01.02.2018

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ в адміністративних межах Приморської сільської ради Кілійського району Одеській області (за межами населеного пункту)

 

                   ДЕТАЛЬНИЙ   ПЛАН     ТЕРИТОРІЇ

                      в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради 

                    Кілійського    району    Одеській     області   (за   межами    населеного   пункту)

   з   метою   індивідуального    дачного    будівництва.  

 

Том  ІІІ.  Графічна    частина.

 

                                               

                                        

 Замовник:   Кілійська    районна   державна   адміністрація      

 Замовлення:   від   04.01.2018г.  №007/18

 

 

                                                       Ф О- П                                                                                                                                                    І.Б.Тостоган  

                                                        Г А П                                                                                                                                                     І.Б.Тостоган 

                                                (Кваліфікаційний   сертифікат    

                                                 АА №002262   від   04.02.2015г) 

 

 

                                                                                                                                                                 Кілія – 2018р.       

Кілійська районна державна адміністрація

   ВІДДІЛ    РЕГІОНАЛЬНОГО    РОЗВИТКУ,   МІСТОБУДУВАННЯ,   АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ

68300  м. Кілія ,  Одеської  обл.,  вул. Миру, 47, тел.  4 – 21 – 68

 

 

 

                                                             ВИСНОВОК

щодо   погодження    детального   плану   території   в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради     Кілійського    району    Одеській     області   (за   межами    населеного   пункту)     з   метою   індивідуального    дачного    будівництва

Замовник  –   Кілійська   районна    державна    адміністрація.  

Розробник  -  ФОП   Тостоган   І.Б.  м.Кілія  Одеської    області (кваліфікаційний  сертифікат   АА  № 002262.)

Загальна  площа  земельної   ділянки  - 1,0212 Га.  Земельна  ділянка    розміщена  в  південно-західній    частині  рекреаційної   зони    і  межує: з північного   напрямку – землі    які     дані    в    користування ;  з південного   та   східному   напрямках  – землі що   знаходиться    в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради;  з   західному    напрямку – землі    які   дані   в   користування.  

Підїзд   забезпечується     з    боку   проектованої    вулиці.     

Умові  розміщення  обєктів   відповідають   вимогам  ДБН 360-92** «Містобудування. Планування   і   забудова   міських   та   сільських   поселень»   та  ДБН Б.1.1- 14:2012 „Склад та зміст детального плану території”,    

Передбачені  заходи  згідно  з діючими   нормативними  документами,  в  т.ч.             

ДБН В.1.1-12.2006  «Будівництво  в   сейсмічних  районах  України».

Розглянувши   надану   документацію,  відділ   регіонального   розвитку,  містобудування,  архітектури,  житлово-комунального   господарства  та   розвитку   інфраструктури   Кілійської   райдержадміністрації  погоджує       детальний   план   території  в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради     Кілійського    району    Одеській     області   (за   межами    населеного   пункту)     з   метою   індивідуального    дачного    будівництва      з  техніко-економічними   показниками:

- загальна  площа   земельної   ділянки    -    1,0212 Га.

- загальна   площа   забудови                    -    0,0996 Га.

 

     Начальник   відділу   регіонального   розвитку, містобудування, архітектури,   житлово-комунального  господарства   та    розвитку   інфраструктури райдержадміністрації – головний   архітектор       С.І.Скопкін                     

 

 

                 

 

                                        ДЕТАЛЬНИЙ   ПЛАН     ТЕРИТОРІЇ

       в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради 

                    Кілійського    району    Одеської     області   (за   межами      

            населеного   пункту)      з   метою   індивідуального 

  дачного    будівництва. .

 

Том  І.  Пояснювальна    записка.

 

                                                                                      

                    

         Замовник:  Кілійська   районна    державна    адміністрація.   

 

        Замовлення:   від   04.01.2018г.  №007/18 

 

       Ф О – П                                                                                          І.Б.Тостоган


        Г А П                                                                                              І.Б.Тостоган 

              (Кваліфікаційний   сертифікат   АА №002262   від   04.02.2015г) 

 

 

                                                                             Кілія – 2018р.

 

                                                                                                                                                                 2

ЗМІСТ     ПОЯСНЮВАЛЬНОЙ     ЗАПИСКИ:

 

1.Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ)

   Підстава для розроблення детального плану території.

2.Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

3.Оцінка існуючої ситуації.

- стан навколишнього середовища;

- використання території;

- характеристика будівель;

- характеристика об‘єктів культурної спадщини;

- характеристика інженерного обладнання;

- характеристика транспорту;

- характеристика озеленення і благоустрою;

- характеристика планувальних обмежень;

4. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на  вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови.

5. Характеристика видів використання території.

6. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, передбачених для перспективної  містобудівної діяльності.

7. Основні принципи планувально-просторової  організації території.

8. Житловий фонд та розселення.

9. Система  обслуговування населення.

10. Вулично-дорожна мережа, транспортне обслуговування, організація руху

     транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок.

