союзу, членства в якому прагне і Україна, жодне вагоме рішення не приймається без попередніх консультацій із зацікавленими сторонами і громадськістю. Тому взаємодія органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства є однією з найважливіших умов розвитку України як правової, демократичної і соціальної держави.

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним органом (консультативно-дорадчим). Утворюється цей орган для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади району, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в районі.

       У зв’язку із закінченням терміну повноважень громадської ради при районній державній адміністрації в районі було проведено організаційну роботу по формуванню нового складу. Спільними зусиллями Кілійської районної державної адміністрації та активістів громадських організацій району 27 січня 2017 року рішенням установчих зборів з формування нового складу громадської ради було оновлено громадське формування - Громадську раду при Кілійській районній державні адміністрації та персональний склад ГР, до якого увійшли представники 22-ох інститутів громадянського суспільства району. Склад громадської ради затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30-го січня 2017 року № 58. На першому засіданні ради від 27.01.2017 року обрано голову, заступника голови та секретаря громадської ради, затверджено Положення про громадську раду та її Регламент. Представників нового складу громадської ради залучено до роботи районних комісій, засідань колегій, районних комітетів, робочих груп, спостережливих комісій, координаційних рад та інших консультативно-дорадчих органів районної державної адміністрації. Протягом 2017 року проведено 9 засідань громадської ради. Засідання громадської ради проводились згідно з річним планом роботи, який складався відповідно до пропозицій, що вносились членами громадської ради та до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Кілійської районної державною адміністрацією на 2017 рік, затверджений головою райдержадміністрації  На засіданнях громадської ради протягом 2017 року було розглянуто 42 питання, стосовно різних сфер соціально-економічного розвитку міст та сіл району, обговорювались шляхи їх вирішення. Це питання про  виконання плану заходів з проведення  інформаційно-роз’яснювальної   роботи   серед   населення  щодо правил та механізму на отримання субсидій населенням району на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги у 2017 році; питання про стан роботи райдержадміністрації щодо реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в Кілійському районі; про «Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки»; про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського району на 2017 рік; про участь громадськості у проведенні районних заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят; та інші.

         З усіх зазначених питань були прийняті відповідні рішення. При підготовці проектів рішень враховувалась точка зору кожного члена громадської ради. Члени громадської ради активно реагували на питання, що виникали в ході обговорення, вносили конструктивні пропозиції, а керівництво району брало ці пропозиції до уваги. Тут необхідно звернути увагу на те, що жодне із засідань громадської ради не проходило без участі керівників району. При розгляді профільних питань в роботі ради брали участь фахівці відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я, правоохоронних структур району та інших. Пропозиції представників громадських організацій району були внесені до програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік та інших районних програм. Також, як позитивний досвід взаємодії місцевої влади і громадськості району у 2017 році, вважаю сумісні заходи райдержадміністрації, районної ради, громадської ради, мешканців району до вищих органів влади – це звернення, масові акції щодо виділення коштів з державного бюджету на ремонт доріг як обласного значення, так і внутрішньорайонного. Сьогодні ми вже бачимо результат цієї роботи: здійснено ремонт ділянки траси Одеса – Рені від с. Струмок до міст Вилкове та Кілія нашого району, продовжується реконструкція міста Кілія.

 Крім того, голова та заступник голови громадської ради були введені до складу колегії районної державної адміністрації. Протягом звітного періоду вони брали активну участь у всіх (12) засіданнях колегії.

Також у звітному періоді члени громадської ради брали участь у суспільно-значимих заходах, метою яких було сприяти формуванню позитивної громадської думки та формуванню управлінських рішень, щодо вирішення соціальних, культурних питань, які турбують громадськість району, покращення життєвого рівня окремих категорій населення (ветеранів, сімей з дітьми, молоді та інших). Члени громадської ради протягом звітного періоду активно приймали участь в районних заходах, приурочених державним та професійним святам.»

 

           Заслухавши та обговоривши звіт діяльності Громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації за підсумками 2017 року, громадська рада ВИРІШИЛА:

 

Роботу громадської ради протягом 2017 року вважати задовільною.

 

Голосували:

“За” – 13 осіб, члени громадської ради

 “ Проти “  – 0, “ Утримались “ - 0

 

Пункт II порядку денного:

Про підготовку та організацію оздоровчої кампанії та відпочинку дітей Кілійського району у літку 2018 року.

