28.01.2019

ПРОТОКОЛ № 1 засідання громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання  Громадської ради

 при Кілійській  районній  державній адміністрації

 

28  січня 2019 року                                                                                  м. Кілія  

                                                

Головуюча: Шпора Л. М.

 Присутні: 23 особи, в тому числі: 4 – представники районної державної адміністрації, 19 представників ІГС- члени оновленої Громадської ради при районній державній адміністрації.

 ЧЛЕНИ РАДИ:

1        Бажак Іван Васильович    Громадська організація «Кілійська районна спілка ветеранів, інвалідів Афганістану та учасників бойових дій»

2        Бойченко Тетяна Олександрівна      Кілійська районна організація профспілки працівників освіти і науки

3        Донос Андрій Васильвич Громадська організація «РУХ ДОБРА ВОЛЯ»

4        Демченко Сергій Володимирович   Громадська організація «ВІДРОДЖЕННЯ КІЛІЙЩИНИ»

5        Жур’ян Олександр Миколайович    Громадська організація Кілійського району «Громада»

6        Калінку Михайло Іванович      Громадська організація «Україна: гідність, закон і порядок»

7        Дрібноход Майя Володимирівна     Громадська організація «Народна варта Придунав’я»

8        Муравйов Микола Михайлович      Кілійське районне національно-культурне товариство старообрядців-липован "Київська Русь"

9        Маркелова Наталя Миколаївна       Громадська організація «Ланцюг Єднання – Громадська Ініціатива»

10      Мажарова Валентина Павлівна       Кілійська районна організація Товариства Червоного Хреста України.

11      Малих Лариса Миколаївна      Громадська еколого-краєзнавча організація «Жайворонок»

12      Павлова Надія Олександрівна КП газета «Наше Время»

13      Рибалко Дмитро Миколайович        Громадська організація «КІЛІЙСЬКА РАЙОННА СПІЛКА ВОЇНІВ АТО»

14      Семенова Валентина Павлівна Кілійська районна організація профспілки працівників охорони здоров’я

15      Кутузакіна Ольга Василівна    Міжнародна благолійна організація «ФОНД ДОБРА і ЛЮБОВІ»

16      Філіна Анастасія Родіонівна    Газета «Кілійський вісник»

17      Філіна Ганна Панкратіївна      Громадська організація «Кілійське товариство осіб з інвалідністю»

18      Хлебніков Веніамін Іванович   Кілійська районна організація ветеранів України

19      Шпора Лариса Михайлівна     Громадська організація «Бізнес від Дністра до Дунаю»

 

Вступне слово головуючої зборами оновленого складу Громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації Шпори Л. М., куратора громадської організації «Бізнес від Дністра до Дунаю», яка запропонувала порядок денний засідання громадської ради:

1. Інформація про результати установчих зборів.

2. Затвердження Положення про громадську раду.

3. Затвердження Регламенту громадської ради.

4. Обрання голови громадської ради.

5. Обрання заступників голови громадської ради.

6. Розгляд Орієнтовного плану консультацій з громадськістю Кілійською райдержадміністрацією на 2019 рік.

 Голосували:

“за ” – 19,  ” проти ” – 0, ” утримались ” 0 ” .

 Вирішили:  затвердити відповідний порядок денний.

 Пункт I  порядку денного: інформація про результати установчих зборів.

Слухали: Шпору Л.М., головуючу установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації Шпори Л. М., куратора громадської організації «Бізнес від Дністра до Дунаю», яка проінформувала присутніх про результати установчих зборів щодо оновленого складу Громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації.

 Пункт II порядку денного: затвердження Положення про громадську раду при Кілійській районній державній адміністрації.

 Слухали: Якименко Л. О., начальника відділу комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, яка зачитала зміст  проекту Положення про громадську раду при Кілійській районній державній адміністрації 2019-2020р.р.