11. Інженерне забезпечення території, розміщення магістральних інженерних

      мереж та споруд.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання

      підземного простору.

13. Комплексний благоустрій з організацією зелених зон.

14.Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

     Заходи цивільної оборони 

15. Першочергові заходи.

16. Перелік вихідних даних.

17. Основні техніко-економічні показники ДПТ.

18. Додатки.

 

 

 

                                                                                                                                                                 3

 

  1.Перелік   матеріалів    детального    плану    території  (Склад проекту):

 

   І.    Пояснювальна записка.                                                          1 книга

   ІІ.   Графічна частина.                                                                  6 аркушів

 

СКЛАД   ГРАФІЧНОЇ    ЧАСТИНИ:

 

          1. Ситуаційна схема   б/м 

            2. Cхема розташування території в планувальній  структурі  району….. М 1:2000

            3. План існуючого стану території,  суміщений   зі   схемою   існуючих   планувальних   обмежень   та   опорним    планом………..................................................................М 1:1000            

             4. Проектний план (основне креслення) суміщений   зі   схемою   прогнозованих    планувальних   обмежень   та   планом   червоних   ліній…..............................................................М 1: 1000

            5. Схема організації руху транспорту і пішоходів ......................................М 1: 1000

            6. Схема інженерних мереж .  Схема інженерної підготовки території………....................…………………………………………………………..М 1: 1000

 

 

Підстава  для  розроблення  детального  плану  території. (передмова).

 

       Детальний план території  в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради 

                    Кілійського    району    Одеської     області   (за   межами    населеного   пункту)

   з   метою   індивідуального    дачного    будівництва    розроблений  на замовлення   Кілійської    районної   державної    адміністрації     згідно  розпорядження   №  610     від   27.12.2017 р.

 

      В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею  1,0212 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

      В проекті враховані основні рішення  генплану с. Приморське,   Кілійського    району   Одеської    області.

       Проект розроблений у відповідності з Законом України № 3038-VI                     від 17.02.2011 р. „Про регулювання містобудівної діяльності”, ДБН 360-92**, ‘‘Планування і забудова міських і сільських поселень ‘‘, ДБН Б.1.1- 14:2012 „Склад та зміст детального плану території”, ДСП 173-96 „Санітарні правила планування та забудови населених пунктів”,  ДБН В.2.3-5-2001  «Вулиці та дороги населених пунктів»  та   ДСТУ Б Б.1.1-17:2013  «Умовні   позначення   графічних   документів    містобудівної    документації».

 

При  розробці  ДПТ враховано:

 • викопіювання з генплану с. Приморське
 • матеріали топогеодезичного знімання М 1:500, результати натурних обстежень та контрольних обмірів;
 • Розпорядження   Кілійської   РДА   №  610   від  27.12.2017 р.
 • завдання на розроблення детального плану території
 •  

 

                                                                                                                                                                      4

2. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І

МІСТОБУДІВНИХ УМОВ.

 

Приморськесело в Україні, Кілійському   районі  Одеської  області . Населення становить 2002 осіб. Орган місцевого самоврядування – Приморська  сільська рада.

Приморське   – село, центр сільської ради, розташоване   на   відстані   50 км   від   районного  центру  -  м.Кілія  та   60 км  від  залізничної   станції  Дзинилор.  У селі СЗШ I-IІI ступенів. Уперше в письмових джерелах Приморське  згадано в кінці  ХУІІІ  століття. Село   Приморське   розміщено    в   районі   Чорного   моря   в   межах  південної    степової   зоні   України. Поверховість   території   нагадає   плоску   кумулятивну    придунайську   равнину    з   максимальними  відмітками   до   5 – 6 м над    рівнем    морю.

Клімат місцевості помірно-континентальний, з   м'якою,  короткою   з частими відлигами   зимою  та   теплим,  тривалим   літом  Найтепліший  місяць  - липень (середня   температура      + 22,6 оС,   найхолодніший    місяць – січень  (середня   температура  -1,1оС.)

Ділянка   розташована в ІІ  будівельно-кліматичній зоні з наступними характеристиками:
- розрахункова температура зовнішнього повітря 19°С
- характеристичне значення ваги снігового покриву (ІІ - зона) - 1200 Па
- характеристичне значення вітрового тиску (ІІ - зона) - 500 Па
- розрахункова сейсмічність - 8 бал
-  середня   температура   за   рік  -  +9,8оС

-  нормативна    глибина   промерзання    -  0,8м

- середня   відносна   вологість   повітря  -  76%

- рівень грунтових   вод - 0,8-1,2 м
- ґрунтові води   агресивні по відношенню до бетонів із звичайного портландцементу

      Територія знаходиться на північно-західному березі Жебриянської бухти і північ від північного гирла р. Дунай. На північному сході від с. Приморського розташоване велике озеро-лиман Сасик, відокремлений від моря вузькою пересипом.
      Найтепліший місяць - липень, коли середньомісячна температура становить 22,6 оС.        .    .     Найхолодніші місяці - січень, лютий - -1,1 оС - -1,2 оС.
     Сніговий покрив нестійкий, малопотужний і спостерігається не щозими. Літні опади переважають над зимовими і мають переважно зливовий характер 

