27.11.2018

Формуємо новий склад громадської ради

27 листопада 2018 року відбулось перше засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при районній державній адміністрації.

Для ретельної організаційної роботи з формування нового складу ради були запрошені представники райдержадміністрації та таких активних громадських об’єднань, як районна спілка інвалідів,  ветеранів – учасників бойових дій та підприємців району. Присутні одностайно підтримали кандидатуру Шпори Л.М. як голову ініціативної групи, робота якої буде направлена на об’єднання різних громадських сил в одне  ціле – громадську раду.

Під час засідання члени ініціативної групи прийняли рішення:

- запланувати проведення Установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Кілійській районній державній адміністрації на 28 січня 2019 року. Початок зборів - 10.00. Місце проведення -  м. Кілія, вул. Миру, 44;

- контактною особою з питань формування нового складу громадської ради призначити начальника відділу комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, секретаря діючої громадської ради Якименко Людмилу Олександрівну, тел. 4-25-70,   vpkiliya2@gmail.com адреса: м. Кілія, вул. Миру, 44, Кілійська райдержадміністрація ,  каб. № 32;

- розпочати прийом заяв від інститутів громадянського суспільства щодо їх участі в установчих зборах громадської ради з 28.11.2018р. по 28.12.2018р;

- оприлюднити інформаційні матеріали за даною темою на веб-сторінці Кілійської РДА офіційного веб-сайту Одеської ОДА.

 

ОТЖЕ, УВАГА!

  Представники громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи подають  заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. 

До заяви додаються:

- рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

 - біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку; 

- інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, за період діяльності); 

- відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.  

 

Документи приймаються до 28 грудня 2018 року (включно) за адресою:

м. Кілія, вул. Миру, 44, Кілійська райдержадміністрація ,  каб. № 32 з 8-00 до 17-00 (перерва 12-00 – 13-00) крім вихідних та святкових днів.

Контактна особа з питань формування громадської ради Якименко Людмила Олександрівна, тел. 4-25-70,  vpkiliya2@gmail.com