 Виступили: Жур’ян О. М., член громадської організації Кілійського району «Громада» з пропозицією затвердити  проект Положення про Громадську раду при Кілійській районній державній адміністрації.

 Голосували:

“за ” – 19,  ” проти ” – 0, ” утримались ” 0 ” .

 Вирішили:  затвердити положення про Громадську раду при Кілійській районній державній адміністрації. (додається)

 Пункт IIІ порядку денного: затвердження Регламенту  про громадську раду при Кілійській районній державній адміністрації

 Слухали: Якименко Л. О., начальника відділу комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, яка зачитала зміст  проекту Положення про громадську раду при Кілійській районній державній адміністрації 2019-2020р.р.

 Виступили: Донос А. В., голова громадської організації «РУХ ДОБРА ВОЛЯ» з пропозицією затвердити  проект Регламенту Громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації.

 Голосували:

“ за ”- 19. “ Проти “  – 0, “ Утримались “ - 0

 Вирішили: затвердити Регламент Громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації. ( додається)

 Пункт IV порядку денного: обрання голови громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації.

  Слухали: Жур’яна О. М., члена громадської організації Кілійського району «Громада» з пропозицією по обранню голови громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації Шпори Л. М., куратора громадської організації «Бізнес від Дністра до Дунаю», інших пропозицій не надходило.

Голосували:

“За” – 19 особи, “ Проти “  – 0, “ Утримались “ - 0

Вирішили:

За підсумками відкритого голосування, вважати обраною головою громадської ради при Кілійській  районній державній адміністрації Шпору Ларису Михайлівну.

 Пункт V порядку денного: обрання заступників голови Громадської ради при Кілійській  районній державній адміністрації та секретаря.

Слухали: Доноса А. В., голову громадської організації «РУХ ДОБРА ВОЛЯ» з пропозицією обрати заступником голови громадської ради Маркелову Наталю Миколаївну, інших пропозицій не надходило.

 Голосували:

“за ”- 19“ Проти “  – 0, “ Утримались “ - 0

Вирішили: Обрати заступником голови громадської ради при Кілійській  районній державній адміністрації Маркелову Наталю Миколаївну.

Шпора Л.М., продовжила роботу громадської ради та запропонувала обрати секретаря.

Надійшла пропозиція від Філіної Ганни Панкратіївни обрати секретарем Громадської ради – Якименко Людмилу Олександрівну, начальника відділу комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, інших кандидатур не надходило.

Голосували:

“ за ”- 19“ Проти “  – 0, “ Утримались “ - 0

Вирішили: Обрати секретарем Громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації Якименко Людмилу Олександрівну.

Пункт VІ порядку денного: розгляд Орієнтовного плану консультацій з громадськістю Кілійською райдержадміністрацією на 2019 рік.

Слухали: Людмилу Якименко, начальника відділу комунікацій з  громадськістю райдержадміністрації, яка ознайомила присутніх з Орієнтовним планом консультацій з громадськістю Кілійською райдержадміністрацією на 2019 рік.

Заслухавши та обговоривши Орієнтовний план консультацій з громадськістю Кілійською райдержадміністрацією на 2019 рік громадська рада ВИРІШИЛА:

6.1 Інформацію Л. О. Якименко, начальника відділу комунікацій з  громадськістю райдержадміністрації прийняти до відома

6.2.  Тримати на контролі питання виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю Кілійською райдержадміністрацією на 2019 рік та активно залучатись до участі в управлінні державними справами.

Голосували:

“ За ” – 19, “ Проти “  – 0, “ Утримались “ - 0

Пункт VІІ порядку денного: розгляд заяв.

Заяв для розгляду на засідання не надходило        

Голова громадської ради підвела підсумки засідання та оголосила що питання порядку денного обговорені, прийняті відповідні рішення.

Голова громадської ради

при Кілійській райдержадміністрації                                                Л. М. Шпора

 

 Секретар  ради                                                                               Л. О. Якименко