     Переважаючими вітрами над територією є переважно північні, північно-західні і північно-східні з суші на море - до 48% в рік і з моря на сушу - до 37% в рік. В основному переважають вітри зі швидкістю 2-5м/сек - від 43% до 61% в місяць. Середня глибина промерзання грунту в зимовий період - 20см, найбільша до 50см. Середня тривалість опалювального періоду - 150 днів.
      В геологічній будові беруть участь породи четвертинного періоду: піски, піщано-глинисті породи, мул, лесовидні суглинки. Потужність їх шарів коливається від 1 до 5 метрів. 

      Розглянута територія бідна підземними водами, які могли б використовуватися як джерело питного водопостачання. Виявлені невеликі водоносні горизонти на глибині 300м з мінералізацією води до 7,5 г/л і з вмістом сірководню до 120мг/л.
     У грунтовому покриві переважають чорноземи південні, малогумусні, остаточно солонцюваті та малопріятливі   для рослинності

                        

                        

                                                                                                                                                                5 

                                    3.Оцінка  існуючої   ситуації 

 

         Ділянка, яка розглядається даним детальним планом   знаходиться   в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради      Кілійського    району    Одеської     області   (за   межами    населеного   пункту) .

Площа детального плану території складає орієнтовно  -5,6307   га.

Площа земельної ділянки пропонованої для відведення – 1,0212 га.

 

 • Аналіз стану навколишнього середовища.

 

В даний момент, на території проектування та в її околицях, відсутні промислові складські та комунальні об‘єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна охарактеризувати як добрий.

 

 •  Використання території

 

       На даний час ділянка, що пропонується для    індивідуального   дачного  будівництва    знаходиться    в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради      Кілійського    району    Одеській     області   (за   межами    населеного   пункту) .

 

 • Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу).

 

Територія проектування знаходиться   далеко  від   сформованих   кварталів індивідуального   дачного  будівництва  та   будівництва  і   експлуатування   баз    відпочинку.

На момент проектування  територія  вільна    від    забудови   та   покрита  однорічної    рослинністю.  

На суміжних з територією ДПТ ділянках   будь-які  будівлі  відсутні.

 

 • Характеристика об’єктів культурної спадщини.

 

На території опрацювання ДПТ об‘єкти культурної спадщини виявлені не були.

 

 • Характеристика інженерного обладнання.

 

Згідно топогеопідоснови М 1:500, виданої замовником   ділянка   вільна   від   забудови.   Централізована   каналізація  в   цьому  районі   відсутня,  в   зв’язку   з  чим   пропонується    в    подальшому     передбачити   використання   локальних  очисних   споруд.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               6 

 • Характеристика транспорту.

 

Територія опрацювання   не  має сформовану вуличну мережу.

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з   проектованої   вулиці.

Основний транспортний потік комерційно-технічного  обслуговування  проходить  вулицями  Морська  та   Курортна.

Громадський  транспорт  представлений  автобусами  та  маршрутними таксі,  маршрути яких проходять   вулицею  Морська..

Смуга відведення   проїзду,  в місці розташування земельної ділянки, становить  - 10,00 м               (  6,0  м ліворуч та 4,0  м праворуч від осі автодороги) (Див. додатки).

 

 • Характеристика  озеленення  і  благоустрою.

 

Територія вільна від   забудови  та  цінних зелених насаджень.  На даний  момент  на   проектована  ділянка  покрита   однорічної    рослинністю.  

Слід зазначити, що вулиця Курортна  а  також  проїзд  до   території   проектування потребує впорядкування та благоустрою,    у   т.ч.   улаштування    твердого дорожнього покриття  та   покриття   тротуару.

 

 • Планувальні обмеження.

 

Планувальним обмеженням на  ділянці  розробки   ДПТ є проектовані  червоні лінії

вулиці,   проїзд   до  території  проектування     та межі земельних ділянок суміжних землекористувачів.

 

Ділянка  обмежена:

 • з північного   напрямку – землі    які     дані    в    користування ;
 • з  східного   та   південного   напрямках – землі що   знаходиться    в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради;
 • з  західному     напрямку   – землі     які   дані    в   користування;

 

Ділянка знаходиться в   адміністративних  межах Приморської   сільради   і є придатною для розміщення індивідуальної   дачної   забудови.

Наявною містобудівною документацією на ділянку опрацювання є генеральний план с. Приморське.

Згідно генерального плану, ділянка, на яку розробляється детальний план території, розміщена  в  адміністративних   межах   Приморської   сільської    ради (за    межами    населеного   пункту);

            Детальний план території (ДПТ) розробляється з метою впорядкування території, необхідної  для  індивідуального    дачного  будівництва   та   господарських будівель і споруд, уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, планування і визначення параметрів і вимог до формування забудови на даній ділянці.

