10.07.2018

ПРОЕКТ Розпорядження Кілійської райдержадміністрації "Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі – України в Кілійському районі

 

                ПРОЕКТ

 
 

У К Р А Ї Н А

 

КІЛІЙСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

“____”___________ 2018 р.                                                              № _____ 

 

 

Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя

хрещення Київської Русі – України в Кілійському районі

 

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,   Указу Президента України від 08.08.2017 р. № 214/2017 «Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі – України», розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 08.04.2018 року №337/А-2018, резолюції голови Кілійської райдержадміністрації від 14.06.2018 року  № 04/1116, з метою гідного відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України в Кілійському районі:

 
  1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі – України в Кілійському районі (додається).

  2. Відділам райдержадміністрації: освіти та молодіжної політики (Мергут С.І.), культури, національностей і релігій (Опаріна Л.Ф.), комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Якименко Л.О.) забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати голову районної державної адміністрації про їх виконання в термін до 3 липня 2018 року та 3 січня 2019 року.

  3. Відділу культури, національностей і релігій райдержадміністрації (Опаріна Л.Ф.) узагальнити надану інформацію та інформувати голову райдержадміністрації в термін до 05 липня 2018 року та 5 січня 2019 року.

        4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

  

 

 

       Голова

      Кілійської районної

     державної адміністрації                                                                   П’ятун Н.Д.

     

Вик. Опаріна Л.Ф.

тел. 4-10-04

   

додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «___»_________2018 р.

№___________

 

ПЛАН

з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення

Київської Русі – України в Кілійському районі

 

  1. 1. Організувати та провести в бібліотеках, історико-краєзнавчому музеї Кілійського району, будинках культури інформаційно-просвітницькі та мистецькі заходи з відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України: тематичні виставки, концерти, літературні вечори, виставки образотворчого мистецтва, перегляд та обговорення відеофільмів. 

 

          Протягом року       Відділ культури,національностей і релігій райдержадміністрації

 

2. Провести інформаційно-просвітницькі виховні заходи, зокрема, тематичні уроки, диспути, «круглі столи, конференції, виховні години тощо, присвячені 1030-річчю хрещення Київської Русі-України для учнівської, студентської молоді закладів освіти району.

 

Протягом року                                                         Відділ освіти та молодіжної політики райдержадміністрації

 

3. Організувати та провести в закладах освіти району інформаційні, освітні, виховні заходи з висвітлення історичних сторінок нівелювання родоплемінних культурно-релігійних особливостей та впровадження держави «морального кодексу» - християнського віровчення – витоків духовної спадщини українського народу».

 

Протягом року                                                                   Відділ освіти та молодіжної політики райдержадміністрації

 

4. Організувати та провести в закладах освіти району семінари, зустрічі за «круглим столом», тематичні книжкові виставки, інші просвітницькі заходи, присвячені відродженню національної пам’яті, висвітленню витоків духовної спадщини українського народу, 1030-річчяю хрещення Київської Русі – України.

 

Протягом року                                                         Відділ освіти та молодіжної політики райдержадміністрації

 

5. Сприяти участі учнівської, студентської молоді закладів освіти району до масових тематичних заходів, присвячених 1030-річчю хрещення Київської Русі – України.

 

Протягом року                                                         Відділ освіти та молодіжної політики райдержадміністрації

 

6. Надати сприяння релігійним організаціям у проведені власних заходів, присвячених хрещенню Київської Русі – України».

 

Липень-серпень                                                       Відділи райдержадміністрації:  культури, національностей і релігій;  комунікацій з громадськістю

апарату райдержадміністрації

 

7. Сприяти участі громадськості у заходах з відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі – України.

 

Протягом року                                                         Відділ комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

8. Забезпечення висвітлення місцевими ЗМІ заходів з підготовки та відзначення хрещення Київської Русі – України.

 

Протягом року                                                         Відділ комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                            В.П. Трясцина