 

Слухали:   Мергута С. І., начальника відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації, який проінформував присутніх про заплановані заходи за даною темою та особливості оздоровчої кампанії в Кілійському районі у поточному році у зв’язку з неможливістю вводу в експлуатацію оздоровчого табору «Супутник» в рекреаційній зоні с. Приморське. Заслухавши та обговоривши дане питання, громадська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Інформацію начальника відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації Мергута С. І. взяти до відома.

2. Заслухати в порядку контролю стан виконання данного питання на черговому засіданні громадської ради.

Голосували:

“За” – 13 осіб, члени громадської ради

 “ Проти “  – 0, “ Утримались “ - 0

 

Пункт IIІ порядку денного:  Про стан виконання районною державною адміністрацією законодавства України з питань, що стосуються захисту прав дітей на життя, освіту, охорону здоров’я, майно, житло, створення соціального житла для осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Слухали: Ухоркіну Н. М., начальника служби у справах дітей райдержадміністрації, яка інформувала присутніх про те, що на території району діє програма по реалізації Конвенції ООн про права дитини на період до 2020 року. В межах цієї програми, з метою попередження негативних проявів в дитячому середовищі, спільно з представниками Кілійського відділення поліції та працівниками Кілійського районного центру соціального обслуговування та соціальних служб сім’ї, дітей та молоді протягом першого кварталу 2018 року проведено 6 рейдів «діти вулиці”, «Урок”, під час яких виявлено 2 дитини , які потребували негайного втручання служби. Протягом звітного періоду обстежено 14 сімей. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання  у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / капітальний ремонт малих групових будинків, будинків підтриманого проживання , будівництво/ придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей – сиріт, дітей позбавленого батьківського піклування, осіб із їх числа , в цьому році продовжено роботу з пошуку будинків під соціальне житло.

        Заслухавши та обговоривши хід виконання районною державною адміністрацією законодавства України з питань, що стосуються захисту прав дітей на життя, освіту, охорону здоров’я, майно, житло, створення соціального житла для осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, громадська рада ВИРІШИЛА:

 

рекомендувати районній державній адміністрації:

  1. Запропонувати міським та сільським головам району розглянути питання щодо прийняття місцевих, міських та сільських цільових соціальних програм забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа до 2022 року. 
  2. Продовжити роботу служби у справах дітей з:

-  ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
- вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- вивчення потреби у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом; 
- ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла; 
- формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

   3. Про стан виконання даних заходів інформувати Громадську раду до  01 жовтня 2018 року.

 

Голосували:

“ За ” – 13 осіб, члени громадської ради

 “ Проти “  – 0, “ Утримались “ - 0

 

Пункт IV порядку денного: Про районні заходи за участю громадськості до Міжнародного Дня захисту дітей, Дня молоді та Дня Конституції України

 

Слухали: Бойченка В. В., в. о. керівника апарату районної державної адміністрації, який проінформував присутніх про заплановані райдержадміністрацією заходи з нагоди відзначення даних свят та запропонував членам громадської ради надавати пропозиції щодо участі своїх організацій у їх святкуванні. Він, також, закликав членів громадської ради провести відповідну інформаційну та роз’яснювальну роботу серед членів своїх організацій та активно приймати участь у заходах, які проводить місцева влада в усіх населених пунктах району.

         Заслухавши та обговоривши питання про районні заходи за участю громадськості до Міжнародного Дня захисту дітей, Дня молоді та Дня Конституції України

громадська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Інформацію в. о. керівника апарату районної державної адміністрації В. В. Бойченка взяти до відома.
    1. Вивчити питання участі кожного ІГС – члена ради у зазначених заходах та надати пропозиції до відділу комунікацій з громадськістю райдержадміністрації.

         3. Провести відповідну інформаційну та роз’яснювальну роботу серед членів своїх організацій щодо їх участі у заходах, які проводить місцева влада в усіх населених пунктах району.

 

 Голосували:

“ За ” – 13  осіб, члени громадської ради

 “ Проти “  – 0, “ Утримались “ - 0

 

Пункт V порядку денного:

5. Заяв для розгляду на засіданні не надходило.

 

         Голова громадської ради підвела підсумки засідання та оголосила що питання порядку денного обговорені, прийняті відповідні рішення.

 

 

 

 

Голова громадської ради

при Кілійській райдержадміністрації                                                Л. М. Шпора

Секретар  ради                                                                                      Л. О. Якименко