 

                                                                                                                                                               7

 

 1. 4.    РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА РАХУНОК РЕКОНСТРУКЦІЇ,

СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ.

 

За функціональним призначенням    територія  проектування передбачається під розміщення   ділянки   для  індивідуальної   дачної  забудови. Загальна  площа ділянки     для   індивідуальної   дачної   забудови   становить  94,70 %   від  загальної площі ДПТ (площі – див. техніко-економічні показники).

Структура забудови в межах території проектування ДПТ наступна: індивідуальна дачна   забудова представлена окремо стоячим   капітальним   дачними   будинком     та     інженерними    спорудами..

Проектоване  цільове  призначення  ділянки – будівництво   індивідуальних  дачних     будинків, господарських будівель та споруд.

Поверховість забудови передбачена наступна:

- для індивідуальних   дачних   будинків – від 1-го до 2-х поверхів з мансардою;   для   господарських  будівель    -   в  1   поверх.. 

 

 1. 5.    ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

 

Крім будівництва та обслуговування індивідуальних  дачних  будинків   та   господарських   будівель,   інших видів  використання  території  не  передбачено.

Передбачається також приведення до нормативних   показників  параметри  проектованої    вулиці  та   проїзду..

 

6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ,         .        .      ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ  МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

Обґрунтовуючими факторами для розміщення індивідуальної  дачної   забудови є:

 

-           ріст попиту на  дачне  будівництво  серед мешканців с. Приморське;

-           значна   потреба в індивідуальних  дачах  серед сімей (велика  кількість сімей, в тому числі з  

                дітьми  потребують  задовільні  умови  для    відпочинку);

-           невпорядкований існуючий стан даної території та прилеглих до неї земель;

-           дефіцит вільних територій в селі та відповідно необхідність максимально

               ефективного використання земельного фонду села;

-           необхідність залучення коштів у сільський та районний бюджет для реалізації  

               програми соціально-економічного розвитку.

 

Виходячи з намірів замовника та містобудівних умов, опираючись на рішення генплану, даним детальним планом території опрацьовано земельну ділянку, орієнтовною площею 5,6307 га, площа земельної ділянки пропонованої для розміщення  індивідуального    дачного  будівництва   та господарських споруд складає - 1,0212 га.

 

 

 

                                                                                                                                                               8

 

Площа забудови, поверховість.

         З метою оптимального архітектурно-просторового вирішення кварталу,  поверховість індивідуальної   дачної   забудови приймається   1-2 поверхи з мансардою,   поверховість   господарських    споруд  -  в  1  поверх.

Виходячи із розрахункової потужності   кварталу, прийнятого планувального рішення, побажань замовника  та діючих норм та правил прийняті наступні показники проектованого об’єкту:

-          орієнтовна загальна площа забудови по ділянці складає: 996,0 м.кв.;

                 Розрахунки  щодо умов містобудівного використання земельних ділянок базуються на вимогах ДБН 360-92** стосовно містобудівної ємності проектованої території наведені нижче.

Обмеженням щодо забудови даної земельної ділянки є забезпечення нормативних розривів між проектованою забудовою до  дачних   будинків (8 м), забезпечення нормативною тривалістю інсоляції -  кімнат   для    відпочинку - 2,5 год.

Дані нормативні містобудівні вимоги дотримуються  згідно ДБН 360-92**  Додатку 3.1, табл. 1,

                Примітка 6. Відстані   між   будинками   I  і  II  ступенів вогнестійкості допускається передбачати менше 6 м за  умови,  якщо стіна  вищого  будинку, розміщеного  навпроти  іншого будинку,  є протипожежною. 

                Примітка7. Часткова   реконструкція   житлових   будинків  та господарських споруд на окремих садибних ділянках,  які побудовані за  раніше  чинними  нормативами,  допускається  за  погодженням з місцевими  органами  архітектури  і   містобудування,   державного пожежного  та  санітарного  нагляду.  В  цьому  випадку перебудова   житлових будинків, їх господарських будівель та гаражів можлива за умови збереження існуючих відстаней між будівлями.

 

            Основні містобудівні вимоги, які слід врахувати при оформленні документів на землекористування  та на наступних стадіях проектування:

- забезпечити встановлену даним детальним планом території ширину вулиць в

   червоних лініях:

- забезпечити дотримання смуги  проїзду  до  дачних  будинків;

-  гранична поверховість забудови  – 2 поверхи з мансардою;

- при подальшому проектуванні забезпечити нормативні відстані  між будівлями та

   нормативні розриви до інженерних мереж та сміттєзбірників;

-територія об‘єкту повинна бути належним чином благоустроєна,  озеленена, забезпечена зовнішнім освітленням. Покриття тротуарів – тротуарна плитка ФЕМ, автостоянок – асфальтобетон.

При подальшому проектуванні проектне рішення може уточнюватись і доповнюватись, але за умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог даного ДПТ.

              Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові тенденції та постійне зростання цін на енергоресурси, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючи конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.

 

 

 

                                                                                                                                                        9

7. Основні принципи плануваЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ території.

 

Проектне рішення детального плану  території базоване на :

-    врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів;

-    взаємоув’язки планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих ділянок  та з рішеннями генерального плану;

-    побажаннях та вимогах замовника – Кілійської   РДА, визначених у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи над  проектом.

 

В межах території детального плану передбачається розміщення ділянки для   індивідуального   дачного  будівництва, а також необхідний комплекс заходів, щодо благоустрою, приведення до нормативних показників параметрів існуючої вулиці.

Проектований розмір ділянки для будівництва індивідуальних   дачних    будинків, господарських будівель та споруд прийнятий при проектуванні складає    1,0212 га.

Проектовані      дачні   будинки    станут    елементом   дачної  групи будинків  вглиб   проектованої    вулиці.

Проектним рішенням ДПТ не вноситься жодних змін до планувальної структури навколишніх  ділянок   індивідуальної    дачної   забудови    та    будинків   і   баз    відпочинку.

         На сьогоднішній день територія під будівництво індивідуальних  дачних  будинків, господарських будівель та споруд знаходиться    в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради      Кілійського    району    Одеської     області   (за   межами    населеного   пункту) .

Дана земельна ділянка знаходиться в південно-західному   напрямку   с. Приморське.  Площа земельної ділянки згідно даного детального плану території складає 1,0212 га.

Зважаючи на наміри замовника, вигідне розміщення ділянки для продовження формування  забудови, детальним планом території передбачено раціональне розміщення    індивідуальної  дачної забудови, з визначенням основних регламентів:

 

Планувальний регламент.

Планувальним регламентом передбачається:

-  Визначення принципової  планувальної структури території, що розглядається для забезпечення транспортного обслуговування об'єкту проектування, забезпечення місцями для паркування.

- Раціональне використання території і формування об'ємно-просторової композиції  проектованих   індивідуальних    дачних   будинків.

-  Встановлення проектованих червоних ліній

-  Визначення допустимої поверховості проектованого об’єкту.

 

Функціональний регламент.

За функціональним призначенням територія, що закріплюється за проектованим   дачним  будинком,    даним детальним планом території      віднесена  до   індивідуальної   дачної   забудови    в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради      Кілійського    району    Одеської     області   (за   межами    населеного   пункту) . .

 

 

                                                                                                                                                       10

 

 

8. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ.

 

Згідно розробленого детального плану на території опрацювання розміщені  ділянки                     (10 діл.) для будівництва індивідуальних   дачних   будинків, господарських будівель та споруд.

Для розрахунку кількості мешканців приймається коефіцієнт сімейності 3,5 мешканця на одну ділянку.

Відповідно на території ДПТ проживатиме до  35  мешканців.

 

9. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ

 ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

 

Мешканці   проектованих   дачних    будинків  на території ДПТ та мешканці сусідніх будинків та   баз   відпочинку  використовуватимуть існуючу сформовану систему обслуговування відпочиваючих  с. Приморське, а також об`єкти обслуговування, передбачені в   зоні   відпочинку, що знаходиться поруч від проектованого ДПТ.

 

10. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ   СТОЯНОК.

 

Трасування нових вулиць і доріг на території проектування неможливо та непередбачено.

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від території проектування.

Рух по   проектованої  дорозі    передбачений лише легковим автотранспортом та спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, забудови, підвезення замовлень, доступ пожежних машин, тощо).

Проектовану   вулицю необхідно привести до нормативних параметрів згідно ДБН.

Оскільки проектоване дачне  будівництво,  є забудовою сезонного   використання,  будівництво  гаражів  для тривалого зберігання автомобілів недоцільно. Зберігання власного легкового автотранспорту передбачено на  автостоянках   на території    ділянок   для  індивідуального   дачного   будівництва.

 

11. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ

 ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД.

 

Водопостачання

Проектом  передбачено влаштування  дворової   системи   холодного    водопостачання    з   підключенням  до   централізованого  сільського  водопроводу   з  будівництвом   водопровідного  колодязя   та    запірної  арматури. Розрахункова  норма  водо потребу   відповідно  до  до  ДБН  В.2.5-64:2012   „Внутрішний    водопровід  та   каналізація”  рівна – 0,110м.куб на добу (1 мешк.),  всього  - 3,850 м.куб/доб.

 

 

 

 

                                                                                                                                                      11

 

Водовідведення

Побутова  каналізація.

Враховуючі визначені терміни будівництва передбачається господарсько-побутову каналізацію вирішити у варіанті  з   влаштуванням на ділянці місцевих очисних споруд глибокого біологічного очищення господарсько-побутових стоків з випуском у фільтруючу траншею чи колодязь (обсяги стоків становитимуть до  0,33 м.куб на добу  на   1  дачний  будинок). Враховуючи малі обсяги стоків від  запроектованих  на території ДПТ дачних будинків, фактори реальності здійснення забудови, такий варіант каналізування є реальним і перспективним.

Для повного очищення і знезараження стічних вод у кількості до 0,33 м.куб на добу  проектується установка системи повної біологічної очистки стічних вод «BIOTAL»   на   кожний  дачний  будинок.    Розміщення даних  очисних   споруд передбачається у північної    частині   проектованої   ділянки.

Санітарно-захисна зона (СЗЗ), її розмір згідно ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНОЇ САНТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ № 05.03.02-07/25540 від 25.06.04 р.  від установки «Біотал» продуктивністю до 25 м. куб/добу становить 5,0 м.

Відведення поверхневих стоків.

            Для відведення поверхневих стоків з проектованої території, враховуючи рельєф місцевості передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою  у   напрямку  проектованого    проїзду.   Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території проектування немає.

Санітарна очистка.

Відповідно з генеральним планом передбачається планово-подвірна система очищення з вивозом сміття на сміттєзвалище.

При нормі накопичення 280 кг/люд рік, кількість сміття для проектованих   будинків   складає близько  9,80 тонни на  рік.

Побутові відходи вивозяться з  ділянки   спеціалізованим автотранспортом згідно відповідної угоди із спеціалізованою організацією на офіційне місце їх утилізації.

Теплопостачання

Проектом    передбачено  експлуатування  дачних   будинків  сезонно,   тільки  в  теплий   період  року,   тобто   опалення  відсутня.

 

              Електропостачання

Даний розділ проекту розроблений згідно ДБН 360-92,Київ 2002, ДБН В.2.5-23-2003, Київ 2004, РД 34.20.185-94, Москва 1994, « Инструкции по определению экономической эффективности капитальных вложений в развитие энергетического хозяйства ».

За ступенем надійності електропостачання електроприймачі житлової забудови належать до ІІІ категорії.

Згідно п.2.6 ДБН В.2.5-23-2003 електропостачання приймачів ІІІ  категорії надійності можливо здійснювати від одного джерела живлення.

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої електророзподільної системи  сіла   згідно технічних умов експлуатаційних служби.

Розрахункова  потреба у електропостачанні  50,0 кВт.

 

                                                                                                                                                      12

 

12. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ.

 

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:500 з січенням горизонталями через 1,0 (0,5) м.  Система висот – Балтійська.

На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць та проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. З метою зменшення об’ємів земляних робіт, проектом передбачені мінімально допустимі поздовжні ухили.

            Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою з влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з вулицями та проїздами, в комплексі з заходами по вертикальному плануванню. 

 

13. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗЕЛЕНИХ ЗОН.

 

В кварталі   проектованої  забудови передбачено розміщення зелених насаджень загального користування.

 Дані зелені насадження відіграватимуть роль внутрішньо квартальних скверів.

 

 

 

14. МІСТОБУДІВНІ  ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ.

 

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови проживання в проектованому кварталі.  Територія кварталу повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

Згідно вимог діючого ДБН Б. 1.1-2011 на стадії ДПТ розробляються проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони та проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, дані розділи розробляються за окремою угодою. Розділ інженерно-технічних заходів цивільної оборони виконується разом з розробленням генерального плану населеного пункту або після нього.

Розділ ІТЗ ЦО повинен бути розроблений згідно окремої угоди між сільською  радою та розробником генерального плану села.

 

 

 

 

                                                                                                                                                      13

 

15. Першочергові заходи.

 

Термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

Черговість реалізації ДПТ наступна:

1-ша черга .

А) Будівництво   індивідуальних   дачнх    будинків ,  господарських   будівель   та   дворових   інженерних   мереж,  а   також   системи повної біологічної очистки стічних вод «BIOTAL»   за кошти забудовників.

Б) Будівництво дорожньо – транспортної мережі та облаштування інженерної інфраструктури кварталу. Будівництво передбачено  за  рахунок коштів сільської ради та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

2-га черга.

Облаштування квартальних майданчиків та зелених території загального користування. Передбачається за рахунок коштів сільської ради та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

 

16. Перелік вихідних даних

При  розробленні  ДПТ використані наступні матеріали:

 • викопіювання з генерального  плану с. Приморське ;
 • матеріали топогеодезичного знімання М 1:500, результати натурних обстежень та контрольних обмірів;
 • розпорядження      Кілійської    РДА    №    610   від  27 12.2017 р.
 • завдання на розроблення детального плану території.

 

17. Основні техніко-економічні показники  детального плану ТЕРИТОРІЇ

 

Площа ділянки, на яку розробляється детальний план території –  5,6307 га

площа забудови   – 465,0м2.

площа  піщаної   та   водної       поверхні      – 43337,0 м²

площа  зелених  насаджень – 12505,0 м²

 

Площа земельної ділянки  пропонованої для відведення

під будівництво житлового будинку –    1,0212 га.

площа забудови – 996,0 м².

площа   благоустрою  – 3196,0 м².

площа зелених насаджень – 6020,0 м²

 

 

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при розробці проекту відведення земельної ділянки  та робочого проекту будівництва об‘єкту .

 

 

 

                                                                                                                                                      14

ПРИМІТКА:

 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19 п.3)  на  підставі  та  з  урахуванням  положень  затвердженого детального  плану  території  може розроблятися проект землеустрою щодо  впорядкування  цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану
території
(даний розділ розробляється у складі, визначеному відповідним нормативно-правовим актом).

Проект землеустрою щодо  впорядкування території для містобудівних потреб розробляється згідно окремої угоди ліцензованою землевпорядною організацією.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення  громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України(Постанова від 25 травня 2011 р. N 555 « Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»).
 
Оприлюднення     результатів     розгляду      пропозицій громадськості  до проектів містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня  їх  прийняття  шляхом опублікування в засобах   масової   інформації,   що  поширюються  на  відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування. 
 
Затвердження   проектів  містобудівної  документації  без проведення    процедури    розгляду  пропозицій    громадськості забороняється,  а  матеріали  щодо  розгляду  таких  пропозицій  є невід'ємною складовою частиною зазначеної документації. 
 

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується   шляхом   його розміщення  на  веб-сайті  органу місцевого самоврядування,  у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному  місці у приміщенні такого органу,  крім  частини,  що  належить  до  інформації  з  обмеженим доступом  відповідно  до  законодавства.  Зазначена частина може включатися до складу детального плану території як окремий розділ.

Виконавчий   орган   сільської,   селищної,   міської   ради, відповідна    районна    державна    адміністрація    забезпечують оприлюднення  детального  плану  території  протягом 10 днів з дня його затвердження.  

Детальний  план  території,  яка  розташована  в  межах населеного   пункту,  розглядається  і  затверджується  виконавчим органом  сільської,  селищної,  міської  ради,  а  за  відсутності
затвердженого  в установленому порядку плану зонування території - відповідною  сільською, селищною, міською радою протягом 30 днів з дня  його  подання.

Детальний план  території,  розташованої за межами населеного пункту,   розглядається   і  затверджується  відповідною  районною державною  адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання.

Детальний план території не підлягає експертизі.

ТИПОВІ  РЕКОМЕНДОВАНІ

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ

ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

(для використання при оформленні та наданні  містобудівних умов і обмежень

забудови земельних ділянок , визначених даним ДПТ  для забудови

 та розташованих в межах території ДПТ)

Додаток до детального плану  території   в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради      Кілійського    району    Одеській     області   (за   межами    населеного   пункту)  з   метою  індивідуального    дачного  будівництва

 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ

забудови земельної ділянки

в   адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради      Кілійського    району    Одеської     області   (за   межами    населеного   пункту)   

 (адреса або місце розташування земельної ділянки)

 

1. Вид об’єкта містобудування   _індивідуальні    дачні      будинки  .

2. Площа земельної ділянки ____________   1,0212  _________ гектарів

3. Граничний відсоток забудови земельної ділянки __до 25 %___

4. Гранична щільність забудови земельної ділянки _7000_ метрів корисної площі на 1 гектар, 16 осіб на 1 гектар (для житлових будинків)

5. Гранична висота будівлі/споруди ____12 (до гребня даху)____ метрів

6. Мінімальні відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки, метрів:  фасаду  - 5,0 м,

 бокових   - 1,0 м

7. Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній __5,0 м_

8. Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/споруд метрів

9. Інші планувальні обмеження    проїзд   – 6,0 м

10. Вимоги до організації під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування транспортних засобів: заїзд на ділянку організовувати   проїздом  з   проектованої   вулиці, з   південно- східної   частині  ділянки.

11. Вимоги до орієнтації в’їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо — для об’єктів масового відвідування відносно елементів планувальної структури заїзд на ділянку з   південно-східної    сторони   проїздом  з вул.Курортній,   влаштування гостьової автостоянки на 2 м/м вздовж   проектованої   ділянки.

12. Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади — з посиланням на дату і номер документа) щодо:

благоустрою та озеленення земельної ділянки : особливих умов немає, приймати згідно проекту;

малих архітектурних форм особливих умов немає, приймати згідно проекту;

елементів зовнішньої реклами особливих умов немає, приймати згідно проекту;

використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого поверху особливих умов немає, приймати згідно проекту;

розташування та використання вбудовано-прибудованих приміщень особливих умов немає, приймати згідно проекту;

опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо) особливих умов немає, приймати згідно проекту;

можливості зміни функціонального призначення об’єкта: відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об’єкта, умови зміни його окремих елементів чи об’ємно-планувального та/або об’ємно-просторового рішення в цілому — при намірі провести реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітальний ремонт будівлі/споруди функціональна зміна призначення об‘єкту не передбачається;

13. Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об’єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови об‘єкт проектування не здійснює впливу на прилеглі території , зона впливу об‘єкту обмежується проектованою ділянкою;

14. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних і біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та ґрунту тощо) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного законодавства  забезпечити нормативні розриви між будівлями, забезпечити нормативну тривалість інсоляції приміщень проектованої забудови, забезпечити відповідні зони   станції   біологічної  очистки  «БІОТАЛ»   (5м)..

15. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” не вимагається

16. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки не вимагається

17. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту : __служби інженерних мереж (водопостачання, каналізування, електропостачання), згідно умов органу місцевого самоврядування__

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ПОГОДЖЕНО»                                                          «ЗАТВЕРДЖЕНО»                     

ФО-П     Тостоган   І.Б.                                                 В.о.  голови  Кілійської   районної   державної   адміністрації                                         

 

__________________ І.Б.Тостоган                              __________________   М.В.Дамаскін        

                                                                                   

 „____”_____________2018 р.                                        „____”_____________2018 р.

 

                                              

                           ЗАВДАННЯ

на розроблення детального плану території

        в    адміністративних    межах    Приморської   сільської    ради     Кілійського    району    Одеської     області   (за   межами    населеного   пункту)   з   метою   індивідуального    дачного    будівництва

 

(повна назва містобудівної документації)

 

Ч.ч.

Складова завдання

Зміст

 

1

Підстава для проектування

Розпорядження   №  610  Кілійської   РДА   від  27.12.2017 р.

 

 

2

Замовник розроблення детального плану

Кілійська    РДА.     

 

3

Розробник детального плану

ФО-П   Тостоган   І.Б.                         

 

4

Строк виконання детального плану

згідно з календарним планом договору на проектні роботи. Терміни розробки ДПТ коригуються в залежності від режиму фінансування роботи з боку Замовника.

 

 

5

Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи

один етап, окремі етапи не вимагаються

 

6

Строк першого та розрахункового етапів проекту

 5 років;  15 років

 

7

Мета розроблення детального плану

виготовлення детального плану території має на меті аналіз існуючої забудови та розробку варіанту планувальної структури з уточненням та встановленням меж земельних ділянок

 

8

Графічні матеріали із зазначенням масштабу

- Ситуаційна схема   б/м

 Cхема розташування території в плані населеного пункту             М 1:2000

- план існуючого стану території,  суміщений  зі  схемою   існуючих  планувальних обмежень  та   опорним   планом        

                                                                                         М 1: 1000

  - проектний план   (основне креслення),   суміщений  зі  схемою   прогнозованих   планувальних   обмежень  та   планом     червоних  ліній                                                               М 1: 1000

-  схема організації руху транспорту                        М 1: 1000

 -  схема інженерної підготовки  території,  схема інженерних мереж                                                                             М 1:  1000

 

9

Склад текстових матеріалів

відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012

 

10

Перелік основних техніко-економічних показників

площа ділянки, на яку розробляється детальний план території –   5,6307 га

Площа земельної ділянки  пропонованої для відведення під будівництво   індивідуальних   дачних

   будинків  –    1,0212 га.

 

 

11

Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів

не має

 

12

Вимоги до використання геоінформаційних технологій при роз­робленні окремих розділів схеми планування та їх тиражуванні

- державна система координат;

- картографічна основа у відповідності до  

державного масштабного ряду,  формат Digitals (DMF )

 

13

Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником, у т.ч. топогеодезична основа

викопіювання з генплану  населен.  пункту ;

оновлена топографічна зйомка М1:500;

дані по кількості й технічному стану існуючої забудови; характеристика земель та інженерних комунікацій; технічні умови і завдання замовника щодо розміщення даного об’єкту.

 

 

14

Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану

не вимагається

 

15

Вимоги щодо забезпечення державних інтересів

забезпечити функціональне зонування території,

з установленням червоних ліній вулиць, проїздів, місць для паркування; встановлення планувальних обмежень; уточнення розміщення індивідуального  дачного

будинку, господарських будівель та споруд згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських  поселень” та ДСП 173-96 „Санітарні правила планування та забудови населених пунктів”; ДБН Б.1.1-14:2012”Склад та зміст детального плану території”,  вирішення питань транспортного обслуговування та інженерного обладнання; впорядкування озеленення та інженерної підготовки території; розроблення заходів щодо охорони і поліпшення стану навколишнього середовища.

 

 

16

Вимоги з цивільної оборони (за окремим завданням)

відсутні

 

17

Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазна­ченням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявності)

відсутні

 

18

Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення

не вимагається

 

 

 

 

 

19

Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях

узгоджується із замовником

 

20

Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій

ліцензованe GIS-орієнтоване програмне забезпечення (Digitals), державна геодезична референцна система координат

 

21

Додаткові вимоги

відсутні

 

Примітка:  Невід'ємною частиною завдання на розроблення детального плану території є копія фрагменту затвердженої містобудівної документації з нанесенням контуру території детального плану, яка підписується керівником відповідного місцевого органу містобудування та архітектури.

 

Начальник  відділу  регіонального   розвитку,                                                       ______             С.І.Скопкін 

містобудування,   архітектури  та  розвитку                                                                   (Підпис, ім'я, прізвище)

інфраструктури  Кілійської   РДА -  головний   архітектор

Головний архітектор проекту (ГАП)                                                         ______             І. Б.Тостоган

                          (Підпис, ім'я, прізвище)